Projekt 4RES

By 28 listopada, 201222 czerwca, 2020Energetyka

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało Globemie dofinansowanie na realizację projektu badawczo-wdrożeniowego: „System wspomagania udziału w rynku energii elektrycznej dla operatorów OZE (4RES)” w programie INNOTECH (ścieżka programowa Hi-Tech). Celem projektu jest opracowanie systemu wspomagającego udział operatorów odnawialnych źródeł energii (OZE) w rynku energii elektrycznej. Powstały system ma się składać z dwóch zasadniczych podsystemów: podsystemu prognostycznego i podsystemu wspomagania udziału w rynku energii elektrycznej. Ich łączna funkcjonalność będzie kompleksowo adresować potrzeby producentów i firm handlujących energią odnawialną.

Program INNOTECH Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ma za zadanie wspierać sektor nauki i sektor przedsiębiorstw w zakresie realizacji innowacyjnych przedsięwzięć z różnych dziedzin nauki i branż przemysłu (ścieżka programowa In-Tech), ze szczególnym wskazaniem na obszar zaawansowanych technologii (ścieżka programowa Hi-Tech).

Projekt 4RES będzie realizowany w Centrum Rozwoju Oprogramowania, jednostce badawczo-rozwojowej Globemy, w Laboratorium Rozwoju Systemów GIS dla branż sieciowych. W ramach realizacji projektu planowana jest współpraca z Instytutem Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej.