Skip to main content

Przetwarzanie danych w erze cyfryzacji: Podsumowanie II-go bloku konferencji “Dane / Wiedza / Innowacje”

By 3 lipca, 20236 lipca, 2023FME, Wydarzenia

Konferencja “Dane / Wiedza / Innowacje” już za nami. Spotkanie zgromadziło ekspertów, pasjonatów i praktyków z obszaru pracy z danymi. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z najnowszymi trendami i rozwiązaniami w dziedzinie przetwarzania danych.

Podczas konferencji nasi prelegenci omówili łącznie 9 prezentacji. Wymiana doświadczeń i prezentowane praktyczne przykłady pokazały potencjał, jaki drzemie w cyfryzacji, przetwarzaniu i wizualizacji danych oraz zastosowaniu nowych technologii, umożliwiając rozwój i postęp w różnych dziedzinach życia.

Wystąpienia prelegentów, były nie tylko inspirujące, ale także niezwykle wartościowe pod względem merytorycznym. Prelegenci zaprezentowali różnorodne case studies, opisujące konkretne projekty związane z wykorzystaniem danych w praktyce (zobacz także inne projekty zrealizowane przez nas). Dzięki temu uczestnicy mogli wzbogacić swoją wiedzę nie tylko o narzędzia ułatwiające codzienną pracę z danymi, ale także o nowatorskie podejścia i strategie. 

Aby nieco przybliżyć Wam te wystąpienia, przygotowaliśmy szczegółowe opisy prezentacji z bloku o przetwarzaniu danych.

Prezentacje w bloku II – Przetwarzanie danych

Dane dostępne dla wszystkich. Wykorzystanie platform integracyjnych do tworzenia i rozwoju miejskich Systemów Informacji Przestrzennej na przykładzie Poznania.

Michał Michałowski, Marcin Lis (Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ)

Szybki i nieograniczony dostęp do danych i informacji jest kluczowy nie tylko w funkcjonowaniu, ale przede wszystkim w rozwoju społeczeństwa. Warto jednak pamiętać, że kluczowe jest, by dane i informacja, do których mamy dostęp były jak najbardziej wiarygodne, aktualne, zrozumiałe i dostępne dla każdego w dowolnym miejscu i czasie.

Odpowiedzią na te wyzwania mogą być Systemy Informacji Przestrzennej, czyli systemy umożliwiające pozyskiwanie, przetwarzanie i udostępnianie danych i informacji przestrzennych, wraz z opisami i atrybutami poszczególnych obiektów.

Przykładem takiego systemu jest System Informacji Przestrzennej Miasta Poznania tworzony od kilku lat przez Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ. Konieczność integracji wielu, różnych zbiorów danych (różne formaty i schematy), współpraca z kilkoma innymi narzędziami przetwarzającymi dane przestrzenne, a także automatyzacja wielu procesów to tylko niektóre z wyzwań, które pojawiały się wraz z rozwojem systemu.

Podczas prezentacji omówiono:

 • jakie możliwości platformy integracyjnej FME okazały się przydatne w rozbudowie i rozwoju Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania,
 • jakie procesy zautomatyzowano przy pomocy FME Flow,
 • jakie aplikacje wewnętrzne stworzono.

Dodatkowo zastanowiono się dlaczego monitoring procesów jest kluczowy w budowie takich rozwiązań.

Dane kompletne i aktualne. Wykorzystanie platform integracyjnych do pozyskiwania informacji oraz łączenia i aktualizacji baz danych dotyczących nieruchomości w Cenatorium.

Mateusz Pyra (Globema)

Od pewnego czasu możemy zauważyć, że rynek nieruchomości jest w trakcie dynamicznych zmian. Wpływ na to ma wiele czynników, jednak z perspektywy inwestorów czy banków udzielających kredyty hipoteczne, najważniejsza nadal jest wartość rynkowa nieruchomości. Przed zakupem lub rozpoczęciem kolejnej inwestycji, istotne jest aby opierać się na kompletnych i aktualnych danych, które pozwolą nam na podjęcie jak najlepszych decyzji.

Przykładem takiego zbioru danych może być Uniwersalne Repozytorium Danych o Nieruchomościach tworzone przez firmę Cenatorium, które umożliwia zgromadzenie w jednym miejscu informacji o planowych inwestycjach oraz o dostępnych mieszkaniach w danym rejonie, a także porównanie ich z informacjami o najbliższym otoczeniu.

Podczas wystąpienia:

 • przedstawiono możliwości wykorzystania platformy integracyjnej do stworzenia i stałej aktualizacji takiego repozytorium,
 • zaprezentowano możliwości łączenia różnych źródeł danych, takich jak dane transakcyjne, dane o inwestycjach, otwarte dane przestrzenne dotyczące nieruchomości (np. BDOT10k, GESUT, ULDK) oraz wewnętrzne zbiory danych,
 • omówiono kluczowe wyzwania związane z tym projektem oraz możliwości na wykorzystanie takiego repozytorium w praktyce.

Dane dostępne wtedy, gdy są potrzebne. Automatyzacja aktualizacji informacji o dostarczanych usługach internetowych w firmie Nexera pod kątem raportu do SIDUSIS.

Prelegenci – Dorota Koremba (Nexera) i Paweł Wróblewski (Globema)

Pod koniec 2022r. zmienione zostały przepisy obowiązujące wśród operatorów telekomunikacyjnych dotyczących zasilania i aktualizacji danych o dostępności stacjonarnych usług szerokopasmowych w Polsce (baza SIDUSIS). Oprócz jednorazowego zasilenia bazy aktualnymi danymi, na każdym z operatorów ciąży obowiązek dalszego cyklicznego raportowania:

 • Raz w miesiącu, najpóźniej do 10. dnia każdego miesiąca raportowanie podmiotów posiadających poniżej 50 000 punktów adresowych w swoim zasięgu;
 • Raz w tygodniu, w każdy piątek raportowanie podmiotów posiadających powyżej 50 000 punktów adresowych w zasięgu.

Ta konieczność cyklicznego tworzenia i przesyłania odpowiednich raportów do SIDUSIS zajmuje operatorom telekomunikacyjnym bardzo dużo czasu, dlatego część z nich zdecydowała się na automatyzację tego procesu. Wśród nich jest również firma Nexera – właściciel sieci światłowodowej FTTH, operator hurtowy, który docelowo chce obsługiwać 1 mln gospodarstw domowych.

Zdecydowali się oni na wykorzystanie do tego celu posiadanej już Platformy FME i doświadczenia naszych ekspertów. Ze względu na trwającą kilka lat współpracę w dostarczaniu rozwiązań opartych na FME, przygotowaliśmy dla nich również proces pozwalający na automatyczne opracowanie danych i cykliczne raportowanie do SIDUSIS.

W trakcie wystąpienia:

 • zaprezentowano w jaki sposób działa stworzone rozwiązanie,
 • przedstawiono jego główne założenia,
 • omówiono wyzwania napotkane w trakcie tworzenia rozwiązania.

Jeśli chcesz zobaczyć prezentacje, które prezentowali nasi prelegenci w bloku o przetwarzaniu danych – kliknij w przycisk poniżej: