Skip to main content

Virtual Section – nowość w Physical Route Manager

By 15 grudnia, 2021Smallworld, Telekomunikacja
virtual prm

W Physical Route Manager (PRM), naszym module dla Physical Network Inventory, opartym na platformie GE Smallworld, pojawiła się nowa, długo wyczekiwana funkcja! W najnowszej wersji PRM możemy modelować trasy sieci przebiegających po elementach należących do innych operatorów za pomocą „sekcji wirtualnej” (Virtual Section). Dowiedz się, w jaki sposób nowa funkcja usprawnia planowanie i raportowanie informacji o zajętości sieci.

Unknown Path – nieznana trasa

We wcześniejszych wersjach PRM, operator potrzebował informacji o wszystkich elementach fizycznych sieci, żeby móc zamodelować trasę i stworzyć wydanie w PRM (PRM issue). W rzeczywistości nie zawsze dysponujemy danymi dla każdej trasy optycznej (np. nie posiadamy danych dla włókien, które są wydzierżawione albo brakuje dokumentacji sieci). Do tej pory taka sytuacja wymagała stworzenia obiektów zastępczych lub znacznie uproszczonych, co mogło doprowadzić do zafałszowania raportów o rozmiarze sieci lub jej zajętości.

W najnowszej wersji PRM, gdy tworzymy wydanie (issue) luki wynikające z braku danych możemy zamknąć za pomocą Nieznanej Trasy (Unknown Path), bez potrzeby wprowadzania tymczasowych lub nieistniejących obiektów. Wydanie PRM (PRM issue), wykorzystujące taką Nieznaną Trasę działa jak pełnoprawne wydanie, którego status można zmienić na Aktywny.

Virtual Section – wirtualna sekcja

Nieznane Trasy (Unknown Paths) można wykorzystywać do tworzenia przebiegów PRM bez ograniczeń, jednak najlepiej sprawdzą się, gdy trzeba trasę usługi uzupełnić ad-hoc. W przypadku większej sieci (składającej się z większej liczby włókien), wydzierżawionej na dłuższy czas albo takiej, która ma być w założeniu wykorzystywana przez wiele usług w trakcie trwania dzierżawy, lepiej jest skorzystać z Wirtualnej Sekcji PRM.

Wirtualna Sekcja PRM (PRM Virtual Section) to nowy rodzaj trasy w PRM, w której dokładna ścieżka między końcami jest nieznana. Taka Wirtualna Sekcja może się składać się z wielu włókien między punktami końcowymi i może z niej korzystać wiele docelowych usług albo ścieżek światłowodowych (modelowanych jako przebiegi PRM).

Wirtualne Sekcje zachowują się podobnie jak kable optyczne – każde wydanie PRM (PRM issue) może wykorzystać Wirtualną Sekcję jako element trasy, ze wskazaniem, które włókno w danej Sekcji Wirtualnej jest wykorzystywane.

Korzyści z wykorzystania Virtual Section i Unknown Path

Wirtualne Sekcje i Nieznane Trasy znacznie ułatwiają modelowanie sieci w Smallworld PNI (Physical Network Inventory). Specjaliści zajmujący się dokumentacją nie muszą już tworzyć sztucznych, zastępczych obiektów sieci, aby prawidłowo zamodelować przebieg PRM. To z kolei znacznie ułatwia tworzenie raportów o zajętości i rozmiarze sieci, ponieważ te dodatkowe obiekty w bazie danych (teraz zastąpione Wirtualnymi Sekcjami i Nieznanymi Trasami), nie muszą być w raportach uwzględniane.

Wirtualne Sekcje ułatwiają również zarządzanie umowami dzierżawy, ponieważ pozwalają związać ze sobą wszystkie dane odnoszące się do konkretnej umowy.

Wsparcie Optical Network Atlas (ONA)

Nowa funkcja Virtual Section w PRM jest również obsługiwana w Optical Network Atlas (ONA), naszym innym module do PNI (Physical Network Inventory). Jeśli korzystamy zarówno z PRM, jak i ONA, Wirtualne Sekcje są prezentowane w schematach generowanych w module ONA.

Physical Route Manager (PRM) wspiera zarządzanie przebiegami fizycznymi w sieciach telekomunikacyjnych oraz wspomaga modelowanie usług w sieci optycznej i dzierżaw włókien światłowodowych. Aplikacja pozwala ręcznie i automatycznie łączyć zasoby sieciowe (takie jak włókna, porty lub połączenia) w trasy, którymi można też wygodnie zarządzać.

Optical Network Atlas (ONA) pozwala automatycznie generować czytelną i łatwą do wydrukowania dokumentację sieci optycznej, wykorzystywaną na potrzeby rozwoju lub utrzymania sieci. Ta funkcja okazuje się szczególnie przydatna w sytuacjach, gdy dostęp on-line do systemu nie jest możliwy. Schematy sieci tworzone są dynamicznie na postawie aktualnego odwzorowania sieci w systemie, poprzez śledzenie fragmentów sieci do których da się dotrzeć ze wskazanego punktu sieci. Dzięki temu ONA jest świetnym wsparciem dla pracowników terenowych i znacząco ułatwia i usprawnia ich codzienną pracę.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Odwiedź naszą stronę poświęconą zarządzaniu majątkiem sieciowym i poznaj nasze rozwiązania, które umożliwiają efektywną realizację kluczowych procesów biznesowych operatorów sieci telekomunikacyjnej.

Nasze rozwiązania Smallworld PNI

Data Center Manager

Data Center Manager

moduł PNI

Physical Network Inventory

GE Smallworld PNI

Logical Network Inventory

GE Smallworld LNI

Network Viewer

GE Smallworld GIS

Optical Network Atlas

Moduł PNI

Physical Route Manager

Moduł PNI

Radio Network Inventory

Moduł PNI

Cable TV Design

Moduł PNI

Service Inventory

Moduł PNI i LNI

Data Quality Tool

Rozszerzenie Smallworld GIS

Network Inventory Maintenance Support

LNI-Connector

Moduł LNI