Zapewniamy specjalistyczne rozwiązania IT, które umożliwiają wykorzystanie danych geoprzestrzennych i różnych technologii komunikacyjnych do pozyskiwania i analizowania informacji, co pozwala na zwiększenie efektywności i stabilności dystrybucji energii.

Smallworld Electric Office

Smallworld Electric Office (EO) to narzędzie zapewniające rozwiązania geoprzestrzenne dla przedsiębiorstw działających w sektorze energetycznym. Platforma EO wspiera cały cykl życiowy sieci energetycznych, od planowania i projektowania do rozbudowy i wymiany. Liczne opcje integracyjne produktu jak również interfejsy dla innych systemów zapewniają możliwość wspierania kluczowych procesów biznesowych przedsiębiorstwa.

Smallworld Electric Office obniża koszty oprogramowania poprzez standardową instalację, łatwiejsze zarządzanie i planowane aktualizacje.

Korzyści

Smallworld Electric Office dostarcza zintegrowanych rozwiązań geoprzestrzennych, które automatyzują kluczowe procesy biznesowe przedsiębiorstw energetycznych.

  • Aktualizacje informacji o danych na temat sieci dla zadań, które nie wymagają aktualizacji danych graficznych;
  • Prace inicjowane wewnętrznie poprzez planowanie i analizowanie systemu;
  • Aktualizowanie informacji o sieci po naprawach spowodowanych awariami zidentyfikowanymi przez system obsługi awarii;
  • Złożony podział prac wymagających projektów graficznych oraz wielu aktualizacji sieci.

Rozszerzenia Electric Office

Obliczenia przepływu mocy i zwarć

Interfejs do obsługi awarii i integracji z systemami SCADA

Dostosowanie do europejskich standardów

Konfiguracja i usprawnienia w celu lepszego dostosowania do europejskiego modelu sieci. W ramach prac zmieniono style używane na mapach i w schematach wewnętrznych.

Wymogi techniczne dostarczania usług

Dzięki integracji z systemem workflow umożliwia planowanie podłączenia nowych klientów z uwzględnieniem wszystkich wymogów technicznych.

Planowanie inwestycji

Szczegółowe planowanie inwestycji, takich jak rozbudowa i rekonstrukcja sieci czy podłączanie nowych klientów.

Opomiarowanie Podstacji

Przechowywanie w bazie oraz analiza okresowych odczytów dla elementów sieci niskich napięć

Kontrola sieci

Wsparcie dla operacji związanych z utrzymaniem sieci, takich jak obsługa i raportowanie awarii, kontrole techniczne czy podział prac.

Nasze rozwiązania dla energetyki

iMDC – Mobile Data Collector

iMDC – Mobile Data Collector

Sprawne raportowanie prac w terenie głosem i obrazem, z dokładnym lokalizowaniem

prognozy produkcji energii z OZE

LOBSTER

Topologia niskiego napięcia

Topologia niskiego napięcia

Efektywne zbieranie danych w terenie z asystentem głosowym wspomagane analizą obrazu

locdoc2

LocDoc

Przestrzenna baza dokumentów

SORAL

SORAL

Network Viewer

GE Smallworld GIS

google_portfolio

Google Maps

geotask_portfolio

GeoTask

Zarządzanie Służebnością Przesyłu

Smallworld Electric Office

EL.GIS – zarządzanie siecią energetyczną

ELGrid – optymalizacja sieci energetycznej

4RES – prognozowanie produkcji z OZE