Skip to main content

Potencjał wizualizacji danych: Podsumowanie III-go bloku konferencji “Dane / Wiedza / Innowacje”

By 4 lipca, 202320 września, 2023Rozwiązania Mobilne, Usługi, Wydarzenia
Blok 3 Wizualizacja danych

Organizowana przez naszą firmę Konferencja “Dane / Wiedza / Innowacje” była świetną okazją do zapoznania się z najnowszymi trendami, technologiami oraz rozwiązaniami w dziedzinie pracy z danymi. Tematyka konferencji dotyczyła nie tylko samego pozyskiwania i przetwarzania danych, ale również ich wizualizacji i wykorzystania w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań.

Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z różnorodnymi sposobami wizualizacji danych, takimi jak np. interaktywne dashboardy. Przedstawione przykłady ilustrujące możliwości wizualizacji danych pobudziły wyobraźnię uczestników i zainspirowały do poszukiwania nowych rozwiązań w tej dziedzinie.

Zobacz podsumowanie prezentacji naszych prelegentów z bloku o wizualizacji danych.

Prezentacje w bloku III – Wizualizacja danych

Czy można stworzyć użyteczną i czytelną mapę całkowicie automatycznie? Generalizacja danych wektorowych i tworzenie map topograficznych przy użyciu FME w GUGIK.

Mateusz Pyra (Globema)

W branży geodezyjno-kartograficznej mapy topograficzne to bardzo cenne źródło informacji o otaczającej nas rzeczywistości. Oprócz samych danych geograficznych, mapa ta musi również posiadać pełen opis pozaramkowy, czyli legendę, godło mapy, skalę i podziałkę a także siatkę kartograficzną.

W ostatnim czasie można zaobserwować wzrost popularności tych opracowań również wśród firm, osób i instytucji, które niekoniecznie od razu kojarzą się z geodezją lub kartografią. Aby umożliwić szybki dostęp do tego typu opracowań większej grupie odbiorców i by te opracowania były jak najbardziej aktualne, Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGIK) od pewnego czasu realizuje projekty polegające na automatycznej generalizacji i wizualizacji topograficznej w odpowiednich poziomach skalowych (1:10 000 oraz 1:25 000).

W ramach wieloletniej współpracy z GUGiK, stworzyliśmy rozwiązanie oparte na Platformie FME, umożliwiające automatyczną generalizację i redakcję kartograficzną danych wektorowych w celu stworzenia map topograficznych w skali 1:50 000.

Podczas prezentacji omówiono:

  • źródła wykorzystanych danych,
  • sposób, w jaki zostały one przetworzone,
  • wymogi, jakie musiały zostać spełnione,
  • kwestie, które okazały się największym wyzwaniem,
  • narzędzia i technologie z jakich skorzystaliśmy.

Dzięki dostarczonemu rozwiązaniu GUGIK może w bardzo krótkim czasie aktualizować wizualizacje topograficzne i dostarczać je szerszej grupie odbiorców w ramach geoportalu krajowego.

Czy dostęp do danych geoprzestrzennych musi być trudny, a specjalistyczne aplikacje mapowe drogie i niewygodne w użyciu? Demokratyzacja dostępu do danych na przykładzie przedsiębiorstwa ciepłowniczego.

Tomasz Gulczyński (Globema)

Wdrożenie systemu GIS jest kamieniem milowym w działalności każdego przedsiębiorstwa zarządzającego zasobami w terenie. Taki system staje się centralnym źródłem prawdy o sieci zastępując nieuporządkowaną i nieefektywną dokumentację papierową. Jednak w dynamicznym przedsiębiorstwie, dla skutecznego prowadzenia inwestycji, eksploatacji i ruchu (dostaw usług), potrzebny jest szeroki i natychmiastowy dostęp online do danych w każdym miejscu i czasie, na dowolnym urządzeniu (komputerze, tablecie czy smartfonie).

W prezentacji pokazano na przykładzie MPEC Rzeszów, jak GeoGrid wspomaga wybrane procesy obsługi reklamacji, usuwania awarii w terenie i podłączania nowych klientów. Do tych samych danych o sieci mają wgląd praktycznie wszyscy pracownicy, od mistrza do prezesa, w ten sposób urzeczywistniając ideę demokratyzacji dostępu do danych.

Przynosi to formie wymierne korzyści w postaci:

  • szybkiego reagowania w sytuacjach awaryjnych,
  • efektywniejszej komunikacji z klientami i sprzedaży usług,
  • trafniejszych decyzji inwestycyjnych,
  • budowania wizerunku rzetelnej firmy.

Efektywne wykorzystanie danych geoprzestrzennych – zastosowanie analityki lokalizacji na przykładzie branży ubezpieczeniowej.

Patrycja Krzemińska, (Globema)

Jednym z głównych wyzwań z jakim mierzy się branża ubezpieczeniowa jest oszacowanie ryzyka dla ubezpieczanych nieruchomości. Jest to proces o tyle kluczowy, że od niego zależą stawki polis ubezpieczeniowych, które przekładają się na wysokość potencjalnych strat ubezpieczyciela w przypadku wystąpienia szkody.

Podczas prezentacji została przedstawiona złożoność procesu szacowania ryzyka i sposoby w jaki aplikacja do wizualizacji danych w kontekście geoprzestrzennym może go usprawnić. GeoGrid to aplikacja webowa i mobilna, dzięki której użytkownicy mają dostęp do wszystkich kluczowych danych dotyczących ubezpieczanych nieruchomości w jednym miejscu. Dane wewnętrzne pochodzące z systemów firmy i zebrane w terenie, mogą zostać wzbogacone o dane zewnętrzne, takie jak tereny zalewowe, potencjalne miejsca wystąpienia klęsk żywiołowych, a dzięki wizualizacji wszystkich kluczowych danych na mapie, szacowanie ryzyka staje się łatwiejsze i obciążone dużo mniejszym ryzykiem błędów.

Dodatkowo, dzięki integracji z platformą FME, aplikacja GeoGrid umożliwia wykonywanie zaawansowanych analiz geoprzestrzennych, które pozwalają użytkownikowi na jeszcze precyzyjniejsze oszacowanie scoringu ubezpieczeniowego, a także szybkie generowanie raportów.

Jeśli chcesz zobaczyć prezentacje, które prezentowali nasi prelegenci w bloku o wizualizacji danych – kliknij w przycisk poniżej: