Projekt MAGMASTER

Autor 3 września, 201222 czerwca, 2020Badania i Rozwój, Rozwiązania Mobilne

W 2012 roku rozpoczęte zostały prace nad stworzeniem systemu MAGMASTER, który służył będzie do trójwymiarowej lokalizacji obiektów w czasie rzeczywistym w przestrzeniach magazynowych. Jest to kolejny projekt Globemy, który uzyskał dofinansowanie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

MAGMASTER jest innowacyjnym systemem wspierającym zarządzanie magazynami o niezdeterminowanej strukturze przechowywania. System wykorzystuje między innymi technologię lokalizacji obiektów w czasie rzeczywistym Ubisense RTLS oraz trójwymiarowy model reprezentacji i ewidencji danych.
Dowiedz się więcej o technologii RTLS

Prace nad systemem obejmują między innymi:

  • przeprowadzanie szczegółowych analiz procesów biznesowych w mikrologistyce i magazynowaniu pod kątem ich automatyzacji i optymalizacji
  • stworzenie modelu danych oraz środowisk do budowy, edycji i wizualizacji obiektów 3D reprezentujących obiekty świata rzeczywistego (magazynu, otoczenia)
  • opracowanie algorytmów realizujących potrzeby funkcjonalne, między innymi:
  • unikania kolizji w zmiennym otoczeniu 4D,
  • wskazywania optymalnej lokalizacji dla określonego towaru w oparciu o różne czynniki zewnętrzne,
  • przydziału zadań dla operatorów urządzeń transportowych
  • optymalizacji wykorzystania systemów oświetleniowych w magazynie

Projekt MAGMASTER jest realizowany w Centrum Rozwoju Oprogramowania, jednostce badawczo-rozwojowej Globemy. W ramach projektu prowadzona jest współpraca z Wydziałem Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.