Rozwiązania dla Smart Grid

Budowa inteligentnych sieci energetycznych (Smart Grid) staje się wyzwaniem podyktowanym zmianami zachodzącymi we współczesnej energetyce, do których należą przede wszystkim wzrost znaczenia odnawialnych źródeł energii (RES) i coraz większy nacisk na redukcję emisji gazów cieplarnianych.

Oferujemy specjalistyczne rozwiązania IT, które znacznie usprawniają budowę i obsługę sieci energetycznych typu Smart Grid. Klasa tych rozwiązań obejmuje: optymalne zarządzanie infrastrukturą sieci dystrybucyjnych, zaawansowane obliczenia techniczne (bazujące na danych statycznych i dynamicznych), znoszenie barier w rozwoju źródeł generacji rozproszonej (w tym produkcji energii z RES), kontrolę i regulację poziomów napięć i mocy biernej oraz mechanizmy aktywnego oddziaływania na popyt.

Produkty Globemy dla Smart Grid

Topologia niskiego napięcia

Topologia niskiego napięcia

Efektywne zbieranie danych w terenie z asystentem głosowym wspomagane analizą obrazu

locdoc2

LocDoc

Przestrzenna baza dokumentów

Network Viewer

GE Smallworld GIS

EL.GIS – zarządzanie siecią energetyczną

ELGrid – optymalizacja sieci energetycznej

4RES – prognozowanie produkcji z OZE

Nasze doświadczenie

Z geoprzestrzennych rozwiązania IT Globemy skorzystało już ponad 50 przedsiębiorstw sieciowych z całego świata. Nasze doświadczenie w tworzeniu i implementacji specjalistycznego oprogramowania dla energetyki w połączeniu z bardzo dobrą znajomością systemów klasy GIS, WFM, DMS/OMS oraz SCADA są gwarancją profesjonalnego wdrożenia rozwiązań IT dla Smart Grid.

Smart Grid – najnowsze wiadomości