Physical Network Inventory (PNI) jest częścią rodziny produktów Smallworld Network Inventory, stworzonej przez firmę GE Energy dla rynku telekomunikacyjnego. Portfolio Smallworld Network Inventory wspomaga użytkowników w zakresie paszportyzacji sieci telekomunikacyjnych, ich planowania i projektowania oraz wykorzystania inwentaryzacji do wspomagania prowadzonych operacji.

Projektowanie i

paszportyzacja sieci

Aplikacja Physical Network Inventory tworzy podstawę zintegrowanego środowiska do projektowania i zarządzania siecią telekomunikacyjną, realizującego również funkcje systemu wsparcia operacyjnego (Operations Support System – OSS).

Dzięki integracji danych o sieciach zewnętrznych (OSP) oraz elementach aktywnych (ISP) narzędzie PNI ukazuje pełny obraz sieci, pozwalający projektantom efektywnie tworzyć sieć węzeł po węźle. Ponadto, zwiększona „widzialność” inwentarza sieci pomaga w lepszym wykorzystaniu zasobów oraz w efektywnym postępowaniu w razie awarii.

Produkt ma strukturę modularną i obsługuje różne technologie wykorzystywane do budowy sieci telekomunikacyjnej (sieci światłowodowe, sieci koncentryczne, sieci miedziane, sieci bezprzewodowe). Dzięki temu może być wykorzystywany przez szerokie spektrum operatorów telekomunikacyjnych i CATV.

Funkcjonalność

 • Model infrastruktury teletechnicznej (budynki, kanalizacja, studnie, słupy, puszki, szafy etc.);
 • Szybkie lokalizowanie zasobów sieciowych;
 • Lokalizacja adresów abonentów;
 • Zarządzanie fizycznym modelem połączeń w sieci;
 • Dwukierunkowe śledzenie w sieci;
 • Szerokie możliwości zadawania zapytań przestrzennych oraz prowadzenia analiz i projektowania;
 • Zarządzanie projektami (Work Order) i generacja zestawień materiałowo-kosztowych;
 • Drukowanie, plotowanie i przeglądanie map graficznych oraz raportów tabelarycznych;
 • Przemieszczanie się w obrębie całej mapy elektronicznej przy dowolnie wybranej skali powiększenia.

Korzyści:

 • Informacja o sieci dostępna w całej firmie;
 • Wspieranie i upraszczanie procesu świadczenia usług;
 • Projektowanie sieci bezpośrednio w środowisku systemu paszportyzacji;
 • Znaczne uproszczenie dokumentowania nowo zbudowanych fragmentów sieci;
 • Lepsze wykorzystanie zasobów sieciowych – zmniejszenie kosztów nowych inwestycji;
 • Sprawniejsze usuwanie awarii.
Demo
pni
pni2

SMALLWORLD PNI – MODUŁY I ROZSZERZENIA

Data Center Manager

Data Center Manager

moduł PNI

Physical Network Inventory

GE Smallworld PNI

Network Viewer

GE Smallworld GIS

Optical Network Atlas

Moduł PNI

Physical Route Manager

Moduł PNI

Radio Network Inventory

Moduł PNI

Cable TV Design

Moduł PNI

Service Inventory

Moduł PNI i LNI

Data Quality Tool

Rozszerzenie Smallworld GIS

Network Inventory Maintenance Support