Rozwiązanie Real-Time Location System (RTLS) służy do precyzyjnej lokalizacji obiektów w czasie rzeczywistym i daje kontrolę nad nieustannie przemieszczającymi się obiektami. Zapewniając wgląd w dowolną strukturę organizacyjną, rozwiązanie RTLS usprawnia prowadzone operacje, wykraczając w ten sposób poza zwykłą lokalizację obiektów w czasie rzeczywistym.

Real Time Location System

Narzędzie RTLS (bazujące na rozwiązaniu brytyjskiej firmy Ubisense) jest oparte na technologii radiowej fali szerokopasmowej (Ultra Wide Band – UWB). Cały system składa się z trzech komponentów:

 • aktywnych, zasilanych bateriami tagów, które wysyłają impulsy UWB potrzebne do ich lokalizacji;
 • sensorów zamontowanych na stałych elementach pomieszczeń, które odbierają i przetwarzają sygnał z tagów;
 • oprogramowania, które gromadzi generowane dane lokalizacyjne, prezentuje, analizuje i przekazuje informacje użytkownikom.

Technologia UWB umożliwia lokalizowanie obiektów z dokładnością do 15 cm zarówno w pomieszczeniach, jak i na otwartych przestrzeniach. Taka dokładność pozwala na zastosowanie technologii RTLS w wielu dziedzinach, między innymi w:

 • logistyce i magazynowaniu,;
 • produkcji motoryzacyjnej;
 • przemyśle paliwowym;
 • środowiskach niebezpiecznych;
 • transporcie i hodowli zwierząt;
 • i wielu innych.

Korzyści

Swoją funkcjonalnością RTLS wspiera różnorodne procesy biznesowe prowadząc do:

 • optymalizacji ich przebiegu;
 • poprawy efektywności;
 • redukcji kosztów;
 • zmniejszenia czasu potrzebnego do osiągnięcia zamierzonego celu;
 • redukcji skutki błędów spowodowanych pomyłkami personelu;
 • optymalizacji korzystania z narzędzi.

Szybki zwrot inwestycji

Rozwiązanie RTLS charakteryzuje się wysoką efektywnością i uniwersalnością. Narzędzie to zwykle przynosi zwrot kosztów inwestycji już w ciągu 12 miesięcy, ponieważ generowane przy wykorzystaniu RTLS dane wprowadzają do procesów większą efektywność i przejrzystość, których nie da się osiągnąć metodami manualnymi.

System MAGMASTER

MagMaster jest innowacyjnym systemem wspierającym zarządzanie magazynami o niezdeterminowanej strukturze przechowywania. Narzędzie to służy do trójwymiarowej lokalizacji obiektów w czasie rzeczywistym w przestrzeniach magazynowych.

Więcej o systemie MagMaster