Skip to main content

Integracja danych o usługach w sieci optycznej dzięki PRM API

By 18 stycznia, 202320 stycznia, 2023Smallworld, Telekomunikacja
PRM API

Physical Route Manager (PRM), stworzony przez Globemę moduł rozszerzający  GE Smallworld Physical Network Inventory doczekał się towarzysza – produktu integracyjnego o nazwie PRM API. Dowiedz się, w jaki sposób nowe narzędzie umożliwia zdalny dostęp do informacji o zajętości sieci i usprawnia dostarczanie wysokiej jakości usług telekomunikacyjnych.

O Physical Route Manager (PRM)

Physical Route Manager (PRM) jest modułem rozszerzającym funkcjonalność aplikacji Physical Network Inventory. PRM pozwala grupować wzajemnie powiązane elementy składowe sieci telekomunikacyjnej – takie jak włókna światłowodowe, porty oraz złącza, w łatwe do zarządzania trasy.

Trasy odzwierciedlają sposób użytkowania elementów sieci telekomunikacyjnej w usługach transmisji danych oraz dzierżawy włókien.

PRM API – zdalny dostęp do informacji o trasach optycznych

Aby umożliwić zdalny dostęp do informacji o trasach optycznych, stworzyliśmy PRM API. Dzięki API operacje związane z pozyskaniem informacji oraz zarządzaniem zajętością sieci telekomunikacyjnej, które wcześniej wymagały dostępu do klienta systemu paszportyzacji teraz można uzyskać zdalnie z innego systemu, zintegrowanego dzięki PRM API.

Takim zintegrowanym systemem może być np.:

 • CRM, z poziomu którego można sprawdzić automatycznie możliwość świadczenia usługi pod wskazanym adresem i oszacować koszt podłączenia klienta.
 • System Field Service Management, w którym to systemie można między innymi zweryfikować listę usług biegnących przez wskazane elementy sieci.

PRM API pomaga obecnie usprawnić dwa główne procesy:

 • Analizę sieci – w procesie dostarczania usługi (Service Fulfillment) – PRM API pozwala sprawdzić dostępność włókien dla danego adresu, zarezerwować ścieżkę pomiędzy dwoma punktami, czy zaktualizować parametry usługi.
 • Raportowanie zajętości sieci przez działające usługi – wspierające procesy zapewniania wysokiej jakości usług (Service Assurance)

PRM API pozwala zdalnie sprawdzić szczegóły techniczne usług pod danym adresem oraz przebiegających przez wskazany element sieci.

Jeśli wystąpi awaria, raport o jej wpływie na działanie usług można uzyskać od razu z poziomu zintegrowanej aplikacji mobilnej obsługiwanej przez technika w terenie.

Jakie korzyści daje PRM API?

PRM API pozwoli przeprowadzić ocenę wykonalności usługi telekomunikacyjnej zdalnie – bez potrzeby weryfikacji bezpośrednio w terenie czy w systemie paszportyzacji. To przekłada się na:

Krótszy czas wstępnego szacowania dostępności usługi – dzięki dostępowi do danych z systemów BSS, informacje o dostępności sieci/usługi pod adresem są dostępne od ręki.

Automatyzację szacowania kosztu zestawienia usługi biznesowej

Krótszy czas dostarczenia i większą niezawodność świadczenia usługi – dane o usłudze mogą być udostępnione w innych systemach dziedzinowych.

Wyższą jakość danych o usługach – dzięki udostępnieniu danych we wszystkich systemach działających w firmie, nacisk na jakość dokumentacji danych jest większy.

Dalszy rozwój PRM API

Cały czas pracujemy nad kolejnymi funkcjami PRM API. W przyszłości planujemy wprowadzenie między innymi możliwości:

 • Tworzenia usługi na podstawie zadanego zestawu zasobów (kable/mufy/itd.)
 • Pobrania wyników routingu usługi w postaci pliku KMZ
 • Aktualizacji trasy optycznej ścieżki (np. dodanie włókna równoległego)
 • Uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat najbliższego urządzenia w sieci (powiązanego z PRM)
 • Pobrania listy kabli połączonych z daną lokalizacją, wraz z danymi związanymi z trasami optycznymi w tych kablach
 • Pobrania listy urządzeń światłowodowych (muf/paneli) dla danej lokalizacji
 • Automatycznego tworzenia “wcinki” na istniejącym kablu optycznym w celu podłączenia klienta znajdującego się w pobliżu
 • Aktualizacji danych o łączu optycznym
 • Pobrania schematów muf w Optical Network Atlas

Zainteresował cię ten temat?

Więcej informacji na temat systemu paszportyzacji Smallworld znajdziesz tutaj.

Korzystasz z systemu paszportyzacji Smallworld, masz pomysł, jak rozwinąć PRM API? Skontaktuj się z nami!

Podziel się opinią lub zadaj nam pytanie!
SaaS czy On Premises

To też może Cię zainteresować