DYNAMIC (Dinamička) STATIC (Statička) EMBED ADVANCED (Ugrađena napredna) EMBED (Ugrađena)
JEDNOSTAVAN PRIKAZ

Dodavanje jednostavne mape na veb sajt (bez označavanja lokacija)

DA DA DA DA

(Režim prikaza, eng.“View mode“)

MARKIRANJE MESTA NA MAPI

Mogućnost postavljanja stilizovanih markera na mapu unošenjem adrese ili koordinata lokacije.

DA DA DA DA

(Režim mesta, eng.”Place mode”)

PODEŠAVANJE PARAMETARA MAPE

Prilagođavanje parametara mape Vašim potrebama (položaj u centru, nivo zumiranja, tip mape i sl.).

DA DA DA DA
KORIŠĆENJE STILIZOVANIH MARKERA

Podešavanje boje i veličine markera, propratnog teksta i sl. uz mogućnost korišćenja sopstvenih simbola

DA DA NE NE
KORIŠĆENJE STILIZOVANIH MAPA

Prilagođavanje stila mape - npr: možete da promenite boju puta ili pejzaža, da neke elemente učinite „nevidljivim” (unvisible). Takođe, možete koristiti neke od predefinisanih stilova (za više informacija kliknite ovde).

DA DA NE NE
EVENT HANDLING

Mogućnost organizacije događaja jednostavnim klikom na mapu ili marker; implementiranje onchange event-ova u skladu sa parametrima mape (npr. zoom_changed event).

DA NE NE NE
PRIKAZIVANJE INFORMACIJA O LOKACIJI

Mogućnost dodavanja polja sa informativnim tekstom o datoj lokaciji.

DA NE DA DA
PERSONALIZOVANI PRIKAZ MAPE

Mogućnost dodavanja personalizovanih objekata na mapu.

DA NE NE NE
CRTANJE OBLIKA NA MAPI

Mogućnost obeležavanja oblasti na mapi (kreiranje sopstvenog oblika) ili korišćenje nekog od predefinisanih oblika.

DA

(poligoni, krugovi,polilinije, personalizovani ili predefinisani simboli)

DA

(poligoni, polilinije)

NE NE
PRONALAŽENJE RUTA

Mogućnost prikazivanja putanje između dve ili više konkretnih lokacija. Takođe ste u mogućnosti da unosite i određene opcione parametre (npr.način putovanja, način merenja udaljenosti, izbegavanje putarine/trajekta/autoputa i sl.).

DA NE DA

(tRežim smerova, eng. „Directions mode”)

NE
POSTAVLJANJE VIŠE OD JEDNOG MARKERA

Mogućnost označavanja više od jedne lokacije (postavjanjem markera).

DA DA NE NE
PRETRAŽIVANJE MESTA

Rezultati pretraživanja mogu biti prikazani preko vidljivog regiona mape.

DA NE DA

(Režim pretraživanja, eng. "Search mode")

NE
STREET VIEW

Panoramski prikaz ulice (za više informacija kliknite ovde).

DA NE DA

(Režim prikaza ulice, eng. „Street View mode”)

NE
AUTOCOMPLETE

Dodavanje opcije za pretragu „uapred”-Kada počnete da kucate adresu „automatsko dovršavanje rečenice” (Autocomplete) će prikazati predloge lokacija(pogledajte primer)).

DA NE NE NE
GEOLOKACIJA

Mogućnost prikazivanja lokacije korisničkog uređaja na mapi (korišćenjem HTML5 Geolocation feature).

DA NE NE NE
VRSTE MAPA

Kratak opis mape kao objekta koji se implementira na internet stranicu.

Dinamički objekat na internet stranici Statički objekat na internet stranici Dinamički okvir na internet stranici Dinamički okvir na internet stranici
POSTAVLJANJE MAPE NA WEBSITE

Kratak opis postavljanja i korišćenja mape na internet stranici.

Implementacija i modifikovaje objekata pomoću JavaScript API-ja Postvaljanje slike na stranicu čiji je src parameter HTTP zahtev Postavljanje rama (iframe) na stranicu čiji je “src parameter” HTTP zahtev Postavljanje rama (iframe) na stranicu čiji je “src parameter” HTTP zahtev