Rozwój systemu N.GIS w innogy Stoen Operator

Autor 27 września, 202029 września, 2020Badania i Rozwój, Ciepłownictwo
innogy i globema

Od kilku lat Globema i innogy Stoen Operator systematycznie współpracują przy rozwoju systemu N.GIS, stanowiącego podstawowe środowisko wspierające procesy techniczne w zakresie utrzymania i rozbudowy sieci energetycznej.

W ostatnim czasie innogy Stoen Operator znacząco zwiększył liczbę stanowisk z dostępem do systemu, a Globema poprawiła jego wydajność, co łącznie przełożyło się na odczuwalny wzrost dostępności systemu dla jego użytkowników. Dzięki temu N.GIS mógł objąć wsparciem szereg nowych procesów biznesowych, takich jak:

  • warunki przyłączenia
  • wprowadzanie inwestycji do eksploatacji
  • przeglądy i oględziny sieci
  • awarie i wyłączenia planowe (z umożliwieniem dyspozytorom wykonywania analiz rozpływowych)
  • rozliczenia w zakresie SAIDI i SAIFI dla poszczególnych odbiorców

Systematyczny rozwój N.GIS następuje w wyniku jego regularnego dostosowywania do pojawiających się zmian w otoczeniu biznesowym oraz nowych potrzeb innogy Stoen Operator i jest realizowany w procesie zwinnym przebiegającym w cyklu:

  • definicja potrzeb
  • wycena dostosowań/rozbudowy
  • ocena korzyści względem nakładów
  • decyzja
  • realizacja

Proces ten jest urzeczywistnieniem stosowanego od kilku lat podejścia Globemy do wdrożeń prowadzonych w modelu Pay-As-You-Go. Zapewnia on optymalne gospodarowanie aktywami i rozwój systemu dyktowany aktualnymi potrzebami biznesowymi.