Smallworld GTO (Global Transmission Office)

Przedsiębiorstwa zajmujące się przesyłem gazu potrzebują obecnie coraz nowocześniejszych i bardziej kompleksowych systemów informacji przestrzennej do efektywnego zarządzania sieciami, redukcji kosztów, poprawiania obsługi klientów oraz spełnienia rosnących wymagań rynku. Smallworld Global Transmission Office (GTO) firmy GE Energy dostarcza operatorom przesyłowym zintegrowane rozwiązanie, które stanowi podstawę do zarządzania całością zasobów przestrzennych sieci rurociągów. Przedsiębiorstwa zajmujące się przesyłem gazu i ropy budowały zazwyczaj rozwiązania wyspowe, używając oprogramowania GIS jako systemu bazowego, rozbudowywanego następnie o kolejne aplikacje, tworzone samodzielnie w przedsiębiorstwie lub dostarczane przez firmy zewnętrzne.

Korzyści

  • Predefiniowany model danych specyficzny dla rurociągów przesyłowych może zmniejszyć czas trwania fazy projektowej nawet o 80%;
  • Zwrot z inwestycji może być uzyskany niemalże natychmiast – wbudowane aplikacje są od razu gotowe do użycia;
  • Standardowy kod aplikacji i standardowy model danych nie muszą być modyfikowane przy zmianie wersji oprogramowania. Klienci nie są, więc obciążani dużymi kosztami przechodzenia do nowych wersji – aktualizacji aplikacji;
  • Produkt dostarcza narzędzia i standardowe metody do zarządzania spójnością rurociągów oraz raportowania zgodności.

Nasze rozszerzenia Smallworld GTO

Analizy przestrzenne

Ułatwia przeprowadzanie specjalistycznych analiz przestrzennych.

Powiadomienia

Moduł umożliwia wysyłanie dedykowanych e-maili z powiadomieniami.

Raporty i zestawienia

Wzbogacenie elementów GTO o specjalistyczne raporty i zestawienia.

Wykresy historii

Generator wykresów zmian wybranych wartości w funkcji czasu.

Ładowarka danych inspekcji

Umożliwia wczytywanie danych z wykonanych inspekcji tłokiem. Ładowarka obsługuje kilometraże rurowe.

Zarządzanie infrastukturą

Moduł umozliwia łatwe przenoszenie urządzeń (np. zaworów czy pomp) pomiędzy lokalizacjami na sieci oraz magazynami.

Historia modelu danych terenowych

Rysowanie profili danych, złożone modelowanie terenu, export danych do Excela.

Wsparcie dla rastrów

Pojedyncze i zbiorcze ładowanie rastrów do bazy z zachowaniem georefencji z plików GISowych (np. TFW, Geotiff).

Pliki zewnętrzne

Rozszerzenie standardowej funkcjonalności w zakresie dołączania plików do dowolnych obiektów w bazie.

Przynależności

Dodana została tabela z danymi o przynależnościach. Powiadomienia na temat zmian są wysyłane e-mailem do wskazanych użytkowników przez Notification Server.

Historia zdarzeń autoryzacji

Rejestrowane jest każde działanie związane z autoryzacją bazy danych wykonane przez adminstrator systemu (np. tworzenie nowych kont użytkowników, dołączanie do grup, dodawanie uprawnień).

Wsparcie GPS

Podczas używania aplikacji na urządzeniach mobilnych (na laptopie lub tablecie), można podłączyć zewnętrzne urządzenie GPS i używać go do automatycznego pozycjonowania map na bieżącej lokalizacji.

Gazownictwo i ropociągi – nasze rozwiązania