Skip to main content

Rozwiązania IT dla ciepłownikow – jakie wybrać?

By 8 lutego, 202317 lutego, 2023Ciepłownictwo
Rozwiązania dla ciepłowników

Postępująca cyfryzacja życia i biznesu sprawia, że również sektor ciepłowniczy nasyca się systemami informatycznymi wspierającymi jej działalność. Oprócz rozwiązań ogólnobiznesowych jak ERP, CRM, systemy finansowo-księgowe nieodłącznymi stają się rozwiązania obsługujące procesy charakterystyczne dla branży. Wśród nich znajdziemy takie systemy, jak SCADA, GIS, systemy telemetryczne, billingowe czy systemy zarządzania pracami i pracownikami w terenie (FSM).

Globema od 25 lat współpracuje z firmami sieciowymi sektora Utilities – w tym z przedsiębiorstwami ciepłowniczymi. Dobrze znamy ich potrzeby, jak i wyzwania współczesnego rynku. Stale rozwijana oferta rozwiązań skierowanych do branży ciepłowniczej jest tego odzwierciedleniem. Obejmuje ona wszystkie aspekty funkcjonowania nowoczesnego przedsiębiorstwa ciepłowniczego.

Przedstawione systemy sprawdzą się w przedsiębiorstwach różnej wielkości – tych mniejszych, w których procesy nie są tak złożone, jak i bardzo dużych, które wymagają rozwiązań o wiele bogatszych w funkcje.

Rozwiązania GIS dla sektora ciepłowniczego

Rozwiązania GISsystemy informacji geograficznej pozwalają zmapować całą sieć ciepłowniczą i zarządzać nią z poziomu systemu informatycznego; wykonywać różnego rodzaju zadania związane z obsługą sieci, jak prowadzenie ruchu, przeglądy utrzymaniowe, obsługa zdarzeń na węzłach, rejestracja awarii i ocena ich skutków, itp. Są też dużym wsparciem przy planowaniu rozbudowy sieci, gdy trzeba na przykład trzeba sprawdzić jej wydolność.
Opisane dalej systemy pozwalają stworzyć pełen model sieci i można je łatwo integrować z innymi systemami działającymi w firmie, różnią się jednak stopniem szczegółowości modelu i liczbą funkcji i są dopasowane do różnych wymagań przedsiębiorstw ciepłowniczych.

EC.GIS – kompleksowe rozwiązanie GIS do zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą

Dla kogo przeznaczony jest EC.GIS?

EC.GIS sprawdzi się w Twoim przedsiębiorstwie, jeśli:

 • Posiadasz dużą, rozległą sieć ciepłowniczą
 • Masz potrzebę szczegółowego modelowania sieci
 • Przewidujesz wiele integracji z innymi systemami
 • Szukasz systemu w wersji on-premise

System EC.GIS jest autorskim systemem stworzonym przez Globemę w oparciu o wiodącą w świecie platformę GIS-ową GE Smallworld.

Najważniejsze funkcje EC.GIS to:

 • Gotowy model sieci ciepłowniczej
 • Modelowanie sieci cieplnej wody gorącej i pary technologicznej
 • Topologicznie połączone schematy wewnętrzne obiektów infrastruktury,
 • Ewidencja urządzeń w źródłach, komorach i węzłach

Podstawową wersję systemu EC.GIS można poszerzyć o szereg modułów, w zależności od potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. Wymieńmy najważniejsze z nich:

Model sieci ciepłowniczej – GIS
Podstawowy moduł z gotowym modelem danych sieci ciepłowniczej. Dzięki niemu można zinwentaryzować majątek sieciowy i stworzyć topologiczny model sieci ciepłowniczej, uwzględniając elementy sieci oraz atrybuty tych elementów. Standardowe opisy obiektów można poszerzyć o nowe atrybuty, według potrzeb użytkownika. Moduł modelowania sieci daje możliwość tworzenia topologii i dodawania załączników w dowolnym formacie.

Mapy – pozwalają zwizualizować elementy sieci z uwzględnieniem ich lokalizacji.
Moduł pozwalający wykorzystać mapy w EC.GIS obsługuje wielu serwisów mapowych (przy tworzeniu modeli sieci można przedstawić sieć na wybranej mapie) oraz różnorodne formaty map – jako podkład można wykorzystać zarówno mapy rastrowe, jak i wektorowe.

Eksploatacja i prace planowe
Moduł wspomaga planowanie prac eksploatacyjnych i rejestrację ich wyników w powiazaniu z węzłami, komorami lub armaturą.

Awarie i wsparcie dyspozytorów
Moduły te pomagają analizować skutki awarii i sprawnie rejestrować informacje związane z ich usuwaniem. Wspomagają pracę dyspozytorów obsługujących prace na sieci.

Służebność przesyłu i działki
Moduły pozwalają na modelowanie działek oraz zajętości pasa wokół infrastruktury ciepłowniczej. Pomagają tworzyć opisy i dodawać atrybuty związane ze służebnością.

Obliczenia hydrauliczne i termodynamiczne
Moduły te wspierają wykonywanie obliczeń rozpływów w oparciu o model sieci. Pozwalają obliczyć ciśnienie, temperatury i przepływy oraz zwizualizować wyniki tych obliczeń na mapie.

Ewidencja ZUD i Kolizje
Moduły wspierają obsługę obsługa uzgodnień branżowych i pomagają uniknąć kolizji infrastruktury ciepłowniczej z innymi typami infrastruktury.

System EC.GIS jest przystosowany do integracji z innymi systemami. Zaczerpnięte z nich dane mogą być prezentowane bezpośrednio w EC.GIS. Więcej o EC.GIS, poszczególnych modułach i możliwościach, jakie daje system przeczytasz na stronie rozwiązania:

GeoGrid DH – kompletny model sieci ciepłowniczej z obliczeniami hydraulicznymi

Dla kogo przeznaczony jest GeoGrid DH?

GeoGrid DH sprawdzi się w Twoim przedsiębiorstwie, jeśli:

 • Masz małą lub średnią sieć ciepłowniczą
 • Nie chcesz utrzymywać własnej infrastruktury sprzętowej
 • Chcesz jak najszybciej zacząć korzystać z systemu GIS
 • Przewidujesz proste integracje z innymi systemami, jak system billingowy i środki trwałe

GeoGrid DH, autorskie rozwiązanie Globemy, sprawdzi się w przypadku sieci różnych rozmiarów. Model sieci tworzony w GeoGrid DH będzie mniej szczegółowy niż w przypadku EC.GIS, jednak proces wdrożenia i zasilania danymi przebiega szybciej i można szybciej zacząć korzystać z rozwiązania.

GeoGrid DH można łatwo integrować z innymi systemami. Sprawdzi się w tych przedsiębiorstwach, które nie chcą instalować oprogramowania na swoich serwerach i martwić się o ich utrzymanie i chętnie skorzystają z rozwiązań chmurowych.

Najważniejsze funkcje GeoGrid DH to:

 • Budowa cyfrowego modelu sieci wraz z niezbędnymi atrybutami i topologią
 • Wbudowane obliczenia hydrauliczne
 • Analiza skutków awarii, planowanie sieci, nadzór nad służebnością przesyłu
 • Rejestracja prac w terenie
 • Dołączanie załączników do zdarzeń i obiektów sieci: dokumentacja fotograficzna

System GeoGrid DH można łatwo zintegrować z innymi systemami działającymi już w przedsiębiorstwie – np. telemetrią. Więcej informacji o GeoGrid DH znajdziesz na stronie rozwiązania:

EC.GIS vs. GeoGridDH

EC.GIS sprawdzi się w Twoim przedsiębiorstwie, jeśli:

 • Posiadasz dużą, rozległą sieć ciepłowniczą
 • Szukasz systemu w wersji on-premise
 • Masz potrzebę szczegółowego modelowania sieci
 • Przewidujesz wiele integracji z innymi systemami

GeoGrid DH Sprawdzi się w Twoim przedsiębiorstwie, jeśli:

 • Masz małą lub średnią sieć ciepłowniczą
 • Nie chcesz utrzymywać własnej infrastruktury sprzętowej
 • Chcesz jak najszybciej zacząć korzystać z systemu GIS
 • Przewidujesz proste integracje z innymi systemami, jak system billingowy i środki trwałe

Zarządzanie przedsiębiorstwem ciepłowniczym

Obok rozwiązań, które wspierają działanie samej sieci ciepłowniczej do sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa niezbędne są narzędzia, które pomogą sprawie zarządzać pozostałymi procesami w firmie.

Biorąc pod uwagę ilość danych gromadzonych i generowanych w firmie każdego dnia, warto wspomóc się narzędziem, które pomoże wszystkie je usystematyzować, da szybki wgląd w kluczowe dane i pomoże sprawnie podejmować decyzje. Takie możliwości daje rozwiązanie GeoPerformance – integrujące dane z wielu systemów w firmie.

GeoPerformance – rozwiązanie chmurowe do zarządzania procesami w firmie ciepłowniczej, integrujące dane z wielu systemów

Dla kogo przeznaczony jest GeoPerformance?

GeoPerformance sprawdzi się w Twoim przedsiębiorstwie, jeśli:

 • Potrzebujesz bieżących statystyk z przebiegu procesów w Twojej firmie
 • Chcesz monitorować działanie przedsiębiorstwa w jednym narzędziu

Rozwiązanie zostało stworzone dla tych przedsiębiorstw, które w swojej codziennej pracy wykorzystują wiele systemów, ale brakuje im zintegrowanego środowiska, które dostarczałoby na bieżąco najważniejszych i najbardziej aktualnych informacji o wszystkich procesach toczących się w firmie, w przejrzystej i syntetycznej formie.

Przyda się wszędzie tam, gdzie potrzebne są najbardziej aktualne statystyki, ale nie ma czasu na ciągłe tworzenie nowych raportów.

Najważniejsze cechy GeoPerformance

Rozwiązanie ułatwia szybsze podejmowanie decyzji w oparciu o dane, dzięki temu, że:

 • W jednym miejscu, na przejrzystych wykresach i tabelach, prezentuje zmieniające się na bieżąco informacje ze wszystkich lub wybranych obszarów działalności firmy (eksploatacja, inwestycje, finanse)
 • Widoki danych są dostosowane do potrzeb odpowiednich odbiorców: zarządu, kadry kierowniczej, mistrzów. Pozwalają podejmować decyzje dotyczące codziennego działania przedsiębiorstwa
 • GeoPerformance może zostać łatwo zintegrowany i czerpać dane z różnych systemów: telemetrii, SCADA, zarządzania zadaniami, finansami, inwestycjami i innych.

Zbieranie i digitalizacja danych

Żeby przedsiębiorstwo mogło sprawnie działać, musi mieć dostęp do aktualnych danych. Bez nich nawet najbardziej zaawansowane systemy niewiele pomogą. W Globemie stworzyliśmy platformę, na którą składają się narzędzia wspierające proces pozyskania danych o sieci ciepłowniczej – zarówno z terenu, jak i dokumentacji papierowej oraz różnorodnych plików cyfrowych.

Ponieważ sieć ciepłownicza żyje i ciągle się zmienia, niezwykle ważne jest, żeby informacje o niej były jak najbardziej aktualne, dlatego platforma GlobIQ uwzględnia również tę potrzebę.

Dla kogo przeznaczone są rozwiązania?

GlobIQ sprawdzi się w Twoim przedsiębiorstwie, jeśli:

 • dopiero wdrażasz system paszportyzacji i musisz szybko zasilić go danymi – przenieść je z dokumentacji papierowej, lub różnego rodzaju źródeł elektronicznych czy wykonać sprawną inwentaryzację w terenie.
 • chcesz zadbać o to, żeby dane w systemie paszportyzacji były zawsze aktualne

Narzędzia wchodzące w skład platformy GlobIQ pomagają usprawnić szereg procesów związanych z zasilaniem baz danych i systemu paszportyzacji informacjami o sieci i utrzymaniem tych danych. Możemy wymienić:

Inwentaryzacja i weryfikacja danych w terenie dzięki specjalistycznym aplikacjom mobilnym, wykorzystującym wspierane sztuczną inteligencją mechanizmy rozpoznawania obrazów oraz sterowania głosem. Aplikacje te przyspieszają zbieranie danych, eliminują potrzebę tworzenia papierowej dokumentacji i zapewniają lepszą jakość danych, ponieważ dane są od razu wprowadzane do bazy w ustrukturyzowany i spójny sposób.

Digitalizacja papierowej dokumentacji – działająca w oparciu o mechanizmy sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, stworzona przez Globemę aplikacja iDoc, automatycznie kategoryzuje zeskanowane dokumenty, odczytuje zawarte w nich informacje i uzupełnia nimi docelowy system. Na podstawie odczytanych informacji potrafi także rozpoznać obiekty (m.in. elementy infrastruktury technicznej i przypisać im odpowiednie atrybuty – również odczytane z dokumentacji.

Aplikacja iDoc przyspiesza proces kategoryzacji (rozpoznawania) dokumentów i uzupełniania baz danych odpowiednimi informacjami nawet 10-krotnie.

Tworzenie przestrzennej bazy danych dokumentacji – rozwiązanie LocDoc odczytuje i kategoryzuje skany dokumentacji papierowej oraz tworzy bazę danych dokumentacji przypisanej do danego obiektu infrastruktury. Ponieważ rozwiązanie wykorzystuje informacje o lokalizacji zawarte w dokumentach dotyczących danej inwestycji, potrafi przypisać dokumentację do konkretnego miejsca lub adresu. Dzięki temu do dokumentacji, oprócz zwykłego wyszukiwania, można dotrzeć z poziomu mapy – tworzy się tzw. przestrzenna baza danych.

Migracja danych ze źródeł elektronicznych (takich jak projekty CAD, pliki CSV, bazy danych). Aby w ogóle móc zasilić system paszportyzacji, dane pochodzące z wielu źródeł i występujące w wielu formatach, muszą zostać ujednolicone – przekształcone do jednego spójnego i powszechnie używanego formatu. Dzięki temu będzie mógł z nich korzystać system paszportyzacji, a także inne systemy działające w firmie. Aby sprawnie przeprowadzić ten proces trzeba go zautomatyzować. Niezbędne będzie tu rozwiązanie przetwarzania i migracji danych – jak Platforma FME, obsługująca ponad 500 formatów danych, szczególnie dane przestrzenne.

Więcej informacji o platformie GlobIQ oraz poszczególnych narzędziach wchodzących w jej skład można znaleźć tutaj:

Organizacja pracy w terenie

Ostatnim, lecz nie mniej ważnym elementem działania przedsiębiorstwa ciepłowniczego jest obsługa i zarządzanie zadaniami, które odbywają się w terenie – robienie przeglądów, likwidacja awarii, itp. Również w tym przypadku pomocne okażą się narzędzia, które uporządkują i przyspieszą te prace. Pomogą też lepiej kontrolować wykonanie zadań i tworzyć odpowiednie raporty, a także szybciej dostarczać usługi do klientów.

GeoTask – Zarządzanie zadaniami i pracownikami w terenie

Rozwiązaniem, które pomaga w sprawnym planowaniu i zarządzaniu wszystkimi zadaniami w terenie jest GeoTask. Wspierany sztuczną inteligencją automatyzuje prace związane z układaniem harmonogramów pracowników terenowych i przydzielanie zadań. Został zaprojektowany tak, aby dyspozytorzy w biurze, jak i pracownicy w terenie byli w stałym kontakcie, a ci ostatni mogli obsługiwać zadania za pomocą wygodnej aplikacji mobilnej, którą można obsłużyć zarówno manualnie, jak i głosem.

GeoTask przyspiesza układanie harmonogramów prac nawet o 80% i zwiększa wydajność realizacji prac w terenie o nawet 40%, a sprawna obsługa i dobra komunikacja przekładają się na lepszą jakość obsługi i większą satysfakcję klientów.

Dla kogo przeznaczony jest GeoTask?

GeoTask sprawdzi się w Twoim przedsiębiorstwie, jeśli:

 • Codziennie planujesz pracę co najmniej 15 pracowników w terenie
 • Poszukujesz sposobu na zwiększenie wydajności pracy
 • Borykasz się z dotrzymywaniem terminów i zapisów SLA
 • Chcesz mieć większą kontrolę nad wykonywanymi pracami i usprawnić raportowanie

Rozwiązanie GeoTask sprawdzi się w firmach, w których codzienne realizowana jest duża liczba zadań w terenie np. zbieranie danych z przeglądów lub innych prac. Dane są zbierane od razu w postaci elektronicznej, co pozwala zrezygnować z używania papieru, zapewnia też wyższą jakość danych, ponieważ są one od razu zbierane w ustandaryzowanym formacie i są kompletne.

Najważniejsze funkcje GeoTaska:

 • Automatyczne planowanie i przydzielanie prac w terenie z uwzględnieniem zdefiniowanych wymagań przez dyspozytora (np. termin wykonania zadania, umiejętności potrzebne do wykonania zadanie, etc.)
 • Bieżąca rejestracja efektów prac za pośrednictwem aplikacji mobilnej, działającej również w trybie off-line
 • Rejestrowanie informacji z zadań w sposób uporządkowany i jednolity – dzięki predefiniowanym formularzom
 • Automatyczne tworzenie statystyk i raportów
 • Tworzenie dokumentacji fotograficznej dla zadań
 • Możliwość integracji z systemem GIS
 • Zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi – podręczne magazynki

Chcesz wiedzieć więcej o rozwiązaniach Globemy dla sektora ciepłowniczego?

Jeśli zastanawiasz się, jak możemy usprawnić zarządzanie i realizację zadań w Twojej firmie, skontaktuj się z nami. Nasi konsultacji przeanalizują potrzeby Twojego biznesu i zaproponują dopasowane rozwiązanie.

Chcę dowiedzieć się więcej na temat rozwiązań dla ciepłownictwa
zarządzani siecią ciepłowniczą

To też może Cię zainteresować