Zmieniające się warunki działania przedsiębiorstw ciepłowniczych, czyli wzrastające wymogi dotyczące standardów obsługi odbiorcy, rosnąca konkurencja na rynku ciepła, poszukiwanie oszczędności i konieczność ochrony środowiska, wymuszają wdrażanie nowoczesnych systemów informatycznych, zapewniających szybki i łatwy dostęp do rzetelnej informacji. Naszą odpowiedzią na te potrzeby jest narzędzie EC.GIS zbudowane na platformie GE Smallworld. System wspomaga działalność przedsiębiorstwa w kluczowych procesach biznesowych, takich jak utrzymanie ruchu, eksploatacja, planowanie inwestycji czy zarządzanie służebnościami.

Zarządzanie majątkiem sieciowym

Podstawowy moduł systemu służy do ewidencji majątku sieciowego i zarządzania tym majątkiem w pełnym zakresie danych o sieci. Na bazie danych można wykonywać analizy przestrzenne i topologiczne, raporty statystyczne i specjalistyczne. Wiele takich raportów jest już zdefiniowanych w systemie i gotowych do użycia. Istnieje także możliwość prezentowania danych podkładowych w systemie – map w formatach DWG/DXF, DGN, rastrów, WMS/WFS, OpenStreetMap czy Google Maps.

Korzyści 

 • Szybszy dostęp do dokumentacji;
 • Zmniejszenie liczby oględzin terenowych i kosztów z nimi związanymi;
 • Dostęp do danych 24 godziny na dobę.
ec_gis

Wsparcie utrzymania ruchu

Funkcjonalność w zakresie:

 • Kontrola konfiguracji sieci z wizualizacją obszarów zasilań;
 • Książka pracy sieci (rejestracja awarii i prac planowych);
 • Wizualizacja i rejestracja odczytów telemetrycznych.

Korzyści

 • Skrócenie czasu reakcji na nieprawidłowości w sieci;
 • Minimalizacja skutków awarii (przełączenia);
 • Obniżenie kosztów przygotowania danych do systemu bilingowego.

Obsługa awarii

Moduł pozwala na uproszczenie i lepsze organizowanie zadań związanych z awariami:

 • Rejestracja wyłączeń oraz awarii;
 • Wyznaczanie alternatywnej drogi zasilania;
 • Określanie odbiorców do wyłączenia.

Korzyści

 • Szybsza lokalizacja awarii;
 • Mniej odłączonych klientów, mniejsze straty;
 • Szybsze i bardziej efektywne usuwanie awarii.

Obliczenia

Wbudowany moduł obliczeń w system EC.GIS pozwala na przeprowadzanie obliczeń hydraulicznych i termodynamicznych. Moduł umożliwia prowadzenie obliczeń dla całej sieci lub wybranych fragmentów. Wyniki są prezentowane w formie wykresów i raportów.

Korzyści 

 • Ocena możliwości inwestycyjnych;
 • Przygotowanie danych do Programu Pracy Sieci;
 • Precyzyjna regulacja pracy sieci;
 • Zapewnienie ciągłości dostaw w trakcie awarii;
 • Dodatkowe oszczędności dzięki lepszemu rozliczeniu zużycia energii.

Planowanie inwestycji, remontów i przyłączeń

Moduł  pozwala oszacować nakłady finansowe na rozbudowę lub remont sieci. Daje możliwość rozpisania prac w podziale na czynności w zakresie danego zadania, takich jak np. wymiana izolacji, przejście przez ścianę, wcinka, montaż zaworu itp. Moduł przygotowuje dane do analiz ekonomicznych i pomaga podejmować decyzje inwestycyjne.

Korzyści

 • Szybsze planowanie nowych inwestycji;
 • Trafniejsze decyzje inwestycyjne;
 • Niższe koszty planowania.

Służebność przesyłu

Moduł ma za zadanie wsparcie przedsiębiorstwa w procesie ustalania służebności przesyłu w kontekście wniosków roszczeniowych, modernizacji sieci oraz inwestycji.

Korzyści

 • Powiązanie danych dotyczących sprawy z wizualizacją nieruchomości i obszaru służebności na mapie;
 • Kompletne repozytorium danych, o ujednoliconym formacie, na temat tytułów prawnych, umożliwiające raportowanie i pozyskiwanie informacji statystycznych;
 • Szybsze wstępne rozpatrywanie wniosków dzięki łatwemu dostępowi pracowników działu nieruchomości do aktualnych map z wizualizacją sieci i oznaczeniem już ustanowionych tytułów prawnych oraz spraw będących w trakcie procedowania.
Projekty badawczo-rozwojowe Globemy są współfinansowane przez Unię Europejską oraz przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

CIEKAWOSTKI CIEPŁOWNICZE

71

EC.GIS, wraz z powiązanymi aplikacjami mobilnymi i webowymi, jest wykorzystywany przy utrzymywaniu, rozwijaniu i tworzeniu sieci ciepłowniczej w 71 miastach.

10

Ponad 10 milionów odbiorców korzysta z sieci ciepłowniczej, która jest modelowana w systemie EC.GIS.

20

Mamy ponad 20 lat doświadczenia w tworzeniu i wdrażaniu specjalistycznych rozwiązań informatycznych przeznaczonych dla operatorów ciepłowniczych.

POZOSTAŁE ROZWIĄZANIA PRZYDATNE DLA SEKTORA CIEPŁOWNICZEGO

SymPatia

SymPatia

obliczenia hydrauliczne dla sieci ciepłowniczych i wodociągowych

geotask_portfolio

GeoTask

Zarządzanie Służebnością Przesyłu