RWE Stoen rozbudowuje system EL.GIS

By 8 lutego, 201630 sierpnia, 2016Energetyka, Smallworld, Smart Grid

15 stycznia bieżącego roku Globema podpisała z RWE Stoen Operator umowę na dostarczenie nowych licencji Smallworld oraz na aktualizację systemu EL.GIS, wdrożonego w RWE ponad 15 lat temu i wykorzystywanego do zarządzania majątkiem sieciowym firm energetycznych. Łącznie z dostarczonych rozwiązań będzie korzystało ponad 350 użytkowników.

Logo

Przebieg projektu

W ramach projektu, autorski system Globemy EL.GIS zostanie przeniesiony z platformy Smallworld 3.2.1 na wersję 4.3. Przedsięwzięcie obejmuje aktualizację modelu danych oraz migrację danych o sieci do nowego systemu. Dodatkowo wykonany zostanie interfejs do systemów BP i SCADA oraz do narzędzi obliczeniowych.

Wdrożenie zostanie poprzedzone analizą procesów biznesowych RWE Stoen Operator, które będą wspierane przez system. Analiza ta będzie podstawą dostosowania systemu do wymagań klienta i zaimplementowania funkcji rozszerzających podstawowy zakres systemu.

Dodatkowo Globema dostarczy licencje Smallworld Core, Network Viewer, Smallworld GeoSpatial Analysies (rozwiązanie klasy BI) oraz Smallworld GeoSpatial Server (moduł narzędziowy przeznaczony do integracji systemu Smallworld z innymi systemami w architekturze SOA) w wersji Enterprise.

Wdrożenie będzie realizowane w 7 fazach. Jednym z ostatnich etapów będą szkolenia dla użytkowników systemu (zarówno specjalistów technicznych, jak i konsultantów biznesowych). Po zakończeniu implementacji system zostanie objęty wsparciem technicznym.

O RWE Stoen Operator

RWE Stoen Operator Sp. z o.o. jest operatorem sieci dystrybucyjnej (OSD) na terenie Warszawy. Firma dostarcza energię 964 000 klientów w Warszawie i jej okolicach. Dzięki wysokiej klasy specjalistom, znacznym nakładom inwestycyjnym, jak również nowoczesnym technologiom RWE Stoen Operator utrzymuje najwyższe standardy pracy sieci.

Sieć elektroenergetyczna RWE Stoen Operator

Ze względu na rozwój aglomeracji warszawskiej sieć elektroenergetyczna RWE Stoen jest stale rozbudowywana i modernizowana. Obecnie sieć firmy składa się z:

  • Linie elektroenergetyczne:

Linie 220 kV (NN)
– napowietrzne: 8 km (dwutorowa, w tym praca 1 toru na napięciu 110 kV)
Linie 110 kV (WN)
– napowietrzne: 386 km (w przeliczeniu na jeden tor)
– kablowe: 92 km
Linie 15 kV (SN)
– napowietrzne: 294 km
– kablowe: 6998 km
Linie 0,4 kV (nN)
– napowietrzne: 1334 km (bez przyłączy)
– kablowe: 5324 km (bez przyłączy)

  • Stacje elektroenergetyczne o napięciu górnym:

220 kV: 1
110 kV: 38
15 kV: 6176

EL.GIS – System do zarządzania zasobami energetycznymi

Opracowany przez Globemę system EL.GIS, zbudowany na platformie Smallworld, wspiera procesy biznesowe OSD w zakresie projektowania i realizacji nowych inwestycji sieciowych, modernizacji, planowania i prowadzenia bieżącej eksploatacji sieci oraz obsługi sytuacji awaryjnych i kryzysowych. Narzędzie pomaga także optymalizować koszty utrzymania infrastruktury sieciowej oraz podnosić efektywność pracy.

9-2014-12-30-mock

Modułowa budowa i możliwości integracyjne gwarantują wdrożenie systemu dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa sieciowego oraz uzyskanie maksymalnej wartości dodanej. Tak zaprojektowany i wdrożony system zarządzania zasobami energetycznymi staję się bazą do zaimplementowania koncepcji inteligentnych sieci energetycznych (Smart Grid).

EL.GIS na żywo Dowiedz się więcej

Zobacz także:

PROGNOZOWANIE PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z OZE – WYBRANE PROBLEMY ROZWIĄZANIA IT DLA ENERGETYKI PROSUMENCKIEJ INTEGRACJA EL.GIS Z SAP DLA PGE ODZIAŁ ŁÓDŹ MIASTO