Obszarowe prognozowanie produkcji OZE – PROGO

OZE

Nasz zespół badawczo-rozwojowy aktywnie pracuje nad innowacyjnymi projektami IT i wdrażaniu ich rezultatów w przemyśle na całym świecie. Współpracujemy przy nich z prestiżowymi placówkami naukowymi i uczelniami technicznymi. Jednym z projektów B+R, który niedługo wkroczy na rynek energetyczny, jest PROGO, w którym niedawno zakończono drugi, ważny etap. Dzięki PROGO prognoza produkcji energii z OZE już wkrótce będzie dostępna dla wszystkich prosumentów.

Czym jest PROGO?

PROGO to rozwiązanie służące do dokładnego obszarowego prognozowania produkcji dla odnawialnych źródeł energii. W przeciwieństwie do prognoz punktowych, takie podejście oznacza zdecydowanie niższe koszty. Pozwoli ono objąć predykcją ogromną liczbę mniejszych prosumentów. Obecnie, z uwagi na brak opłacalności, są od niej odłączeni – w konsekwencji ich potencjał energetyczny nie jest wykorzystywany.

Co zmieni jego wdrożenie?

Wprowadzenie PROGO oznacza natychmiastowe i zauważalne zwiększenie wskaźników wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, a także zmniejszenie kosztów tej energii. Predykcje dokonywane przez PROGO uwzględniają przyrost nowych źródeł energii oraz obciążenia fragmentów sieci energetycznej. Bez wątpienia wpłynie to pozytywnie na stabilizację i bezpieczeństwo energetyki bazowanej na OZE.

Kamień milowy

Niedawno zakończyliśmy drugi etap projektu. Zakończył się on testowaniem i walidacją danych predykcji PROGO przy współpracy z firmą Enea. W ramach tej współpracy otrzymaliśmy dane konieczne do sprawdzenia jakości predykcji w faktycznych warunkach wykorzystania przez klienta.

Jako obszar pilotażowy wybrano teren w północno-zachodniej Polsce, który jest idealnym przedmiotem do badań i testów. Nadmorskie położenie oznacza znaczne zwiększenie zapotrzebowania na energię w okresie wakacyjnym. Ponadto znajduje się w nim około 100 prosumentów, 3 duże farmy wiatrowe i dwie małe elektrownie wodne.

OZE_progo

Proces rozpoczął się w kwietniu 2016 roku i trwał 33 miesiące. Następnie dane poddane zostały dokładnym analizom statycznym i wykorzystane do zbudowania modeli predykcyjnych.

Kryterium akceptacji błąd predykcji mniejszy niż 20%, zakładany przy opracowywaniu projektu, został bez problemu osiągnięty.

Wyniki analiz

Średni błąd znormalizowany wynosił:

8,5% - 10,1
Dla farm wiatrowych
5%-7,7
Dla małych elektrowni Wodnych
6,7
Dla całego obszaru pilotażowego

Kolejnym krokiem będzie uruchomienie usługi prognozowania dla Enei oraz kontynuacja badań w zakresie projekcji klimatycznych na 50-80 lat naprzód. Jeśli ten etap zakończy się sukcesem, PROGO będzie gotowe do wdrażania komercyjnie.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat PROGO lub naszych pozostałych projektów badawczo-rozwojowych? Napisz do nas – chętnie odpowiemy na Twoje pytania.