Modelowanie/inwentaryzacja infrastruktury bezprzewodowej i wież radiowych

Radio Network Inventory (RNI) to moduł rozszerzający funkcjonalność narzędzia Smallworld Physical Network Inventory o modelowanie/inwentaryzację wież radiowych i infrastruktury bezprzewodowej, w tym: anten, jednostek zewnętrznych (ODU) i terminali radiowych. RNI obsługuje zarówno połączenia typu punkt-punkt, jak i urządzenia nadawcze. Dzięki RNI dane o infrastrukturze radiowej mogą być przechowywane bezpośrednio w Physical Network Inventory.

RNI wspiera kluczowe procesy biznesowe przedsiębiorstw sieciowych działających w sektorze energetycznym, takie jak: planowanie sieci, podłączanie nowych klientów, obsługa awarii oraz utrzymywanie sieci.

Funkcjonalność

  • Wprowadza nowe obiekty do Physical Network Inventory:
    • Wieże radiowe,
    • Anteny radiowe,
    • Łącza radiowe,
    • Radiowe jednostki zewnętrzne,
    • Radiowe jednostki wewnętrzne,
    • Terminale radiowe RME.
  • Obsługuje wnętrza budynków i wnętrza wież radiowych;
  • Automatyczne wyliczenie zasięgu;
  • Możliwość integracji z Logical Network Inventory.
rni

Korzyści

  • Modelowanie infrastruktury bezprzewodowej w obrębie Physical Network Inventory;
  • Efektywny i prosty model danych;
  • Wsparcie dla obsługi awarii .

SMALLWORLD PNI – MODUŁY I ROZSZERZENIA

Data Center Manager

Data Center Manager

moduł PNI

Physical Network Inventory

GE Smallworld PNI

Network Viewer

GE Smallworld GIS

Optical Network Atlas

Moduł PNI

Physical Route Manager

Moduł PNI

Radio Network Inventory

Moduł PNI

Cable TV Design

Moduł PNI

Service Inventory

Moduł PNI i LNI

Data Quality Tool

Rozszerzenie Smallworld GIS

Network Inventory Maintenance Support