Network Viewer jest przeznaczony głównie dla użytkowników, którzy nie posiadają szerokiej wiedzy z zakresu obsługi systemu GIS, ale którzy potrzebują dostępu do danych znajdujących się w systemie Smallworld (takich jak np. lokalizacja zasobów sieciowych czy poszczególnych klientów).

Webowy dostęp do danych o sieci

Smallworld Network Viewer to produkt GE, zastępujący SIAS i budowane na nim aplikacje, który zapewnia szybki, webowy dostęp do danych znajdujących się w systemie Smallworld GIS. Aplikacja oferuje wizualizację zasobów sieciowych w kontekście geograficznym z możliwością przeszukiwania informacji zgromadzonych w systemie Smallworld.

Network Viewer zapewnia proste i wygodne środowisko pracy osobom, które nie przeszły specjalistycznych szkoleń z zakresu obsługi systemu GIS, czyli np. sprzedawcom, konsultantom, pracownikom działu obsługi klienta czy dysponentom.

network_viewer1
network_viewer2
network_viewer3

Funkcjonalność

 • Wizualizacja zasobów sieciowych na tle OpenStreetMap lub Google Maps. Po wybraniu obiektu użytkownik może przejrzeć podstawowe informacje na jego temat, które są wyświetlane w okienku-dymku
 • Użytkownik może przełączać dostępne warstwy, definiowane przez administratora. Wśród warstw mogą znaleźć się także mapy podkładowe (rastry, podpięte pliki DXF itp.), stanowiące ewentualną alternatywę dla OpenStreetMap/Google Maps
 • Użytkownik może korzystać z wyszukiwania pełnotekstowego (na wzór Google Search) na obiektach bazy danych, jak również na danych Google Maps lub OpenStreetMap
 • Dla bardziej zaawansowanych wyszukiwań dostępne są zapytania predefiniowane, z możliwością określenia wybranych parametrów. Wyniki są wyświetlane w postaci listy i wizualizowane na mapie. Istnieje również możliwość wyeksportowania wyników do arkusza Excel
 • Podobnie jak w SIAS, istnieje możliwość wyświetlania szczegółowych atrybutów obiektów, a także przeglądania schematów wewnętrznych i dowiązanej dokumentacji
 • Użytkownik może także rysować proste kształty – np. obszary, które zostaną użyte w zapytaniu przestrzennym
 • Istnieje możliwość drukowania fragmentów mapy

Wybrane korzyści:

 • Zapewnienie dostępu do danych o sieci osobom, które nie przeszły specjalistycznych szkoleń z obsługi systemu GIS (np. konsultantom, sprzedawcom, dysponentom itd.)
 • Prosta i intuicyjna obsługa pozwala zredukować koszty szkoleń
 • Szybki i łatwy dostęp do danych o sieci w terenie (także na urządzeniach mobilnych)
 • Sprawniejsze usuwanie awarii – szybki dostęp do danych z bazy Smallworld może mieć zarówno dysponent, jak i pracownicy terenowi
Dowiedz się więcej
network_viewer_5

PRODUKTY GE SMALLWORLD GIS

Data Center Manager

Data Center Manager

moduł PNI

Physical Network Inventory

GE Smallworld PNI

Logical Network Inventory

GE Smallworld LNI

Network Viewer

GE Smallworld GIS

Optical Network Atlas

Moduł PNI

Physical Route Manager

Moduł PNI

Radio Network Inventory

Moduł PNI

Cable TV Design

Moduł PNI

Service Inventory

Moduł PNI i LNI

Data Quality Tool

Rozszerzenie Smallworld GIS

Network Inventory Maintenance Support

LNI-Connector

Moduł LNI

EC.GIS – zarządzanie zasobami ciepłowniczymi

Smallworld Gas Distribution Office

Smallworld Global Transmission Office

Smallworld Electric Office