Poznaj produkty Nozomi Networks – rozwiązania, które wspomagają utrzymanie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa, które pomogą ochronić OT i IoT w przedsiębiorstwie.

nozomi_networks

PRODUKTY

Wiemy, jak trudno jest inwentaryzować zasoby przy licznych rozproszonych lokalizacjach dla dużych przedsiębiorstw. Dzięki Nozomi Networks, zasoby te można rozpoznać i skutecznie monitorować nawet mieszane środowiska. Pozwala to na szybkie reagowanie na wykryte anomalie i podatności.

Guardian™

Nozomi Networks Guardian™ minimalizuje ryzyko zagrożeń infrastruktury krytycznej największych firm z sektora energii, produkcji, wydobycia, transportu, automatyki budowlanej na całym świecie.

Produkt Nozomi Networks Guardian™ przyspiesza wprowadzanie zmian w bezpieczeństwie i transformacji cyfrowej, dostarczając natychmiastowy i bieżący wgląd do świata infrastruktury OT, IoT i IT. Dostarczany jako urządzenie fizyczne lub rozwiązanie wirtualne pasywnie monitoruje komunikację sieciową i zachowania urządzeń. Daje natychmiastowy wgląd w stan sieci OT/IoT i występujące w niej wzorce zachowań. Obserwując najpoważniejsze podatności, zagrożenia i nietypowe zachowania, możesz reagować szybciej zapewniając wyższą niezawodność i bezpieczeństwo.

Central Management Console™

Produkt Nozomi Networks Central Management Console™ (CMC) zapewnia scentralizowane zarządzanie bezpieczeństwem OT i IoT – niezależnie od wielkości i rozproszenia Twojej infrastruktury.

CMC w wersji fizycznej, chmurowej czy wirtualnej ujednolica widoczność i zarządzanie wszystkimi instancjami Guardian dla tysięcy lokalizacji i urządzeń końcowych. Wdrożenie ujednoliconej widoczność i spójnego zarządzania ryzykiem jest proste i szybkie zarówno w chmurze, jak i lokalnie.

CMC to narzędzie dostarczające kluczowych informacji dla osób zajmujących się nadzorem nad bezpieczeństwem ze strony IT czy SOC oraz dla służb technicznych z działów OT.

USŁUGI

Asset Intelligence™

Usługa Nozomi Networks Asset Intelligence™ aktualizuje w sposób ciągły instancje Guardian™ o obszerny profil urządzeń OT i IoT oraz dane dotyczące ich zachowań. Pozwala to na szybką identyfikację problemów i błyskawiczną reakcję na najważniejsze powiadomienia o zagrożeniach.

Asset Intelligence™ umożliwia rozwiązaniu Guardian™ precyzyjną klasyfikację zasobów, przyspieszając proces uczenia w środowiskach OT i IoT. Zapewnia to dostęp do szczegółowych alertów, które wskazują ważne anomalie związane z utrzymaniem i bezpieczeństwem sieci.

Wykrywanie nietypowych zachowań w rozwiązaniu Guardian™ wykorzystuje miliony profili urządzeń OT i IoT do identyfikacji zasobów i powiadamiania o anomaliach w skali przedsiębiorstwa.

Threat Intelligence™

Usługa Nozomi Networks Threat Intelligence™ na bieżąco aktualizuje urządzenia Guardian™ wartościowymi danymi i analizami – dzięki temu szybko wykrywasz słabe punkty i reagujesz na zagrożenia.

Guardian łączy informacje Threat Intelligence™ z szerszym kontekstem zachowań dotyczących ruchu sieciowego i podłączonych urządzeń. Pozwala to na maksymalne zwiększenie bezpieczeństwa i kompleksowy wgląd w działanie infrastruktury.

ROZSZERZENIA GUARDIAN™

Smart Polling™

Moduł Nozomi Networks Smart Polling™ rozszerza pasywne metody wykrywania zasobów w urządzeniach Guardian™ o aktywne odpytywanie wybranych urządzeń. Pozwala to na rozbudowane śledzenie zasobów, ocenę podatności na ryzyko oraz monitorowanie bezpieczeństwa.

Smart Polling™ zbiera dodatkowe informacje na temat zasobów Twojej sieci, czyli systemu operacyjnego, oprogramowania wbudowanego, poziomu aktualizacji i nie tylko. Dzięki nim, możesz identyfikować słabe punkty zanim zostaną wykorzystane do ataku. Smart Polling™ wykrywa także zasoby niebiorące udziału w komunikacji oraz niebezpieczne urządzenia, które nie są elementami sieci.

Remote Collectors™

Urządzenia Remote Collectors™ wspierają zbieranie danych z wyniesionych i rozproszonych lokalizacji. Dzięki ich wykorzystaniu proces przekazywania danych do analizy w rozwiązaniu Guardian™ jest możliwy także dla mniejszych obiektów, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów wdrożenie całego rozwiązania może być mniejszy.

Z rozwiązań Nozomi Networks korzystają światowi liderzy sektorów takich jak:

energretyka
energetyka
motoryzacja
przemysł samochodowy
ropa i gaz
ropa i gaz
farmacja
farmacja
Wydobycie
wydobycie
Chemia
chemia
FMCG
FMCG
Woda
woda

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jak rozwiązania Nozomi Networks mogą wspierać cyberbezpieczeństwo systemów i infrastruktury OT (Operational Technology) i ICT (Information and Communication Technologies) w Twoim przedsiębiorstwie? Umów się na pokaz demo i konsultację.