Service Inventory dla PNI

Zadaniem modułu Service Inventory dla Physical Network Inventory jest powiązanie zasobów sieciowych (fizycznych i logicznych) z usługami świadczonymi dla klientów. Zasoby sieciowe wykorzystywane przez usługę tworzą trasę. Dla usług prostych (głosowych i szerokopasmowych) trasa obejmuje sieć dostępową w różnych technologiach od abonenta aż do centrali. Narzędzie oferuje zintegrowany widok tras dla usług złożonych, takich jak Frame Relay lub Linie Dzierżawione, łącząc zasoby sieci szkieletowej zdefiniowane w Logical Network Inventory z zasobami sieci dostępowej zdefiniowanej w Physical Network Inventory.

Service Inventory for PNI wspiera główne procesy biznesowe dostawców usług telekomunikacyjnych:

  • dostarczenie i realizacja usług;
  • planowanie i zarządzanie pojemnością sieci;
  • utrzymanie sieci i zarządzanie awariami.

Service Inventory dla LNI

Działanie modułu Service Inventory dla Logical Network Inventory opiera się na wprowadzeniu do aplikacji LNI nowego obiektu – „Usługi”. Usługa gromadzi dane o tym, jakie zasoby logiczne zostały w sieci operatora zestawione na jej wyłączne potrzeby. Service Inventory staje się dzięki temu jedynym systemem informatycznym w przedsiębiorstwie, który gromadzi w jednym miejscu dane o zasobach usługi we wszystkich technologiach. Narzędzie umożliwia również dołączenie informacji o zajmowanych zasobach dzierżawionych.

Service Inventory for LNI zapewnia:

  • Repozytorium danych o technicznych warunkach każdej świadczonej przez operatora usługi;
  • Utrzymywanie informacji o przeznaczeniu infrastruktury technicznej i transmisyjnej;
  • Wsparcie pracowników we wszystkich procesach związanych ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych.

SMALLWORLD PNI – MODUŁY I ROZSZERZENIA

Data Center Manager

Data Center Manager

moduł PNI

Physical Network Inventory

GE Smallworld PNI

Network Viewer

GE Smallworld GIS

Optical Network Atlas

Moduł PNI

Physical Route Manager

Moduł PNI

Radio Network Inventory

Moduł PNI

Cable TV Design

Moduł PNI

Service Inventory

Moduł PNI i LNI

Data Quality Tool

Rozszerzenie Smallworld GIS

Network Inventory Maintenance Support