Skip to main content

PowerOnFusion w ofercie Globemy

By 17 listopada, 201222 czerwca, 2020Energetyka

Globema wprowadziła do swojej oferty nowy produkt przeznaczony dla sektora energetycznego – PowerOnFusion (POF). Jest to rozwiązanie klasy DMS (Distribution Management System), służące do kompleksowego zarządzania ruchem w energetycznych sieciach dystrybucyjnych. Głównymi elementami rozwiązania są:

 • Network Managament System (NMS) – moduł służący ewidencji sieci, głównie jako schemat ideowy sieci, wykorzystywany dla rozwiązania SCADA. Dzięki narzędziom do migracji danych możliwe jest wczytywanie danych wektorowych o sieci również z systemów klasy GIS, w tym rozwiązań GE Smallworld.
 • SCADA – bazujący na danych zawartych w NMS moduł służący do monitorowania/sterowania ruchem w sieci energetycznej oraz zarządzania danymi pomiarowymi – danymi telemetrycznymi. W pakiecie POF, rozwiązane SCADA oparte jest na wcześniejszym produkcie GE o nazwie Enmac. Rozwiązanie POF umożliwia wykorzystanie istniejących rozwiązań SCADA zainstalowanych u klienta lub zastąpienie rozwiązaniem GE. Możliwe są również konfiguracje umożliwiające równoległą pracę systemów SCADA. Włączenie SCADY GE możliwe jest za pomocą równoległego spięcia fizycznych urządzeń sieciowych do systemu lub za pomocą interfejsów z systemami SCADA od innych dostawców.
 • Outage Managament System (OMS) – moduł służący do zarządzania zdarzeniami na sieci energetycznej, bazujący na alarmach i sygnałach pochodzących ze SCADA. Moduł umożliwia definiowanie stref autoryzacyjnych poszczególnym użytkownikom systemu (dyspozytorom ruchowym), w tym także stref do pracy w terenie (delegated zones) z wykorzystaniem urządzeń mobilnych on-line – pełne sterowanie siecią możliwe jest z urządzenia bezpośrednio w terenie. Po zakończeniu pracy przez brygadę dostęp do strefy wraca do dyspozytora lokalnego w siedzibie firmy. Inne funkcje systemu to automatyczne sterowanie siecią w sytuacjach awaryjnych, na podstawie zdefiniowanych reguł przełączania; automatyczne przywracanie zasilania po awariach, mechanizmy hierarchicznego zatwierdzania zadań, zarządzanie brygadami terenowymi i inne.

Dodatkowe moduły rozwiązania:

 • aplikacja mobilna on-line
 • moduł raportowania
 • moduł integracji z systemem bilingowym (call taker)
 • przeglądarka internetowa
 • analizy sieciowe
 • zarządzanie mocą bierną
 • integracja z systemami klasy AMI

Korzyści z wdrożenia PowerOnFusion

Mobile Switching

 • Zmniejszenie czasu trwania przerw w zasilaniu
 • Usunięcie wąskich gardeł w Centrach Kontroli poprzez delegowanie uprawnień
 • Polepszenie komunikacji między brygadami mobilnymi a centrum dyspozytorskim
 • Dostęp on-line brygad mobilnych do aktualnych informacji o stanie sieci

DMS

 • Zwiększenie efektywności pracy poprzez poprawę workflow
 • Zapewnienie bezpieczeństwa dzięki dostarczaniu pewnej informacji
 • Zwiększenie szybkości reakcji na przerwy w dostawie energii

Integracja DMS/OMS

 • Wyraźna poprawa poziomu świadczonych usług
 • Redukcja kosztów operacyjnych
 • Unikanie kar i odszkodowań za niedotrzymanie warunków umów
 • Automatyczne zliczanie czasów przerw w zasilaniu

Kompleksowe zarządzanie dystrybucją w PowerOnFusion

Jedna RT baza danych o sieci, jednolita prezentacja modelu sieci
 • Data Toolkit do budowania schematu ruchowego (WN, SN), również zorientowanego geograficznie (SN, nN)
Umbrella dla systemów SCADA
 • Integracja na poziomie telemechaniki
 • Integracja na poziomie SCADA
Jedno narzędzie do zarządzania pracą sieci i pracami w terenie
 • Stanowiska mobilne z dostępem on-line do aktualnego układu sieci
 • Delegowanie obszarów do zarządzania z terenu
 • Systemowe przydzielanie zadań i kontrola ich realizacji
Automatyczna identyfikacja miejsc awarii na podstawie zgłoszeń
 • Integracja z systemami IVR (Call Taker)
 • Pobieranie danych z telemetrii
 • Automatyczne informowanie klientów o zdarzeniach
Minimalizacja liczby niezasilonych klientów oraz czasu braku zasilania
 • Wnioskowanie o wymaganych przełączeniach na podstawie miejsca awarii oraz symulacji obciążeń w wyniku planowanego przełączenia
 • Automatyczne przełączenia układu sieci lub generowanie zadań do wykonania w terenie
Generowanie scenariuszy przywracania układu normalnego pracy sieci
 • Automatyczne przywracanie – zależne od stopnia zagęszczenia telemechaniki
 • Ręczne przywracanie
Podstawa do wdrażania narzędzi i rozwiązań Smart Grid
 • AMI, FDIR, IVVC