DYNAMIC STATIC EMBED ADVANCED EMBED
WYŚWIETLANIE PROSTEGO WIDOKU

Umieszczenie na stronie internetowej bądź w aplikacji prostej mapy (bez znaczników).

TAK TAK TAK TAK

(tryb widoku, ang. "View mode")

UMIESZCZANIE ZNACZNIKÓW

Umieszczanie domyślnego markera - pinezki znajdującej się w miejscu podanym przez użytkownika (w formie adresu bądź współrzednych).

TAK TAK TAK TAK

(tryb zaznaczania lokacji, ang. "Place mode")

USTAWIANIE PARAMETRÓW WYŚWIETLANIA MAPY

Możliwość określenia parametrów wyświetlanej mapy (centrowanie, skala, typ mapy - drogowa, satelitarna itd.).

TAK TAK TAK TAK
WŁASNE/STYLIZOWANE MARKERY

Zmiana wyglądu znaczników - określenie koloru, rozmiaru znacznika, dodanie opisu itp., możliwość użycia własnych ikon.

TAK TAK NIE NIE
STYLIZACJA MAPY

Możliwość określenia wyglądu mapy, np. zmiany koloru dróg, elementów krajobrazowych, usuwanie zbędnych szczegółów. Możliwość wykorzystania predefiniowanych stylów (więcej informacji tutaj).

TAK TAK NIE NIE
OBSŁUGIWANIE ZDARZEŃ

Możliwość obsługi zdarzeń typu mouse click, odnoszących się do mapy bądź znacznika oraz implementacja zdarzeń związanych z parametrami mapy (np. zoom_changed event).

TAK NIE NIE NIE
WYŚWIETLANIE INFORMACJI O OKREŚLONYM MIEJSCU

Możliwość wyświetlania okna lub pola tekstowego zawierającego informacje na temat danej lokalizacji.

TAK NIE TAK TAK
DODANIE WŁASNYCH WARSTW NA MAPIE

Możliwość umieszczania na mapie obiektów przypiętych do konkretnych współrzednych, dzięki czemu przemieszczają się one podczas przesuwamia mapy oraz zmieniają wielkość przy przybliżaniu/oddalaniu mapy.

TAK NIE NIE NIE
RYSOWANIE KSZTAŁTÓW

Opcja rysowania własnych kształtów na mapie lub użycie dostępnych wzorów.

TAK

(wielokąty, okręgi, polilinie, własne bądź predefiniowane symbole)

TAK

(wielokąty, polilinie)

NIE NIE
OKREŚLANIE TRASY DOJAZDU

Wyświetlanie trasy między dwoma (lub więcej) punktami, także z możliwością dodania opcjonalnych parametrów takich jak: tryb podróży, jednostka odległości, unikanie autostrad itp.

TAK NIE TAK

(tryb określania drogi, ang. "Directions mode")

NIE
NANOSZENIE WIĘKSZEJ LICZBY ZNACZNIKÓW

Możliwość zaznaczenia więcej niż jednej lokalizacji na mapie poprzez umieszczanie markerów.

TAK TAK NIE NIE
WYSZUKIWANIE LOKALIZACJI

Wyświetlanie wyników wyszukiwania na całym widocznym obszarze mapy.

TAK NIE TAK

(tryb wyszukiwania, ang. "Search mode")

NIE
STREET VIEW

Wyświetlenie widoku panoramicznego z poziomu ulicy.

TAK NIE TAK

(tryb Street View)

NIE
AUTOUZUPEŁNIANIE ADRESÓW

Do pola tekstowego można dodać automatyczne uzupełnianie adresów - po każdej wpisanej literze pod polem teksowym wyświetlane będą sugerowane lokalizacje (przykład).

TAK NIE NIE NIE
GEOLOKALIZACJA

Wyświetlanie lokalizacji urządzenia użytkownika na mapie (z użyciem funkcji geolokalizacji w HTML5).

TAK NIE NIE NIE
RODZAJ MAPY

Krótki opis mapy jako obiektu, który umieszcza się na stronie.

dynamiczny obiekt umieszczany na stronie internetowej statyczny obiekt umieszczany na stronie internetowej dynamiczna ramka (iframe) na stronie dynamiczna ramka (iframe) na stronie
SPOSÓB UMIESZCZENIA NA STRONIE WWW

Krótki opis umieszczania i używania mapy znajdującej się na stronie.

umieszczenie i modyfikacja obiektu przy użyciu Maps JavaScript API umieszczenie na stronie obrazu, którego parametr src ma postać żądania HTTP umieszczenie na stronie ramki (iframe), której parametr src ma postać żądania HTTP umieszczenie na stronie ramki (iframe), której parametr src ma postać żądania HTTP