Zarządzasz sieciami ciepłowniczymi lub wodociągowymi? Potrzebujesz modeli sieci, które pozwolą na jej efektywne wykorzystanie oraz wyznaczenie parametrów jej pracy? Poznaj program obliczeniowy SymPatia – pomoże on wyznaczyć przepływy i straty ciśnienia w sieci ciepłowniczej i wodociągowej dla węzłów końcowych sieci.

Funkcjonalność

SymPatia obsługuje sieci:

 • symetryczne i niesymetryczne (dotyczy symetrii między zasilaniem a powrotem w sieciach ciepłowniczych),
 • zawierające wiele źródeł współpracujących,
 • z dowolną liczbą cykli,
 • z urządzeniami podnoszącymi lub redukującymi ciśnienie w sieci.
SymPatia - obliczenia hydauliczne (1)
SymPatia - obliczenia hydauliczne (2)

SymPatia wylicza następujące parametry w urządzeniach w sieci:

 • podnoszenie/redukcja o zadaną wartość wzdłuż krawędzi, na której znajduje się urządzenie;
 • podnoszenie/redukcja do zadanej wartości w dowolnie wskazanym węźle sieci, wzdłuż krawędzi, na której znajduje się urządzenie (zdalna regulacja);
 • podnoszenie/redukcja ciśnienia wg charakterystyki urządzenia.

W efekcie otrzymujesz wartości przepływów i strat ciśnienia w krawędziach sieci oraz wartości ciśnień w węzłach sieci. 

SymPatia pozwala na wybór metody obliczeniowej:

 • iteracyjna metoda Crossa-Łobaczewskiego, 
 • metoda Newtona rozwiązywania układu równań nieliniowych.

Możliwy jest także wybór wzoru, pozwalającego wyznaczyć współczynniki λ dla każdej krawędzi: 

 • wzór Waldena, 
 • wzór Colebrooka. 
SymPatia - obliczenia hydauliczne (3)

Możliwości programu

Program SymPatia współpracuje z systemem EC.GIS, opartym na platformie Smallworld. Możliwe jest też przystosowanie SymPatii do współpracy z innym systemem GIS lub systemem do zarządzania majątkiem sieciowym. Można także uruchomić sam silnik obliczeniowy, wykorzystujący dane (odwzorowanie sieci) przygotowane przez użytkownika.

Dodatkowo SymPatia oferuje obsługę pomp i reduktorów (zdalnie sterowanych) oraz niezawodność w liczeniu złożonych systemów wielopierścieniowych i wieloźródłowych.

 

NASZE ROZWIĄZANIA DLA BRANŻ SIECIOWYCH

iMDC – Mobile Data Collector

iMDC – Mobile Data Collector

Sprawne raportowanie prac w terenie głosem i obrazem, z dokładnym lokalizowaniem

prognozy produkcji energii z OZE

LOBSTER

SymPatia

SymPatia

obliczenia hydrauliczne dla sieci ciepłowniczych i wodociągowych

Topologia niskiego napięcia

Topologia niskiego napięcia

Efektywne zbieranie danych w terenie z asystentem głosowym wspomagane analizą obrazu

locdoc2

LocDoc

Przestrzenna baza dokumentów

SORAL

SORAL

Network Viewer

GE Smallworld GIS

google_portfolio

Google Maps

geotask_portfolio

GeoTask

EC.GIS – zarządzanie zasobami ciepłowniczymi

Zarządzanie Służebnością Przesyłu

Smallworld Gas Distribution Office

Smallworld Global Transmission Office

Smallworld Electric Office

EL.GIS – zarządzanie siecią energetyczną

ELGrid – optymalizacja sieci energetycznej

4RES – prognozowanie produkcji z OZE