W obliczu nieaktualnej lub niepełnej informacji o sieci pozyskanie i wprowadzenie do systemu paszportyzacji danych o tysiącach kilometrów sieci jest poważnym wyzwaniem. Równie złożonym przedsięwzięciem jest zapewnienie zgodnych z przepisami zawartymi w instrukcjach eksploatacyjnych regularnych oględzin tak rozległych sieci. Globema wychodzi naprzeciw potrzebom w tym zakresie, oferując rozwiązanie dla obchodów sieci – Mobile Data Collector.

ipad2

Pozyskiwanie i weryfikacja danych o infrastrukturze sieciowej

Mobile Data Collector jest samodzielnym narzędziem dla operatorów telekomunikacyjnych, które usprawnia proces inwentaryzacji sieci. Umożliwia optymalizację prac terenowych w trakcie pozyskiwania i weryfikacji danych o infrastrukturze sieciowej. MDC obsługuje model danych Smallworld i jest w pełni zintegrowany z PNI. Dodatkowo – dzięki interfejsom do przetwarzania danych przestrzennych – aplikacja może być wykorzystywana do pozyskiwania danych do innych rozwiązań klasy GIS.

Funkcjonalność

  • Łatwa i intuicyjna obsługa;
  • Dostępny na notebookach, tabletach, smartphonach i urządzeniach PDA;
  • Wsparcie dla GPS;
  • Synchronizacja danych z wieloma platformami GIS;
  • Planowanie inwentaryzacji.

Korzyści

  • Likwidacja kosztów i błędów w danych związanych z dokumentacją papierową;
  • Oszczędność czasu i obniżenie kosztów paszportyzacji sieci;
  • Pełna kontrola i dostęp do danych;
  • Lepsza jakość danych.