Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014-2010. Projekt jest realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Szybka Ścieżka”, Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw.

OPTYMALIZATOR to system automatycznego przydzielania zadań w warunkach dużej zmienności wykorzystujący mechanizmy sztucznej inteligencji i optymalizacji geoprzestrzennej.

Projekt ma na celu opracowanie systemu informatycznego do automatycznego przydzielania zadań i korekty planu realizacji zadań w warunkach dużej zmienności i rozproszonych geograficznie miejscach ich wykonania. Nowo utworzone algorytmy wezmą również pod uwagę minimalizację śladu węglowego jako ważny czynnik społeczny i ekonomiczny. Jedną z wad istniejących rozwiązań obecnych na rynku jest ich uzależnienie od statycznych informacji dostarczonych do systemu.

Dzięki wykorzystaniu metod uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, niniejszy projekt będzie nieustannie doskonalił informacje wejściowe wykorzystywane w algorytmie przydziału, np. poprzez dynamiczne wyznaczanie czasu trwania zadania. Dodatkowo przewidywał będzie wartości parametrów, które do tej pory nie były brane pod uwagę, takie jak czas parkowania. Uwzględnienie danych pochodzących od klienta i gromadzonych już po wdrożeniu systemu pozwoli na dopasowanie do specyfiki branży oraz struktury rozkładu geograficznego zadań.

Odbiorcami tworzonego systemu są zarówno firmy posiadające pracowników wykonujących prace w terenie (telekomunikacja, energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, firmy serwisowe), jak również firmy zajmujące się transportem (sektor TSL). Rezultaty projektu pozwolą firmom na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej i optymalizację działalności w oparciu o wyniki projektu oraz własne dane zbierane przed i po jego wdrożeniu.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 3 958 559,44 zł, a wartość przyznanego dofinansowania wynosi 2 767 134,96 zł.