Przeniesienie Smallworld GIS na nowy sprzęt i system operacyjny

Pod koniec ubiegłego roku zespół Globemy wykonał dla jednego z naszych wieloletnich klientów migrację systemu opartego na Smallworld GIS na nowy system operacyjny. Zaangażowanie Globemy do tego projektu miało na celu minimalizację ryzyka migracji i całkowite odciążenie pracowników działu IT klienta od obowiązków związanych z instalacją i konfiguracją istniejącego środowiska. Był to kolejny projekt tego typu realizowany przez Globemę. Serdecznie zapraszamy również Państwa do współpracy w tym zakresie!

Globema świadczy szereg usług IT. Usługa migracji systemu na nowy sprzęt/system operacyjny obejmuje przeniesienie wszystkich komponentów, konfigurację i testy. Końcowym etapem projektu jest przekazanie klientowi dokumentacji nowej architektury.

Szczegółowy zakres usługi:

Instalacja i konfiguracja oprogramowania

 • Weryfikacja konfiguracji sprzętowej i systemów operacyjnych
 • Utworzenie katalogów i udziałów docelowych
 • Instalacja oprogramowania bazowego Smallworld
 • Uruchomienie serwera bazodanowego SWMFS
 • Ustawienie uprawnień na poziomie serwera bazodanowego
 • Instalacja licencji Smallworld
 • Przeniesienie kodu produktów Globemy i firm trzecich
 • Przeniesienie baz danych
 • Przeniesienie uprawnień na poziomie plików systemu operacyjnego
 • Konfiguracja poszczególnych komponentów systemu
 • Budowa obrazów aplikacyjnych
 • Instalacja usług automatycznych

Weryfikacja i odbiór systemu

 • Wykonanie testów weryfikujących działanie systemu po przeniesieniu
 • Przekazanie do akceptacji raportu z wykonanych testów
 • Przekazanie dokumentacji nowej architektury
 • Zastosowanie procedury awaryjnej rollbacku w przypadku wystąpienia błędów krytycznych i braku możliwości naprawy w ustalonym terminie

Konsultacje powykonawcze

 • Konsultacje mailowe i telefoniczne dotyczące nowej architektury

Wybrane korzyści z asysty przy migracji systemu

 • Krótszy czas przeniesienia oprogramowania
 • Wsparcie doświadczonego zespołu – posiadamy gotowe procedury, instrukcje, wzorce oraz doświadczenia z podobnych wdrożeń w różnych przedsiębiorstwach
 • Doświadczeni specjaliści przeniosą system bez ryzyka utraty danych i opóźnienia w dostępie do systemu. Wszystkie prace są wykonywane z uwzględnieniem planów awaryjnych
 • Skuteczne przeniesienie systemu odbywa się w terminie ustalonym z innymi działami klienta, minimalizując przerwy w pracy. Po przeniesieniu system jest weryfikowany przed udostępnieniem klientowi końcowemu
Więcej o usługach Globemy Usługi związane z Google Maps