Smallworld GIS

Oprogramowanie Smallworld

Głównymi produktami Globemy są oparte na platformie GE Smallworld, branżowe systemy zarządzania zasobami przestrzennymi przedsiębiorstw sieciowych, a także systemy wsparcia realizacji zadań terenowych oraz technologie lokalizacji obiektów w czasie rzeczywistym. Rozwiązania Globemy obejmują prowadzenie inwentaryzacji sieci, planowanie jej rozwoju, wsparcie eksploatacji, obsługę awarii oraz zarządzanie grupami terenowymi i automatyzację procesów logistycznych.

Skontaktuj się
z nami

Smallworld Core

Smallworld Core Spatial Technology jest bazowym produktem GE, na którym oparte są produkty branżowe dla firm telekomunikacyjnych, utilities i innych. To rewolucyjne narzędzie dostarcza niezwykle użyteczną architekturę, na której zbudowanych jest wiele branżowych aplikacji służących do tworzenia systemu dystrybucji wody i gazu, projektowania sieci telekomunikacyjnych czy analizowania zmian zachodzących na danym rynku. Ważną zaletą oprogramowania Smallworld Core są liczne opcje integracyjne pozwalające na łączenie narzędzi geoprzestrzennych z systemami CRM, aplikacjami wykorzystywanymi do przeprowadzania analiz rynkowych czy narzędziami do zarządzania siecią i administrowania prowadzonymi operacjami.

elgis
dh

Dlaczego warto skorzystać z platformy Smallworld?

  • Smallworld to sprawdzone portfolio produktów wspierający cały cykl życiowy majątku sieciowego – od planowania, przez projektowanie i budowę, do usprawniania prowadzonych operacji;
  • Ponad 1000 przedsiębiorstw z całego świata używa Smallworld jako platformy GIS;
  • Architektura Smallworld jest oparta na otwartej i elastycznej technologii pozwalającej na dostosowanie do nawet najbardziej złożonych potrzeb;
  • Smallworld , dzięki wykorzystaniu najbardziej innowacyjnych rozwiązań, oferuje liczne opcje implementacyjne.

Twoje przedsiębiorstwo korzysta z systemu opartego na Smallworld? Zobacz, co możemy dla Ciebie zrobić.

Działa jako GE Energy Authorized Partner i jedyny dystrybutor oprogramowania GE Energy w Polsce oraz VAR (Value Added Reseller) platformy Smallworld w krajach CEE  (Europa Środkowa i Wschodnia). Zapewniamy pełen zakres usług związanych z oprogramowaniem GE Smallworld, łącznie z kompleksowymi szkoleniami produktowymi (posiadamy status Certified Smallworld Training Partner).

Moduły wspierające procesy biznesowe

Platforma Smallworld to portfolio kompleksowych narzędzi, które wspierają kluczowe procesy biznesowe (w tym: planowanie, projektowanie, zarzadzanie i obsługa) przedsiębiorstw sieciowych.

Planowanie strategiczne

Właściwie wykorzystywane informacje przestrzenne są niezbędne do określenia, gdzie powinny znaleźć się nowe sieci, gdzie wzrost wymagań wymusza konieczność rozbudowy istniejącej infrastruktury oraz gdzie względy biznesowe przemawiają za prowadzeniem nowych inwestycji sieciowych. Rozwiązanie Smallworld GeoSpatial Analysis oferuje swobodny i efektywny dostęp do danych demograficznych i finansowych czy informacji na temat rynku. Dane te mogą być współdzielone w obszarze przedsiębiorstwa, zapewniając dużej liczbie użytkowników możliwość ich wizualizacji, tworzenia zapytań, analiz i raportów.

Planowanie sieci

Na szczeblu regionalnym planowanie eksploatacji i rozbudowy sieci wymaga znajomości i zrozumienia szczegółowych parametrów majątku sieciowego (zarówno podziemnej, jak i napowietrznej sieci) oraz jego relacji z innymi sieciami czy prowadzonymi pracami publicznymi. Narzędzie Smallworld Core Spatial Technology pozwala na modelowanie i geograficzne reprezentowanie na różnych poziomach (wraz z adnotacjami) zarówno istniejącej, jak i planowanej sieci, z uwzględnieniem okolicznej infrastruktury (budynki i inne obiekty).

Projektowanie sieci

Projektanci, którzy wprowadzają nowe rozwiązania, potrzebują informacji geoprzestrzennych z różnych źródeł oraz informacji na temat funkcjonującej infrastruktury. Narzędzie Smallworld Design Manager pozwala na efektywne zarządzanie planowanymi zmianami I rozszerzeniami sieci.

Budowa sieci

Pracownicy budujący sieć muszą zostać wyposażeni w odpowiednie mapy inżynierskie. Z kolei po zakończeniu inwestycji informacje na temat przebiegu budowy muszą zostać odpowiednio zarchiwizowane. Platforma Smallworld Core Spatial Technology zawiera narzędzia pozwalające na tworzenie kompletnych i aktualnych baz danych na temat sieci ułatwiających administrowanie i wprowadzanie zmian do majątku sieciowego.

Utrzymanie sieci

W procesie utrzymania sieci kluczowa jest informacja o usługach i klientach wykorzystujących konkretne elementy sieci dzieki czemu można uniknąć nieświadomego odłączenia klienta w przypadku rekonfiguracji sieci. Często zachodzi także potrzeba dostarczenia klientom i kontrahentom samoobsługowych aplikacji webowych.

Rozwiązania Smallworld

Data Center Manager

Data Center Manager

moduł PNI

Physical Network Inventory

GE Smallworld PNI

Logical Network Inventory

GE Smallworld LNI

Network Viewer

GE Smallworld GIS

Optical Network Atlas

Moduł PNI

Physical Route Manager

Moduł PNI

Radio Network Inventory

Moduł PNI

Cable TV Design

Moduł PNI

Service Inventory

Moduł PNI i LNI

Data Quality Tool

Rozszerzenie Smallworld GIS

Network Inventory Maintenance Support

LNI-Connector

Moduł LNI

EC.GIS – zarządzanie zasobami ciepłowniczymi

Smallworld Gas Distribution Office

Smallworld Global Transmission Office

Smallworld Electric Office