Skip to main content
 

Rozwiązania dla Smart Grid

Budowa inteligentnych sieci energetycznych (Smart Grid) staje się wyzwaniem podyktowanym zmianami zachodzącymi we współczesnej energetyce, do których należą przede wszystkim wzrost znaczenia odnawialnych źródeł energii (RES) i coraz większy nacisk na redukcję emisji gazów cieplarnianych.

Oferujemy specjalistyczne rozwiązania IT, które znacznie usprawniają budowę i obsługę sieci energetycznych typu Smart Grid. Klasa tych rozwiązań obejmuje: optymalne zarządzanie infrastrukturą sieci dystrybucyjnych, zaawansowane obliczenia techniczne (bazujące na danych statycznych i dynamicznych), znoszenie barier w rozwoju źródeł generacji rozproszonej (w tym produkcji energii z RES), kontrolę i regulację poziomów napięć i mocy biernej oraz mechanizmy aktywnego oddziaływania na popyt.

Produkty Globemy dla Smart Grid

Topologia niskiego napięcia

Topologia niskiego napięcia

Efektywne zbieranie danych w terenie z asystentem głosowym wspomagane analizą obrazu

locdoc2

LocDoc

Przestrzenna baza dokumentów

Network Viewer

GE Smallworld GIS

EL.GIS – zarządzanie siecią energetyczną

ELGrid – optymalizacja sieci energetycznej

4RES – prognozowanie produkcji z OZE

Nasze doświadczenie

Z geoprzestrzennych rozwiązania IT Globemy skorzystało już ponad 50 przedsiębiorstw sieciowych z całego świata. Nasze doświadczenie w tworzeniu i implementacji specjalistycznego oprogramowania dla energetyki w połączeniu z bardzo dobrą znajomością systemów klasy GIS, WFM, DMS/OMS oraz SCADA są gwarancją profesjonalnego wdrożenia rozwiązań IT dla Smart Grid.

Smart Grid – najnowsze wiadomości