• Czy posiadasz zawsze aktualne dane dotyczące Twoich zasobów zlokalizowanych w terenie?

  • Czy Twoi pracownicy raportują wykonywane prace w terenie w formacie gotowym do przekazania do innych systemów?

  • Czy zebrane dane są kompletne i dobrej jakości?

  • Czy na podstawie danych, które posiadasz, jesteś w stanie łatwo przeprowadzać analizy i wykonywać raporty?

Jeżeli nie, to poznaj Smart Forms – rozwiązanie wspierające wydajne raportowanie prac w terenie.

Dzięki wykorzystaniu Smart Forms łatwo i szybko pozyskasz specjalistyczne dane i informacje o lokalizacji z pomocą urządzenia mobilnego. Możesz je podyktować lub wykorzystać zdjęcia zrobione telefonem czy tabletem.

Smart Forms przetwarzają informacje głosowe oraz obrazy i pozyskują odpowiednie dane dzięki algorytmom sztucznej inteligencji.

Jak wygląda praca z Smart Forms?

Z pomocą platformy Smart Forms, z gotowych elementów zbudujemy dla Ciebie, we współpracy z Twoim zespołem IT, formularz odpowiadający Twoim indywidualnym potrzebom i zintegrujemy go z Twoimi systemami.

Smart Forms umożliwiają:

Zbieranie głosowe informacji

Podyktujesz dane, które zostaną dopasowane do odpowiednich pól: tekstowych, liczbowych, daty, listy jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru.

Odczyty kodów kreskowych

Aplikacja rozpozna kod kreskowy, sczyta i wpisze w odpowiednie pole – wystarczy, że korzystając z aplikacji skierujesz aparat na kod.

Automatyczne rozpoznawanie
obiektów ze zdjęć

Aplikacja rozpozna rodzaj urządzenia ze zdjęcia i podpowie dostępne modele. Wystarczy potwierdzić wybór kliknięciem lub głosowo.

Pomiary odległości i automatyczne generowanie szkiców

Aplikacja mierzy odległość do wskazanego obiektu, a dokonane pomiary automatycznie przekształca w odpowiednie szkice.

Dane wprowadzisz szybko i łatwo, dyktując je w wygodny dla siebie sposób

  • pojedynczo lub wiele w jednej wypowiedzi
  • w kolejności występowania na formularzu lub w dowolnej kolejności, poprzedzając wartość nazwą pola
  • korzystając z synonimów nazw kategorii wprowadzanych danych
  • wypowiadając jednostki lub nie
  • wprowadzając wiele wartości, jedna po drugiej, na listach wielokrotnego wyboru

Warunki nie sprzyjają głosowemu wprowadzaniu danych? Możesz wprowadzić je również tradycyjnie – za pomocą dotyku. Zaraportowane dane są szybko dostępne do wykorzystania w całej organizacji.

Rozwiązania zbudowane z wykorzystaniem
Smart Forms

Smart Forms są elastyczne i stanowią bazę dla wielu dedykowanych aplikacji:

Oględziny głosowe

Aplikacja do raportowania oględzin obiektów sieciowych

NIMS Awarie

Aplikacja do raportowania napraw awarii elektroenergetycznych

Topologia nN

Aplikacja do efektywnego pozyskania i utrzymania aktualności danych o sieci nN

Smart Forms współpracują z aplikacją GeoGrid, wchodzącą w skład platformy GlobIQ, oraz narzędziami klasy Field Service Management, np. GeoTask, ale mogą również współpracować z aplikacjami i systemami, z których Ty korzystasz.

Dlaczego warto wybrać nasze rozwiązanie?

Smart Forms zapewnią Ci dostęp do aktualnych danych dzięki efektywnemu raportowaniu prac wykonanych w terenie, co przełoży się na usprawnienie procesów biznesowych. Narzędzie dba także o wysoką jakość danych, co ułatwia dalsze wykorzystanie zebranych informacji.

Zyskujesz także większą wydajność raportowania w terenie, a tym samym oszczędzasz czas i środki za sprawą:

łatwej obsługi aplikacji

automatyzacji pozyskania danych ze zdjęć

narracji głosowej

eliminacji papieru z prac terenowych

Cyfrowy model sieci - GlobIQ

Smart Forms to część platformy GlobIQ do budowania i utrzymania cyfrowego modelu majątku sieciowego.

Odkryj pełnię możliwości GlobIQ

Sprawdź, jak wykorzystanie Smart Forms może usprawnić pozyskiwanie danych w terenie: