Skip to main content

Rozbudowa systemu paszportyzacji sieci w Netii

By 17 września, 201222 czerwca, 2020Smallworld, Telekomunikacja

Po przejęciu przez Netię w sierpniu 2011 roku spółek Telefonia Dialog i Crowley Data Poland firma zdecydowała się na utrzymanie systemu paszportyzacji sieci na platformie Smallworld, wdrożonego przez Globemę w 2000 roku. Równocześnie została podjęta decyzja o aktualizacji oprogramowania do najnowszej wersji (4.3) oraz o dalszej rozbudowie platformy o dodatkowe funkcjonalności i moduły Globemy wspierające działalność operacyjną.

Globema wykona migrację wykorzystywanych przez Netię systemów NIS oraz Netgraph na najnowszą wersję oprogramowania GE Smallworld. Systemy zostaną połączone w jeden spójny system paszportyzacji. Dane o sieci będą dostępne również przez scaloną aplikację webową NIS.Web. Dodatkowym elementem projektu jest optymalizacja interfejsu systemu paszportyzacji z systemem CRM, dzięki czemu procesy związane z usługami będą wykonywane szybciej. W nowej wersji systemu dostępne będą produkty Globemy: Physical Route Manager i Optical Path Scheme wspierające zarządzanie siecią światłowodową.

Korzyści :

  • Redukcja czasu identyfikacji awarii średnio o 50-70% oraz minimalizacja skutków awarii / czasu niedostępności usług,
  • Atrakcyjniejsze SLA dla klientów biznesowych.
  • Eliminacja konfliktów prac planowych i ich protekcji.
  • Lepsza utylizacja sieci. Świadome zarządzanie i wykorzystaniem zasobów.
  • Krótszy średni czas uruchomienia usługi.
  • Uproszczenie procedury testów integracyjnych.
  • Narzędzie dla geomarketingu w obszarze klientów biznesowych.
  • Ułatwiony dostęp do danych / generowanie raportów o sieci.
  • Uproszczona architektura IT.

Poza naturalnymi korzyściami wynikającymi z zastosowania najnowszego oprogramowania, migracja oprogramowania do wersji 4.3 umożliwi w przyszłości rozszerzenie systemu paszportyzacji sieci. Jest to kolejny etap wieloletniej współpracy Globemy z jednym z wiodących dostawców usług telefonii stacjonarnej oraz Internetu stacjonarnego i mobilnego na rynku Polskim.

O Netii

Netia SA to operator telekomunikacyjny, dostawca usług telefonii stacjonarnej oraz internetu stacjonarnego i mobilnego. Spółka publiczna Netia jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Sieć szkieletowa (rdzeniowa) Netii liczy ponad 5 tys. km i łączy wszystkie największe miasta w Polsce oraz krajowe i międzynarodowe punkty styku sieci, zapewniając dostęp do Internetu 5% polskich użytkowników. Pod koniec sierpnia Netia zawarła umowy nabycia (sfinalizowane w grudniu) firm: Crowley Data Poland oraz Telefonia Dialog, umacniając swoją pozycję we wszystkich głównych segmentach rynku telekomunikacyjnego w Polsce. Netia zapewnia na chwile obecną sieć NGA (łącza o prędkościach wyższych niż maksymalne dla ADSL2+, czyli 25 Mbps i więcej) w ponad milionie lokali i adresów, stając się pod tym względem jednym z rynkowych liderów.