Zdobywaj zlecenia na budowę sieci HFC i FTTx i szybciej wejdź na rynek

zarówno na terenach wcześniej niezagospodarowanych (greenfield), jak i z istniejącą infrastrukturą (brownfield), dzięki rozwiązaniu do automatycznej optymalizacji projektowania (ADO).

Z NetVersant Designerem:

NetVersant rozwiązanie
szybkie tworzenie projektów

Stworzysz scenariusz projektowy sieci w ciągu kilku minut lub godzin (a nie tygodni czy miesięcy)

optymalizacja pracy

Wykorzystasz w najlepszy sposób czas i potencjał Twojego zespołu planistów i inżynierów

wybór optymalnego wariantu

Wybierzesz wariant projektu, który jest najlepszy technicznie i optymalny pod względem kosztów

wygrywanie kontraktów

Wygrasz kontrakty

szybsze wejście na rynek

Szybciej wejdziesz na rynek z nowym produktem

NetVersant Designer. Buduj sieci światłowodowe szybciej

Projektuj złożoną architekturę szerokopasmowego Internetu szybko i bez bólu głowy!

Czy te wyzwania brzmią znajomo?

Gwałtowny wzrost zapotrzebowania na sieci o większej przepustowości oznacza dla operatorów ogromne inwestycje w infrastrukturę dostępową.

Dotychczas operatorzy polegali na ręcznych procesach projektowania i analizy. W miarę rosnącego popytu, metody te stały się niewystarczające, aby sprostać wymogom rynku, ograniczają wydajność pracy i konkurencyjność operatorów na rynku.

mierzenie się z wyzwaniami

Mało wydajny proces projektowy

Przy ręcznym projektowaniu sieci nie ma możliwości szybkiego porównania różnych scenariuszy projektowych i wybrania tego, który jest najbardziej wydajny i najlepiej dostosowany do zaistniałych warunków.

Niewiarygodna wycena projektu

Przy niedokładnych wycenach założony budżet może znacznie odbiegać od rzeczywistych kosztów projektu i prowadzić do strat finansowych. Nierzetelna wycena może tez podważyć wiarygodność wykonawcy w oczach interesariuszy i ich przekonania, że projekt będzie dobrze zarządzany i może być zrealizowany.

Długi czas dotarcia na rynek i niska konkurencyjność​

Długi czas, jakiego wymaga ręczne projektowanie, uniemożliwia szybkie tworzenie konkurencyjnych ofert, również tych na cele przetargów publicznych – co jest kluczowe dla utrzymania silnej pozycji na rynku.​

Niedobór wykwalifikowanych planistów i inżynierów

Niedobór doświadczonych planistów i inżynierów sieci, szczególnie w obszarze projektowania sieci HFC, przy jednoczesnym rosnącym zapotrzebowaniu na rozbudowę sieci, sprawiają, że ograniczenia wynikające z manualnego projektowania stają się jeszcze bardziej dokuczliwe.

Brak kompleksowych narzędzi projektowych dla sieci HFC i FTTH

Na rynku brakuje narzędzi do kompleksowego planowania zarówno sieci HFC, jak i FTTH.

Poznaj rozwiązanie NetVersant Designer

twórz optymalne projekty sieci automatycznie

Przedstawiamy oprogramowanie do automatycznego projektowania i optymalizacji sieci. Teraz operatorzy mają możliwość automatycznego generowania optymalnych projektów sieci, z dokładnymi szacunkami kosztów pracy i materiałów.

NetVersant Designer umożliwia użytkownikowi tworzenie alternatywnych wersji w oparciu o różne założenia i konfiguracje. Skraca czas projektowania sieci z kilku tygodni do kilku godzin lub minut.

netversant
 • Generuj automatycznie wiele szczegółowych, rzeczywistych projektów sieci HFC i FTTx – zamiast modeli.
 • Uzyskuj natychmiastowe szacunki kosztów. Dowiedz się, jakie materiały musisz zamówić.
 • Analizuj wiele wersji architektury sieci w oparciu o różne założenia i konfiguracje, aby wybrać optymalny scenariusz inwestycji.
 • Twórz projekty sieci dla wszystkich rodzajów środowisk: gęstej zabudowy miejskiej, średniej gęstości zabudowy podmiejskiej i niskiej gęstości zabudowy wiejskiej oraz terenów wcześniej niezagospodarowanych – bez uszczerbku dla ich unikalnych uwarunkowań projektowych.
 • Wspieraj inżynierów sieci i kadrę kierowniczą wyższego szczebla w podejmowaniu decyzji dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika NetVersant Designera, dającemu wgląd w postępy projektu sieci.

Dla kogo przeznaczony jest NetVersant Designer?

Jeśli działasz w branży telekomunikacyjnej i CATV, w obszarze projektowania i planowania sieci oraz:

Podejmujesz decyzje

Jesteś decydentem wysokiego szczebla. Nadzorujesz strategie inżynieryjne i planowania sieci.

Planujesz lub projektujesz sieć

Jesteś ekspertem w dziedzinie architektury sieci, planowania przepustowości i optymalizacji, odpowiedzialnym za projektowanie i planowanie sieci.

NetVersant Designer pomoże Ci w opracowywaniu strategii oraz wdrażaniu aktualizacji i rozszerzeń obecnej infrastruktury sieciowej, jak i w tworzeniu zupełnie nowych sieci.

Jak działa NetVersant Designer?

 • Zestawy reguł projektowych – gotowe, starannie przygotowane szablony, które w razie potrzeby mogą być modyfikowane przez użytkownika pod kątem konkretnego projektu.
 • Projekty powykonawcze są pobierane z bazy danych GIS/ inżynieryjnej, a zwracane są scenariusze projektowe.
 • Scenariusze projektowe, BoM i szacunki kosztów można przeglądać w interfejsie użytkownika, dostępnym przez przeglądarkę web

Oprogramowanie do projektowania i optymalizacji sieci NetVersant Designer tworzy scenariusze projektowe wraz ze:

Szczegółowymi zestawieniami materiałów dla wszystkich urządzeń i kabli​

Szczegółami wszystkich działań budowlanych (wymiana, usuwanie, turn around itp.)​

Oszacowaniem kosztów dla całego sprzętu, kabli i działań budowlanych według standardowych danych kosztorysowych

Wygenerowane projekty można przeglądać w interfejsie użytkownika NetVersant Designera w widoku mapy

(geograficznie na skalowanym podkładzie pokazującym teren, w tym na podkładzie zdjęć satelitarnych)

oraz schematycznie

(w uproszczonym widoku przedstawiającym szczegóły techniczne wybrane przez użytkownika, takie jak poziomy sygnału, długość kaskad urządzeń aktywnych czy długość kabli).

oraz schematycznie

(w uproszczonym widoku przedstawiającym szczegóły techniczne wybrane przez użytkownika, takie jak poziomy sygnału, długość kaskad urządzeń aktywnych czy długość kabli).

Jakie NetVersant Designer usprawni Twój proces projektowy?

Zgodne z wymogami technicznymi, zoptymalizowane projekty
Uzyskaj zgodne z wymogami technicznymi, zoptymalizowane kosztowo i ustandaryzowane projekty optymalnego rozmieszczenia kabli i urządzeń sieciowych.
Decyzje dotyczące inwestycji w oparciu o realne projekty
NetVersant Designer pomaga podejmować lepsze decyzje, dzięki temu, że tworzy różne scenariusze projektów w oparciu o wiele reguł projektowych dla dużych inwestycji rozbudowy lub aktualizacji sieci w ciągu minut i godzin, a nie tygodni i miesięcy.
Niższe koszty projektowania i budowy sieci
Automatyzacja pomoże skrócić czas projektowania sieci światłowodowej nawet o 80-85% i obniżyć koszty jej budowy nawet o 5%.
Maksymalna wydajność pracy planistów i inżynierów sieciowych
Dzięki automatycznie generowanym scenariuszom projektowym planiści mogą szybko przejść do opracowywania docelowego projektu sieci w oparciu o optymalny scenariusz. Dzięki temu efektywniej wykorzystują swój cenny czas pracy.
Większe możliwości Twojego rozwiązania do inwentaryzacji sieci
Rozwiązanie NetVersant Designer można łatwo zintegrować z Twoim rozwiązaniem do paszportyzacji sieci, a tym samym zwiększyć zakres jego funkcjonalność i zastosowań.
Lepsza współpraca z zewnętrznymi interesariuszami
Możliwość łatwego dostarczania niezbędnych informacji inwestorom i sprzedawcom poprawi współpracę i usprawni proces projektowania i budowy sieci.
Szybsze odpowiedzi na RFP i krótszy czas wejścia na rynek
Automatycznie generowane scenariusze projektowania sieci z dokładnymi szacunkami kosztów, dają Ci możliwość przygotowywania ofert i odpowiadania na wszelkie dodatkowe zapytania bez opóźnień. Dzięki temu szybciej wygrasz kontrakty i przyspieszysz cały proces projektowania i budowy sieci.
Szybka reakcja na potrzeby klientów
Automatyzacja projektowania pozwala szybko wdrożyć aktualizacje sieci. Zwiększa to zwrot z inwestycji i wpływa na podniesienie satysfakcji klientów dzięki temu, że dostarczasz usługi lepszej jakości szybciej.
Sprawniejsza współpraca w ramach Twojej organizacji
Informacje o projekcie sieci i BoM mogą być łatwo eksportowane i udostępniane wewnątrz firmy, usprawniając współpracę między kadrą kierowniczą, planistami, działami finansowymi i zaopatrzenia oraz zewnętrznymi dostawcami, przyspieszając dzięki temu proces inwestycyjny.

Zaufali nam

Co mówią klienci?

"Większa pewność działania spowodowana łatwym dostępem do scenariuszy projektowych i szacunków kosztów dla wielu architektur sieciowych pozwolił firmie Mediacom na znacznie bardziej wydajną i skuteczną realizację strategii modernizacji sieci dostępowej."

Mediacom

“Biegłość NetVersant Designera w tworzeniu i wdrażaniu projektów sieci kablowych w dużym stopniu przyczynia się do sukcesu inicjatyw modernizacji sieci HFC w Rogers, zapewniając szybkie, zgodne z wymogami i niezawodne projekty.”

Steven Rozon, Network Inventory Manager, Rogers Communications

Dlaczego warto współpracować z Globemą?

 • Ponad 25 lat doświadczenia w projektowaniu, budowaniu i utrzymywaniu sieci szerokopasmowych
 • Ekspercka wiedza i wieloletnie doświadczenie w obszarze rozwiązań do inwentaryzacji sieci
 • Stale rozwijamy i ulepszamy nasze rozwiązania – zgodnie z potrzebami i opiniami naszych klientów.

Planuj, projektuj i wdrażaj sieci ograniczając koszty i oszczędzając czas.

  Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Globema sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do usunięcia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Szczegółowe zasady przetwarzania Państwa danych osobowych są zawarte w Polityce Prywatności.