Zarządzając siecią elektroenergetyczną, na pewno stajesz przed wyzwaniem efektywnego pozyskania i utrzymania aktualności kompletnych danych o sieci niskiego napięcia w systemie zarządzania majątkiem. Topologia nN to łatwa w użyciu aplikacja mobilna, sterowana głosem, która wykorzystuje automatyczne pozyskiwanie danych technicznych ze zdjęć oraz buduje topologię sieci w terenie. Dzięki temu aktualne i precyzyjne dane szybciej znajdą się w Twoim systemie, co przekłada się na podniesienie jakości procesów biznesowych, takich jak usuwanie awarii czy podłączanie nowych klientów.

Zakres pozyskiwanych danych

Aplikacja wykorzystuje mechanizm sztucznej inteligencji do rozpoznawania głosu i obrazu, by wspierać zbieranie lub weryfikację/aktualizację danych o obiektach energetycznych, takich jak:

 • Stacja SN/nN w zakresie połączeń wychodzących z pól nN
 • Złącze
 • Słup
 • Przyłącze (napowietrzne, kablowe)
 • Połączenie (napowietrzne, kablowe) pomiędzy obiektami energetycznymi.

Jak działa Topologia Niskiego Napięcia?

Asystent głosowy

Pracę z aplikacją ułatwia asystent głosowy, komunikujący się z użytkownikiem w naturalny sposób.

Pozyskiwanie danych ze zdjęć

Dzięki wykorzystaniu technologii rozpoznawania obrazu, aplikacja automatycznie odczytuje ze zdjęć wykonanych w terenie parametry złączy i słupów.

Schematy złączy edytowane gestami

Aplikacja posiada wbudowane schematy złączy kablowych, które w razie potrzeby można łatwo modyfikować poprzez przeciąganie dotykiem na ekranie.

Słowniki branżowe

Dostępność słowników branżowych ułatwia pracę z aplikacją. Jak to działa? Dane takie jak np. typ złącza, amperaż, typ kabla wprowadzane są za pomocą głosu w razie wątpliwości aplikacja prosi o doprecyzowanie, co można zrobić za pomocą dotyku.

Tryb aktualizacji danych

Podczas aktualizacji danych, aplikacja podpowiada zmiany, które zaszły w rzeczywistych obiektach.

Przeglądanie danych

Gotowy model sieci wraz z zebranymi danymi i zdjęciami można wygodnie przeglądać za pomocą aplikacji webowej GeoGrid bądź załadować do Twojego docelowego systemu – aplikacja Topologia nN eksportuje dane w standardowych formatach.

Dlaczego warto wybrać nasze rozwiązanie?

Nasze doświadczenie wynika z

 • Wdrażania systemów zarządzania majątkiem wraz z narzędziami do pozyskania i aktualizacji danych w terenie – łącznie we wdrożonych przez nas systemach znajduje się ponad 40 tysięcy kilometrów sieci elektroenergetycznej
 • Realizacji projektów wprowadzania danych – łącznie wprowadziliśmy kilkanaście tysięcy kilometrów sieci nN

Jako Centrum Badawczo-Rozwojowe mamy doświadczenie we wdrażaniu nowych, innowacyjnych rozwiązań dla energetyki. Sprawdź nasze rozwiązania B+R.

Co zyskasz dzięki aplikacji Topologia nN?

 • Aktualne dane o infrastrukturze w systemie zarządzania majątkiem dzięki natychmiastowemu raportowaniu zmian wykonanych/stwierdzonych w terenie co oznacza usprawnienie procesów biznesowych
 • Zwiększenie efektywności pozyskania danych w terenie, wynikające z łatwości obsługi aplikacji, automatyzacji pozyskania danych ze zdjęć i narracji głosowej oraz eliminacji papieru z prac terenowych
 • Podniesienie jakości procesu inwentaryzacji wynikające z usystematyzowania go i wzbogacenia dokumentacją fotograficzną, dołączaną automatycznie do obiektów
 • Eliminację części prac biurowych – topologia sieci budowana jest automatycznie w terenie
topologia sieci

Sprawdź, jak Topologia nN może usprawnić pozyskiwanie danych w terenie.

ROZWIĄZANIA DLA ENERGETYKI

Topologia niskiego napięcia

Topologia niskiego napięcia

Efektywne zbieranie danych w terenie z asystentem głosowym wspomagane analizą obrazu

harmonogram zadan

GeoTaskPlanner

usługa optymalizacji przydziału i harmonogramu dla zadań i tras

locdoc2

LocDoc

Przestrzenna baza dokumentów

Network Viewer

GE Smallworld GIS

google_portfolio

Google Maps

geotask_portfolio

GeoTask

Zarządzanie Służebnością Przesyłu

Smallworld Electric Office

EL.GIS – zarządzanie siecią energetyczną

ELGrid – optymalizacja sieci energetycznej

4RES – prognozowanie produkcji z OZE