Moduł pozwala na ewidencjonowanie przebiegu sieci alarmowej, wykonanej w technologii rezystancyjnej lub impulsowej. Umożliwia wyrysowanie przebiegu pętli alarmowych wzdłuż odcinków przewodu sieci cieplnej, a także umiejscowienie takich obiektów, jak: Detektor, Puszka instalacyjna czy Moduł komunikacyjny.
Narzędzie daje możliwość wykrywania alarmów i wskazywania miejsca potencjalnego uszkodzenia. Umożliwia także przegląd historii pomiarów w formie tabelarycznej, jak i na wykresie. Odczyty pomiarowe mogą być wprowadzone do bazy danych na podstawie odczytów telemetrycznych, o ile wdrożona jest integracja z telemetrią.
siec_alarmowa

Funkcjonalność

  ewidencjonowanie przebiegu sieci alarmowej, wykonanej w technologii rezystancyjnej lub impulsowej
 wyrysowanie przebiegu pętli alarmowych wzdłuż odcinków przewodu sieci cieplnej
 wykrywanie alarmów i wskazywanie miejsca potencjalnego uszkodzenia na podstawie ewidencji przebiegu sieci oraz wprowadzonych odczytów pomiarowych
przegląd historii pomiarów w formie tabelarycznej oraz na wykresie
wprowadzanie odczytów pomiarowych do bazy danych na podstawie odczytów telemetrycznych (wymaga integracji z telemetrią)
siec_alarmowa2
Narzędzie posiada wbudowany Generator par przewodów alarmowych, który wspomaga tworzenie sieci alarmowej. Pozwala on na automatyczne utworzenie przewodów alarmowych na podstawie wybranych odcinków przewodów ciepłowniczych.
siec_alarmowa3
Wbudowany lokalizator wycieków – narzędzie do ręcznego lokalizowania miejsca wycieku.
siec_alarmowa4

NASZE ROZWIĄZANIA DLA BRANŻ SIECIOWYCH

iMDC – Mobile Data Collector

iMDC – Mobile Data Collector

Sprawne raportowanie prac w terenie głosem i obrazem, z dokładnym lokalizowaniem

prognozy produkcji energii z OZE

LOBSTER

SymPatia

SymPatia

obliczenia hydrauliczne dla sieci ciepłowniczych i wodociągowych

Topologia niskiego napięcia

Topologia niskiego napięcia

Efektywne zbieranie danych w terenie z asystentem głosowym wspomagane analizą obrazu

locdoc2

LocDoc

Przestrzenna baza dokumentów

SORAL

SORAL

Network Viewer

GE Smallworld GIS

google_portfolio

Google Maps

geotask_portfolio

GeoTask

EC.GIS – zarządzanie zasobami ciepłowniczymi

Zarządzanie Służebnością Przesyłu

Smallworld Gas Distribution Office

Smallworld Global Transmission Office

Smallworld Electric Office

EL.GIS – zarządzanie siecią energetyczną

ELGrid – optymalizacja sieci energetycznej

4RES – prognozowanie produkcji z OZE