Generowanie schematów sieci optycznej

Optical Network Atlas (ONA) to moduł rozszerzający funkcjonalność aplikacji opartych na Smallworld Physical Network Inventory o generację schematów ścieżek optycznych. Wybrane fragmenty sieci optycznych mogą zostać zaprezentowane w postaci graficznych schematów i wykorzystane jako dokumentacja. ONA usprawnia współpracę z pracownikami terenowymi lub zewnętrznymi firmami zajmującymi się utrzymaniem sieci optycznych.

ONA może pracować w dwóch trybach: jako moduł Smallworld PNI lub jako osobna aplikacja. Integracja z PNI pozwala na wykonywanie dodatkowych operacji na wskazanych obiektach, wliczając w to wyświetlanie i podświetlanie obiektów na mapie lub przesyłanie ich do edytora PNI. Umożliwia także generowanie raportów dla zaplanowanych zmian w Mufach dla całego projektu PNI.

Optical Network Atlas współpracuje także z narzędziem Globemy Physical Route Manager, umożliwiając wygenerowanie schematów planowanych prac wewnątrz muf optycznych.

Funkcjonalność

  • Wizualizacja ścieżek optycznych na poziomie kabli i lokalizacji;
  • Graficzna, szczegółowa prezentacja połączeń włókien do/z ODFów oraz krosowań;
  • Szczegółowe opisy urządzeń docelowych na ścieżkach optycznych;
  • Wsparcie drukowania z użyciem własnych, łatwo definiowalnych wzorców;
  • Integracja z PNI oraz obiektami Physical Route Managera;
  • Prezentacja zamodelowanej sieci FTTx;
  • Generator Raportów Projektu PNI.

ONA w Network Inventory Gateway

Aplikacja Optical Network Atlas jest także dostępna przez Network Inventory Gateway (cienkiego klienta PNI). Webowe rozszerzenie Optical Network Atlas korzysta z tego samego silnika co gruby klient ONA, dzięki czemu użytkownik ma gwarancję, że schematy/wydruki będą takie same niezależnie od wykorzystywanej platformy. Webowy dostęp do schematów modułu ONA usprawnia planowanie i zarządzanie siecią oraz umożliwia sprawniejsze udostępnianie schematów ścieżek optycznych.

KORZYŚCI

  • Szybkie i efektywne generowanie schematów graficznych;
  • Sprawniejsza wymiana schematów i wsparcie drukowania;
  • Wzrost efektywności grup terenowych.

SMALLWORLD PNI – MODUŁY I ROZSZERZENIA

Data Center Manager

Data Center Manager

moduł PNI

Physical Network Inventory

GE Smallworld PNI

Network Viewer

GE Smallworld GIS

Optical Network Atlas

Moduł PNI

Physical Route Manager

Moduł PNI

Radio Network Inventory

Moduł PNI

Cable TV Design

Moduł PNI

Service Inventory

Moduł PNI i LNI

Data Quality Tool

Rozszerzenie Smallworld GIS

Network Inventory Maintenance Support