Wykrywanie uszkodzeń kabli jest trudne, a ich naprawa kosztowna. SORAL (System Oceny Ryzyka Awarii Linii kablowych) lokalizuje miejsca uszkodzeń czy nadmiernego zużycia kabli i ocenia potrzebę przeprowadzenia napraw, dzięki czemu unikniesz awarii, lepiej zaplanujesz remonty i obniżysz koszty eksploatacji sieci.

Przenoszenie linii kablowych pod ziemię posiada wiele zalet, utrudnia jednak:

Prace związane z eksploatacją sieci

Prowadzenie koniecznych modernizacji i remontów

Usuwanie awarii

Jak więc podejść do tego zadania i jak zdobyć informacje o sieci, które są niezbędne do zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania?

Poznaj SORAL system oceny stanu technicznego i ryzyka awarii linii kablowych średniego napięcia.

SORAL umożliwia operatorom sieci przejście od reaktywnego serwisowania sieci (Corrective Based Maintenance) do działania prewencyjnego (Condition Based Maintenance). Zmiana podejścia od naprawczego do zapobiegawczego pozwala zminimalizować ilość awarii spowodowanych złym stanem technicznym sieci, a tym samym znacznie obniżyć koszty jej utrzymania i zachować płynność dostawy usług – z korzyścią zarówno dla operatora, jak i klienta.

SORAL powstał w ramach projektu B+R realizowanego wspólnie z jednym z największych Dystrybutorów Energii (DSO) w Polsce – firmą Energa Operator SA.

SORAL pomoże Ci znaleźć odpowiedzi na poniższe pytania:

Eksploatacja linii kablowych

 • Jaki jest stan linii w oddziale, całej organizacji?
 • Którym kablom powinniśmy się szczegółowo przyjrzeć?
 • Kiedy dokonać następnych pomiarów/badań linii?

Awarie linii kablowych

 • Które linie są najbardziej narażone na wystąpienie awarii?
 • W którym miejscu może wystąpić awaria?
 • Czy degradacja dotyczy odcinka kabla, czy może mufy bądź głowicy?

Modernizacje i remonty linii kablowych

 • Które linie powinny zostać wyremontowane w pierwszej kolejności?
 • Które odcinki kabli i na jakiej długości powinny zostać wymienione?
 • Które linie mimo swojego wieku mogą być nadal, bez ryzyka eksploatowane?

Jak działa SORAL?

Prosty model danych

Model danych sieci kablowej obejmuje stacje SN, linie kablowe i kablowo-napowietrzne oraz mufy i głowice. SORAL przechowuje podstawowe dane techniczne o tych elementach, historię zdarzeń na sieci oraz historię pomiarów. Dane o awariach, obciążeniu linii itp. mogą też być wprowadzane bezpośrednio przez operatorów systemów w trybie edycyjnym.

Wiele źródeł danych

System SORAL czerpie dane z 3 głównych źródeł:

Systemów GIS w zakresie danych technicznych oraz danych o przebiegach i topologii sieci

Wozów pomiarowych w zakresie tangensa Delta i wyładowań niezupełnych

Innych źródeł przechowujących informacje o awariach, obciążeniu linii, próbach napięciowych i próbach szczelności

Dane do SORAL z systemu GIS mogą być załadowane z wykorzystaniem standardu CIM lub za pomocą ładowarki zbudowanej na bazie zewnętrznego narzędzia FME, do przetwarzania i integracji danych, na etapie wdrożenia systemu. Na tym etapie możne też zdefiniować dodatkowe źródła danych.

Health Index

We współpracy z firmą Energa opracowaliśmy Health Index – klasyfikację stanu technicznego dla poszczególnych elementów linii kablowej. Dzięki standaryzacji klasyfikacji, Health Index może stanowić uniwersalne narzędzie oceny ryzyka awarii. Health Index jest częścią rozwiązania SORAL.

Health Index został stworzony dla odcinków kablowych, muf i głowic. Oznaczenie kolorystyczne odzwierciedla stan techniczny danego odcinka sieci.

Bazuje na analizie:

 • Koncentracji wyładowań
 • Napięć wyładowań
 • Amplitudzie wyładowań
 • Wieku kabla
 • Historii awarii
 • Tangensie Delta

Health Index uwzględnia różne metody pomiarowe i różne rodzaje izolacji.

health index sieci średniego napięcia

Obsługa różnych metod diagnostycznych (OWTS/DAC i VLF)

System SORAL analizuje stan techniczny linii kablowych w oparciu o wiele czynników m.in. o wiek kabla, historię awarii, wyniki prób napięciowych i prób szczelności powłoki, informacji o obciążeniu, pomiarów tangensa delta i wyładowań niezupełnych.

Moduł analityczny

Na podstawie zebranych danych system SORAL generuje raporty i zestawienia, a także wizualizuje najważniejsze wskaźniki w formie wykresów i tworzy panele informacyjne. Wszystko to jest dostępne z poziomu mapy.

SORAL jest oparty na GeoGridzie, naszym autorskim systemie GIS do zarządzania danymi na mapach.

Co zyskujesz z SORALEM?

Najważniejsze dane diagnostyczne w jednym miejscu

Zbiorczy panel informacyjny

Przedstawia w jednym miejscu wszystkie najważniejsze parametry opisujące stan sieci w postaci wykresów i danych statystycznych. Daje syntetyczną informację o sieci na danym obszarze.

Dostęp do danych szczegółowych

System przechowuje informacje o pomiarach PD i TD, zmianach na liniach kablowych i zaistniałych awariach. Informacje te możesz prześledzić na osi czasu. Do danych szczegółowych dotrzesz z poziomu mapy lub dzięki generowanym w SORALU raportom.

Potencjalne miejsca awarii

Potencjalne miejsca awarii (Hot Spoty) wskazywane są na mapie jako wynik analizy koncentracji wyładowań niezupełnych (PD). Dzięki temu dostajesz dokładną informację gdzie należy kopać, aby dotrzeć do miejsca zagrożonego awarią i jaki odcinek sieci wymienić.

Health Index i obraz stanu sieci

Wyznaczony, na podstawie wieloparametrowych pomiarów, Health Index linii kablowych daje ci przejrzysty obraz stanu sieci, dzięki czemu możesz podejmować działania zanim nastąpi awaria. Wiesz też, modernizacje których odcinków odłożyć na późniejszy termin.

Odcinki kabli kolorowane są w pięciostopniowej skali barw zależnie od wartości Health Index. Rzut oka wystarcza, aby zorientować się jak wygląda sieć i w których miejscach wymaga ona interwencji.

Ranking linii do remontu

Daje jasny obraz, które kable wymagają wymiany natychmiast, a którymi można zająć się w późniejszym czasie. Pozwala lepiej zaplanować prace modernizacyjne, skorelować je z innymi prowadzonymi na sąsiadującej infrastrukturze, a tym samym zoptymalizować koszty.

Współpraca z wozami pomiarowymi

SORAL przygotowuje dane do diagnostyki (pliki inicjalne), co skraca czas przygotowania badań linii w terenie, a następnie wykorzystuje pomiary do kalibracji długości odcinków i oceny ich stanu.

Korzyści finansowe dzięki SORALOWI

Spodziewane korzyści finansowe z wykorzystania systemu SORAL obejmują dwa podstawowe obszary: zmniejszenie liczby awarii oraz optymalizację nakładów inwestycyjno-modernizacyjnych.

Redukcja liczby awarii o ok. 25% rocznie:

 •  średnio rocznie występuje 80 awarii na 1000 km linii
 •  średni koszt usunięcia awarii to 4 tys. zł
80,000
Korzyści finansowe w przeliczeniu na 1000 km eksploatowanych linii

Ograniczenie nakładów inwestycyjno-modernizacyjnych linii kablowych o 2,5% rocznie:

 • średnie koszty rocznie: 6 mln zł na 1000 km linii
150,000
Korzyści finansowe w przeliczeniu na 1000 km eksploatowanych linii

Można bezpiecznie przyjąć, że w zależności od stanu sieci kablowej, korzyści finansowe wynikające z zastosowania systemu SORAL wynoszą od 200 tys. zł do 250 tys. zł rocznie na każde 1000 km eksploatowanych linii kablowych.

250,000
rocznie na każde 1000 km linii kablowych

Jakie jeszcze korzyści przyniesie Ci zastosowanie systemu SORAL?

Zmniejszenie kosztów eksploatacji

poprzez ograniczenie liczby awarii i kosztów napraw

Bardziej efektywne wykorzystanie środków inwestycyjnych

poprzez ograniczanie zakresu inwestycji do ściśle określonych fragmentów sieci o wysokim ryzyku awarii

Ograniczenie przerw w dostawie energii elektrycznej

spowodowanych awariami sieci.

Podniesienie jakości usług dystrybucyjnych i satysfakcji klientów poprzez poprawę wskaźników SAIDI i SAIFI

(SAIDI – całkowity czas trwania przerwy w dostawie, SAIFI – średnia częstotliwość występowania przerw w dostawach)

Dlaczego warto skorzystać z naszego doświadczenia?

 • Możemy się pochwalić wieloletnią, owocną współpracą z wiodącymi podmiotami rynku energetycznego w Polsce i zagranicą
 • Od 2012 roku utrzymujemy status Centrum Badawczo-Rozwojowego i aktywnie prowadzimy projekty badawczo-rozwojowe, w których wykorzystujemy nowoczesne technologie AI/ML, a ich rezultaty wdrażamy u klientów na całym świecie
 • Posiadamy portfolio autorskich rozwiązań i usług, m.in. dla sektora energetycznego, wykorzystujących AI/ML

W obszarze energetyki zaufali nam:

Zainteresowało Cię to rozwiązanie? Myślisz, że może pomóc usprawnić pracę Twojego przedsiębiorstwa? Sprawdź, jak to działa!