Finał projektu badawczego PROGO – nowa jakość prognozowania produkcji energii z OZE

Autor 3 grudnia, 202016 grudnia, 2020Badania i Rozwój, Energetyka
energetyka odnawialna

Zakończyliśmy realizację projektu badawczo-rozwojowego PROGO, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2010-2014. Jego celem było przeprowadzenie analiz i opracowanie metod prognozowania obszarowego na potrzeby energetyki odnawialnej. Ważną częścią projektu było także stworzenie scenariuszy zmian klimatu w ciągu najbliższych 60 lat. Praca została wykonana pod kątem oceny potencjału energetycznego wiatru i słońca – przede wszystkim na terenie Polski, ale może być wykorzystana także poza nią.

Miło nam poinformować, że projekt PROGO po zakończeniu zyskał akceptację Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. NCBiR ocenił pozytywnie zarówno finansowe, jak i merytoryczne aspekty PROGO (m.in. raporty z poszczególnych etapów czy informacje końcowe).

Wyzwania rynku OZE

W związku z rosnącym udziałem OZE i ich niestabilnością, energetyka stoi obecnie przed wyzwaniami, związanymi m.in. z prognozowaniem produkcji ze źródeł odnawialnych oraz ich bilansowaniem. Szczególnym wyzwaniem jest prognozowanie produkcji energii w przypadku małych, rozproszonych instalacji w tym coraz liczniejszych prosumentów. Bardzo często źródła te pozostają poza grafikowaniem, a jedynym mechanizmem równoważenia popytu i podaży pozostaje rynek bilansujący. Ten brak informacji na temat lokalnej produkcji staje się także coraz większym problemem dla Operatorów Sieci Dystrybucyjnych, odpowiedzialnych za fizyczną realizację kontraktów. Rozwiązaniem jest prognozowanie obszarowe, realizowane w ramach PROGO, dzięki któremu możemy objąć prognozami produkcji energii dany obszar, przy akceptowalnych kosztach.

4RES – precyzyjne prognozy produkcji energii z OZE

Algorytmy prognozowania obszarowego opracowane w ramach projektu PROGO znalazły zastosowanie w produkcie Globemy 4RES, który dzięki temu stał się uniwersalnym narzędziem, służącym do prognozowania produkcji energii z instalacji wiatrowych i fotowoltaicznych bez względu na ich wielkość i terytorialne rozłożenie.

W ramach prac powstał także serwis prognoz pogody i potencjału energetycznego wiatru i słońca na potrzeby energetyki z zachowaniem niezbędnej dokładności prognoz oraz możliwością tworzenia elektrowni wirtualnych, w skład których mogą wchodzić także prosumenci.

Partnerami Globemy podczas projektu byli:

  • Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego
  • Instytut Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej

Energetyka odnawialna – co dalej?

Czy zakończenie projektu oznacza, że przestaniemy zajmować się pracami badawczymi dla energetyki odnawialnej? Wręcz przeciwnie – aktualnie pracujemy nad uruchomieniem portalu prognOZEr. Wspólnie z Urzędem Regulacji Energetyki oraz ICM będziemy tam prezentować informacje o ilości i rodzajach OZE w Polsce wraz ze zbiorczymi prognozami produkcji z wiatru i ze słońca w horyzoncie 3 dni naprzód. O postępach będziemy informować na bieżąco – zapraszamy także do śledzenia nas na LinkedIn.