Skip to main content

Poznaj prognOZEr – serwis z prognozą produkcji OZE dla Polski

prognozer prognozy produkcji

Zmiany klimatyczne są faktem, a regulacje unijne nie pozostawiają wątpliwości – jako kraj musimy stopniowo odchodzić od energii opartej na węglu. W efekcie przyspieszył zarówno rozwój profesjonalnych źródeł energii odnawialnej, jak i małych, rozproszonych źródeł fotowoltaicznych, uruchamianych przez prosumentów. Temat energetyki odnawialnej przestał trafiać jedynie na łamy specjalistycznych mediów – coraz więcej osób, zaniepokojonych stanem klimatu, interesuje się rosnącym udziałem „czystej” energii w bilansie energetycznym Polski.

Prezentujemy zatem serwis prognOZEr, który pokazuje całościowe prognozy produkcji energii elektrycznej w źródłach słonecznych i wiatrowych dla ponad 2700 farm na terenie całej Polski. Dzięki prognOZErowi można się łatwo przekonać, w jak dużym stopniu OZE wpływa na bilans energetyczny kraju.
Aktualne prognozy produkcji można obejrzeć w podziale na województwa i powiaty w horyzoncie trzech kolejnych dni.

Prognozy są codziennie aktualizowane przez system prognostyczny 4RES opracowany przez Globemę. 4RES korzysta z prognoz pogody Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW oraz danych o lokalizacji i mocy źródeł odnawialnych udostępnionych przez Urząd Regulacji Energetyki.

produkcja OZE

Cel: przewidywalna produkcja

Udział produkcji z niestabilnych źródeł odnawialnych stał się na tyle istotny dla całościowej produkcji krajowej, że brak dokładnych informacji na konkretny dzień i godzinę może zagrażać stabilności systemu energetycznego. A ta od niedawna podlega ścisłym wytycznym – wymiana danych dla potrzeb planowania i prowadzenia ruchu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego jest obowiązkiem wytwórców i odbiorców, wprowadzonym 30 grudnia 2020 r. Przekazywane plany muszą być codziennie aktualizowane.

Jeśli potrzebujesz precyzyjnych prognoz produkcji energii ze źródeł wiatrowych lub słonecznych, w ujęciu punktowym lub obszarowym, a także określenia wpływu tej rozproszonej produkcji na sieć, zapraszamy do zapoznania się z platformą 4RES i kontaktu z nami.