Zapewniamy specjalistyczne rozwiązania IT, które umożliwiają wykorzystanie danych geoprzestrzennych i różnych technologii komunikacyjnych do pozyskiwania i analizowania informacji, co pozwala na zwiększenie efektywności i stabilności dystrybucji energii.

Smallworld Electric Office

Smallworld Electric Office (EO) to narzędzie zapewniające rozwiązania geoprzestrzenne dla przedsiębiorstw działających w sektorze energetycznym. Platforma EO wspiera cały cykl życiowy sieci energetycznych, od planowania i projektowania do rozbudowy i wymiany. Liczne opcje integracyjne produktu jak również interfejsy dla innych systemów zapewniają możliwość wspierania kluczowych procesów biznesowych przedsiębiorstwa.

Smallworld Electric Office obniża koszty oprogramowania poprzez standardową instalację, łatwiejsze zarządzanie i planowane aktualizacje.

Korzyści

Smallworld Electric Office dostarcza zintegrowanych rozwiązań geoprzestrzennych, które automatyzują kluczowe procesy biznesowe przedsiębiorstw energetycznych.

  • Aktualizacje informacji o danych na temat sieci dla zadań, które nie wymagają aktualizacji danych graficznych;
  • Prace inicjowane wewnętrznie poprzez planowanie i analizowanie systemu;
  • Aktualizowanie informacji o sieci po naprawach spowodowanych awariami zidentyfikowanymi przez system obsługi awarii;
  • Złożony podział prac wymagających projektów graficznych oraz wielu aktualizacji sieci.

Rozszerzenia Electric Office

Obliczenia przepływu mocy i zwarć

Interfejs do obsługi awarii i integracji z systemami SCADA

Dostosowanie do europejskich standardów

Konfiguracja i usprawnienia w celu lepszego dostosowania do europejskiego modelu sieci. W ramach prac zmieniono style używane na mapach i w schematach wewnętrznych.

Wymogi techniczne dostarczania usług

Dzięki integracji z systemem workflow umożliwia planowanie podłączenia nowych klientów z uwzględnieniem wszystkich wymogów technicznych.

Planowanie inwestycji

Szczegółowe planowanie inwestycji, takich jak rozbudowa i rekonstrukcja sieci czy podłączanie nowych klientów.

Opomiarowanie Podstacji

Przechowywanie w bazie oraz analiza okresowych odczytów dla elementów sieci niskich napięć

Kontrola sieci

Wsparcie dla operacji związanych z utrzymaniem sieci, takich jak obsługa i raportowanie awarii, kontrole techniczne czy podział prac.

Nasze rozwiązania dla energetyki

locdoc2

LocDoc

Przestrzenna baza dokumentów

Physical Network Inventory

GE Smallworld PNI

Logical Network Inventory

GE Smallworld LNI

Network Viewer

GE Smallworld GIS

google_portfolio

Google Maps

geotraxx_portfolio

GeoTraxx

Google Maps Mobile

Mobile Data Collector

Zarzadzanie pracami w terenie

Zarządzanie pracą w terenie

Zarządzanie Służebnością Przesyłu

Moduł EC.GIS

Smallworld Electric Office

EL.GIS – zarządzanie siecią energetyczną

ELGrid – optymalizacja sieci energetycznej

4RES – prognozowanie produkcji z OZE

MGrid – zarządzanie mikrosieciami

iSKOL – monitorowanie sieci WN

GE PowerOn Advantage