Skip to main content

Przeczytaj o rozwiązaniu iDoc do automatycznego czytania treści dokumentów w Wiadomościach Elektrotechnicznych

By 16 lutego, 202426 lutego, 2024Badania i Rozwój, Sztuczna Inteligencja
Automatyczne rozpoznawanie treści dokumentów

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem „Automatyczne rozpoznawanie treści dokumentów ze wspomaganiem technik sztucznej inteligencji”, który ukazała się w czasopiśmie Wiadomości Elektrotechniczne.

Poznaj szczegóły projektu badawczo-rozwojowego prowadzonego wspólnie przez Globemę oraz Stoen Operator, w ramach którego powstało rozwiązania iDoc.

  • iDoc to aplikacja, która, dzięki zaawansowanym mechanizmom sztucznej inteligencji automatycznie odczytuje informacje ze skanów dokumentów i uzupełnia nimi bazy danych firmy.
  • Eliminuje konieczność żmudnego, ręcznego przepisywania informacji z dokumentów do bazy danych i wszystkie związane z tym problemy.
  • Dzięki wsparciu sztucznej inteligencji proces pozyskiwania danych jest nawet 10 razy szybszy niż przy ręcznym przepisywaniu, a pozyskane dane są wolne od błędów i wysokiej jakości.

iDoc powstał w wyniku projektu B+R o nazwie GlobIQ, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Poznaj szczegóły pracy nad rozwiązaniem iDoc!

Przeczytaj o iDoku w Wiadomościach Elektrotechnicznych
iDoc