Zarządzając siecią elektroenergetyczną, na pewno stajesz przed wyzwaniem efektywnego pozyskania i utrzymania aktualności danych o sieci niskiego napięcia w systemie zarządzania majątkiem.

Ze względu na zmiany ciągle zachodzące w sieci, nawet najbardziej dokładne dane stają się po pewnym czasie nieaktualne, a przez to bezużyteczne. Aby spełniać swoją rolę, dane muszą być aktualizowane na bieżąco.

Jak efektywnie pozyskać dane o sieci nN w terenie?

Uniknij długotrwałego i kosztownego projektu pozyskiwania i aktualizacji danych.

Dane możesz zbierać przy okazji cyklicznych wizyt na obiektach, np. podczas oględzin. W tym celu skorzystaj z aplikacji Topologia nN. Jest to łatwa w użyciu, sterowana głosem aplikacja mobilna, która wykorzystuje automatyczne pozyskiwanie danych technicznych ze zdjęć oraz buduje topologię sieci w terenie.

Dzięki aplikacji Topologia nN najbardziej aktualne i precyzyjne dane szybciej znajdą się w Twoim systemie, co przełoży się na podniesienie jakości procesów biznesowych, takich jak usuwanie awarii czy podłączanie nowych klientów do sieci.

Jak wygląda pozyskiwanie danych w terenie z pomocą aplikacji Topologia nN?

asystent glosowy

Asystent głosowy

1. Pracę z aplikacją ułatwia asystent głosowy, komunikujący się z użytkownikiem w naturalny sposób.

2. Użytkownik podchodzi do obiektu i dyktuje informacje identyfikujące ten obiekt, takie jak nazwa i numer.

3. Lokalizacja obiektu odczytywana jest automatycznie z odbiornika GPS zainstalowanego w urządzeniu.

Pozyskiwanie danych ze zdjęć

4. Użytkownik wykonuje zdjęcia obiektu. Dane techniczne są automatycznie odczytywane ze zdjęć.

pozyskiwanie danych ze zdjec
topologia zdjęcia
schematy zlaczy edytowane gestami

Automatyczne konstruowanie modelu sieci

5. Użytkownik dyktuje informacje o połączeniach i typach kabli.

6. Aplikacja od razu buduje topologiczny model sieci w terenie.

Aplikacja posiada wbudowane schematy złączy kablowych, które w razie potrzeby można łatwo modyfikować poprzez przeciąganie palcem na ekranie.

przegladnie danych

Przeglądanie danych

7. Gotowy model sieci wraz z zebranymi danymi i zdjęciami można wygodnie przeglądać za pomocą aplikacji webowej bądź załadować do docelowego systemu.

Zakres pozyskiwanych danych

Aplikacja wykorzystuje mechanizm sztucznej inteligencji do rozpoznawania głosu i obrazu, by wspierać zbieranie lub weryfikację/aktualizację danych o obiektach energetycznych, takich jak:

 • Stacja SN/nN w zakresie połączeń wychodzących z pól nN
 • Złącze
 • Słup
 • Przyłącze (napowietrzne, kablowe)
 • Połączenie (napowietrzne, kablowe) pomiędzy obiektami energetycznymi.

Dlaczego warto wybrać nasze rozwiązanie?

 • Z powodzeniem wdrażamy systemy zarządzania majątkiem wraz z narzędziami do pozyskania i aktualizacji danych w terenie – łącznie we wdrożonych przez nas systemach znajduje się ponad 40 tysięcy kilometrów sieci elektroenergetycznej.
 • Realizujemy liczne projekty wprowadzania danych – łącznie wprowadziliśmy dane o kilkunastu tysiącach kilometrów sieci nN.

Jako Centrum Badawczo-Rozwojowe mamy doświadczenie we wdrażaniu nowych, innowacyjnych rozwiązań dla energetyki.

Sprawdź nasze rozwiązania B+R

Co zyskasz dzięki aplikacji Topologia nN?

 

 • Aktualne dane o infrastrukturze w systemie zarządzania majątkiem dzięki natychmiastowemu raportowaniu zmian wykonanych/stwierdzonych w terenie, co oznacza usprawnienie procesów biznesowych.
 • Większą efektywność pozyskania danych w terenie, wynikającą z łatwości obsługi aplikacji, automatyzacji pozyskania danych ze zdjęć i narracji głosowej oraz eliminacji papieru z prac terenowych.
 • Wyższą jakość procesu inwentaryzacji wynikającą z usystematyzowania go i wzbogacenia dokumentacją fotograficzną, dołączaną automatycznie do obiektów.
 • Eliminację części prac biurowych – topologia sieci budowana jest automatycznie w terenie.
 • Oszczędność czasu i środków – nie musisz przeprowadzać szeroko zakrojonego, kosztownego projektu aktualizacji danych. Topologię zweryfikujesz “przy okazji”, podczas wykonywania innych czynności.
topologia sieci

Sprawdź, jak Topologia nN może usprawnić pozyskiwanie danych w terenie.

ROZWIĄZANIA DLA ENERGETYKI

iMDC – Mobile Data Collector

iMDC – Mobile Data Collector

Sprawne raportowanie prac w terenie głosem i obrazem, z dokładnym lokalizowaniem

prognozy produkcji energii z OZE

LOBSTER

Topologia niskiego napięcia

Topologia niskiego napięcia

Efektywne zbieranie danych w terenie z asystentem głosowym wspomagane analizą obrazu

locdoc2

LocDoc

Przestrzenna baza dokumentów

SORAL

SORAL

Network Viewer

GE Smallworld GIS

google_portfolio

Google Maps

geotask_portfolio

GeoTask

Zarządzanie Służebnością Przesyłu

Smallworld Electric Office

EL.GIS – zarządzanie siecią energetyczną

ELGrid – optymalizacja sieci energetycznej

4RES – prognozowanie produkcji z OZE