Zarządzanie fizycznymi

trasami transmisyjnymi

Physical Route Manager (PRM) jest modułem rozszerzającym funkcjonalność aplikacji Physical Network Inventory. PRM pozwala grupować dowolną liczbę zasobów fizycznych w łatwo dostępny i łatwo zarządzany obiekt, zwany Trasą. Trasa składa się z wzajemnie powiązanych elementów składowych – takich jak włókna światłowodowe, porty oraz złącza, które odwzorowują połączenia między lokalizacjami.

Trasy stanowią model użytkowania zasobów fizycznych w usługach transmisji danych oraz dzierżawy włókien/par.

Funkcjonalność

 • Modelowanie tras punkt-punkt w sieciach optycznych i miedzianych;
 • Planowanie sieci, zarządzanie zasobami oraz wsparcie procesów usuwania awarii;
 • Zarządzanie danymi pomiarowymi;
 • Fizyczna reprezentacja łącz transmisyjnych Logical Network Inventory;
 • Integracja z modułem Optical Network Atlas.
prm

PRM w Network Inventory Gateway

Aplikacja Physical Route Manager jest także dostępna przez Network Inventory Gateway (cienkiego klienta PNI). Webowe rozszerzenie Physical Route Manager zapewnia dostęp do ścieżek przy zachowaniu takiego samego zestawienia kolorów i nazewnictwa co w grubym kliencie PNI. Ścieżki są przetwarzane przez desktopową wersję aplikacji PRM i przechowywane w bazie danych Smallworld.

KORZYŚCI

 Zwiększenie produktywności i zmniejszenie ilości błędów:

 • Bogata graficzna reprezentacja projektowanych wydań tras;
 • Wysoce zoptymalizowane śledzenie sieciowe;
 • Automatyczne budowanie tras na podstawie istniejących połączeń.

Prostsza obsługa awarii

 • Natychmiastowa informacja o problemach technicznych

 Obniżenie czasu aktywacji:

 • Natychmiastowa informacja dla pracowników terenowych o realizacji usługi;
 • Dostęp do informacji o zajętości zasobów PNI, (włączając wkrótce zwalniane zasoby).

 Zmniejszenie kosztów utrzymania aktualności danych PNI:

 • Automatyczne tworzenie połączeń w PNI podczas aktywacji wydania trasy;
 • Ochrona wydań przed nieumyślnym usunięciem.
prm2

Planowanie topologii sieci oraz połączeń to jedne z najważniejszych zadań wykonywanych przez techników terenowych. Nowe przebiegi szkieletowe tworzone są z góry, tak aby zmniejszyć koszty prac w terenie. Utworzone połączenia są gotowe do użycia w celu świadczenia żądanych usług. PRM umożliwia także planowanie nowych przebiegów bazując na wolnych zasobach, dostarcza technikom informacji o połączeniach oraz ułatwia tworzenie krosowań w bazie danych PNI. Ponadto aplikacja rozpoznaje różnice między trasą szkieletową a trasą kliencką, dzięki czemu umożliwia stosowanie różnych reguł podczas tworzenia tras.
PRM wspiera podłączanie klientów do sieci. Pracownik sieciowy może w łatwy sposób utworzyć kilka wydań danej Trasy. Wydania te pozwalają planować różne sposoby realizacji podłączenia klienta w kolejnych przedziałach czasowych. Interfejs graficzny PRM zapewnia wydajną i wygodną metodę tworzenia tras oraz pozwala elastycznie definiować oraz modyfikować ich elementy. Proces tworzenia trasy jest wspierany wyświetlanymi informacjami o kablach będących odgałęzieniami, wraz z lokalizacjami, do których prowadzą oraz ich odległościami. Użytkownik może korzystać z jednej z dwóch metod śledzenia połączeń – opartej na kolejnych kablach oraz drugiej opartej na połączeniach fizycznych z PNI. 
Jedną z najważniejszych zalet PRM jest możliwość natychmiastowego podglądu wszystkich tras dotkniętych awarią węzła lub kabla. Operator może sprawdzić, którzy klienci muszą zostać poinformowani o zaistniałej sytuacji oraz zdecydować, czy należy szybko przenieść ruch na inne zasoby. 
Wydania danej Trasy śledzą cykl życia odpowiadający statusom podczas procesu planowania i aktywacji. Trasy o statusach „zarezerwowana” oraz „aktywna” zajmują powiązane zasoby, które tym samym są niedostępne dla innych tras. Trasy o statusach „w trakcie konstrukcji” czy „planowana” mogą współdzielić zasoby z innymi trasami, pozwalając tym samym na planowanie przyszłych konfiguracji sieci. 

Integracja PNI/LNI
PRM jest aplikacją Smallworldową zintegrowaną z istniejącą instalacją Smallworld PNI/LNI. Tworzenie tras odbywa się na najbardziej aktualnych danych sieciowych. Modyfikacja statusu wydania (aktywacja, reorganizacja) wpływa jednocześnie na połączenia kablowe w PNI, umożliwiając uniknięcie ręcznej aktualizacji danych PNI po zakończeniu prac terenowych. PRM może być także użyty do modelowania fizycznej implementacji łącz LNI – aplikacja pozwala prezentować fizyczną ścieżkę powiązaną z danym łączem LNI. Jeżeli porty logiczne są powiązane z odpowiadającymi im portami RME, tworzenie fizycznej reprezentacji istniejącego łącza odbywa się bardzo szybko.

Integracja z Optical Network Atlas
Optical Network Atlas (ONA) to moduł dodatkowy dla PNI stworzony przez Globemę w celu wsparcia tworzenia łatwo drukowalnych schematów sieci optycznej. Z założenia ONA i PRM są ze sobą zintegrowane. Podczas gdy sam moduł ONA pozwala przeglądać części sieci w formie grafu logicznie połączonych zasobów, integracja z PRM daje możliwość wizualizacji sieci z wszelkimi informacjami na temat planowanych prac. ONA i PRM uzupełniają się wzajemnie i wspierają proces planowania oraz budowy sieci optycznej

 

Wymagane oprogramowanie

PNI 4.1 lub 4.3
Opcjonalnie: LNI 4.1, 4.1.1 lub 4.3
Opcjonalnie: Optical Network Atlas (ONA)

SMALLWORLD PNI – MODUŁY I ROZSZERZENIA

Data Center Manager

Data Center Manager

moduł PNI

Physical Network Inventory

GE Smallworld PNI

Network Viewer

GE Smallworld GIS

Optical Network Atlas

Moduł PNI

Physical Route Manager

Moduł PNI

Radio Network Inventory

Moduł PNI

Cable TV Design

Moduł PNI

Service Inventory

Moduł PNI i LNI

Data Quality Tool

Rozszerzenie Smallworld GIS

Network Inventory Maintenance Support