System wspomagania projektowania i sterowania pracą mikrosieci energetycznych

MGrid to innowacyjny system wspomagania projektowania i sterowania pracą wielonośnikowych mikrosieci energetycznych. W ramach prac badawczych zgromadzona została wiedza na temat mikrosieci i urządzeń w niej występujących. Prowadzone były prace zmierzające do kategoryzacji tych urządzeń z punktu widzenia planowania i sterowania pracą. Na postawie tych analiz zebraliśmy informacje służące do opracowania modeli dla różnych klas urządzeń do prognozowania zapotrzebowania i produkcji energii. Modele te służyły także do opracowania metod optymalnego sterowania pracą urządzeń, wpływających na pracę mikrosieci. Opracowane modele i rozwiązania zaimplementowano w dwóch niekomercyjnych prototypach systemów informatycznych (dla prosumentów i gospodarstw rolno-przemysłowych) oraz przetestowane w środowisku symulującym prace mikrosieci.

Przedsięwzięcie zostało realizowane we współpracy z Instytutem Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej, a jego całkowita wartość (łącznie z wkładem własnym Globemy) przekracza 1 mln Euro.

Funkcjonalność

  • Wspomaganie procesu projektowania mikrosieci energetycznej i planowania jej rozwoju poprzez zastosowanie narzędzi prognostycznych, analitycznych, symulacyjnych i optymalizacyjnych.
  • Sterowanie optymalne pracą wielonośnikowej mikrosieci energetycznej zgodnie z założoną funkcją celu i na podstawie wyznaczonych prognoz konsumpcji i produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu.
  • Wsparcie spełnienia wymogów uczestnictwa w nowoczesnym rynku energii.
Projekty badawczo-rozwojowe Globemy są współfinansowane przez Unię Europejską oraz przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Nasze rozwiązania dla energetyki

Smart Forms

Smart Forms

Sprawne raportowanie prac w terenie głosem i obrazem, z dokładnym lokalizowaniem

prognozy produkcji energii z OZE

LOBSTER

Topologia niskiego napięcia

Topologia niskiego napięcia

Efektywne zbieranie danych w terenie z asystentem głosowym wspomagane analizą obrazu

locdoc2

LocDoc

Przestrzenna baza dokumentów

SORAL

SORAL

Network Viewer

GE Smallworld GIS

google_portfolio

Google Maps

geotask_portfolio

GeoTask

Zarządzanie Służebnością Przesyłu

Smallworld Electric Office

EL.GIS – zarządzanie siecią energetyczną

ELGrid – optymalizacja sieci energetycznej

4RES – prognozowanie produkcji z OZE