Automatyczna bieżąca lokalizacja w magazynie

MagMaster to rozwiązanie, które szybko podnosi efektywność funkcjonowania każdego magazynu, bez względu na rozmiar, konstrukcję, przeznaczenie oraz wykorzystywany system magazynowy. Narzędzie zapewnia bieżącą informację o lokalizacji w przestrzeni 3D (z dokładnością nawet do 15 cm) wózków, towarów oraz pracowników.

System na bieżąco śledzi przemieszczanie się obiektów w magazynie i rejestruje ich położenie. Dzięki informacji o lokalizacji znane jest położenie każdego towaru, co ułatwia szybkie dotarcie do niego bez konieczności dodatkowego wyszukiwania. Informację o lokalizacji można dostarczać bezpośrednio na terminal, smartphon lub tablet każdemu, kto jej potrzebuje: magazynierowi, operatorowi wózka czy osobie kompletującej towar do wysyłki.

Funkcjonalność

 • Lokalizacja towaru w 4D;
 • Efektywne zarządzanie całą przestrzenią magazynową;
 • Monitorowanie wózków w magazynie – optymalizacja tras i unikanie kolizji;
 • Monitorowanie pracowników – wzrost bezpieczeństwa i wydajności;
 • Optymalizacja procesów magazynowych.

Korzyści 

 • Minimalizacja czasu wdrażania nowych magazynierów (100% gwarancja wybrania prawidłowego towaru), co w sezonowych spiętrzeniach pracy umożliwi utrzymanie efektywności;
 • System alertów i alarmów dostępny dla magazyniera i operatora powoduje natychmiastową korektę błędów zarówno związanych ze składowaniem towaru, jak i jego kompletacją;
 • Możliwość odtworzenia historii przestrzennej uszkodzonego towaru w celu oceny czy zdarzenie miało charakter losowy, czy powtarzalny;
 • Możliwość dynamicznego tworzenia gniazd (zaplanowanych w procesie kompletacji – system nie tylko „wie”, że towar jest, ale czy jest w wystarczającym stopniu dostępny dla magazyniera);
 • Bieżąca analiza obciążenia i efektywności pracowników pozwala w porę wykryć zagrożenia realizacji procesu;
 • Wprowadzenie systemu „hands free” zapewni uzyskiwanie wiarygodnej bieżącej informacji o realizowanych operacjach nie ograniczając wydajności magazyniera.
Globema’s R&D activities are co-financed by the European Union and the National Center for Research and Development.