SaaS vs On Premises

SaaS czy On Presmises? Przed takim dylematem staje wiele firm planujących wdrożenie rozwiązań IT. Dodatkowo sytuację komplikuje spotykana czasami opinia, zgodnie z którą Software as a Service jest trendem zdecydowanie dominującym (przykładem mogą tu być chociażby raporty Gartnera). Niektórzy przewidują wręcz rychły koniec oprogramowania On Premises. Aby choć trochę ułatwić wybór między chmurą a oprogramowaniem na własnej infrastrukturze, przygotowaliśmy krótkie porównanie obu modeli.

O co tyle hałasu?

Zacznijmy od kliku słów na temat tego, na czym polegają obydwa podejścia:

Software as a Service (SaaS) – w modelu tym oprogramowanie jest instalowane na infrastrukturze producenta, która pozostaje jego własnością i jest przez niego utrzymywana. Użytkownicy uzyskują dostęp do aplikacji poprzez Internet (stąd pojawiająca się czasami nazwa „usługa internetowa”). W modelu tym oprogramowanie jest najczęściej opłacane w formie abonamentu.

On Premises – jest to model zdecydowanie bardziej „tradycyjny”. Oprogramowanie jest instalowane na infrastrukturze klienta, która pozostaje jego wyłączną własnością. Na kliencie spoczywa oczywiście również utrzymanie całego niezbędnego sprzętu. Tu licencje oprogramowania są zazwyczaj rozliczane poprzez jednorazową opłatę.

SaaS vs On Premises

firm korzysta lub eksperymentuje z rozwiązaniami chmurowymi

SaaS vs On Premises

firm martwi się o bezpieczeństwo rozwiązań chmurowych

SaaS vs On Premises

firm aktywnie stara się obniżyć koszt wykorzystywanych rozwiązań chmurowych

Na podstawie: RightScale 2017 State of the cloud report

Finanse: gdzie będzie taniej?

SaaS – niezaprzeczalną zaletą chmury jest niski koszt uruchomienia systemu (brak konieczności zakupu sprzętu, oprogramowania firm trzecich itd.). W modelu tym zdecydowanie rosną koszty długoterminowe ze względu na konieczność cyklicznego opłacania usługi. Krótko mówiąc oznacza to przerzucenie większości wydatków IT z budżetu inwestycyjnego (CAPEX) do budżetu operacyjnego (OPEX) co dla wielu firm może być zaletą.
On Premises – tu sytuacja jest odwrotna: rośnie CAPEX, a maleje OPEX. Oprogramowanie On Premises przeważnie wymaga dużego wydatku „na start”, ale ze względu na jednorazową opłatę licencyjną całkowity koszt rozwiązania może być niższy niż w przypadku SaaS (z drugiej strony pozostaje jeszcze kwestia utrzymania systemu).

Bezpieczeństwo: czy wywędrowanie danych w chmurę jest bezpieczne?

SaaS – niektóre firmy boją się korzystać z rozwiązań chmurowych ze względu na obawę o bezpieczeństwo swoich danych. Paradoksalnie bezpieczeństwo jest jednak często wymieniane jako duży atut SaaS. Producenci rozwiązań w chmurze stosują po prostu bardzo silne zabezpieczenia będące często poza (kosztowym) zasięgiem wielu firm.
On Premises – w tym modelu masz pełną kontrolę nad swoimi danymi oraz sam dbasz o ich bezpieczeństwo. Dla niektórych firm i instytucji jest to warunek konieczny, który dyskwalifikuje rozwiązania SaaS.

Dostęp do oprogramowania: przez Internet czy bardziej niezależnie?

SaaS – na pierwszym miejscu zalet rozwiązań chmurowych pojawia się często dostęp do oprogramowania w dowolnym miejscu z dowolnego urządzenia podłączonego do Internetu. Z drugiej strony w przypadku przerwy w dostawie Internetu nie ma żadnego wyjścia awaryjnego – będąc offline po prostu nie będziesz mógł korzystać z systemu.
On Premises – tu system może być w całości dostępny lokalnie. Największą zaletą pozostaje to, że dostęp do oprogramowanie w dużo mniejszym stopniu jest zależny od czynników zewnętrznych.

Wdrożenie – w chmurach szybciej

SaaS – wdrożenie rozwiązania chmurowego jest przeważnie dużo szybsze niż implementacja systemu On Premises. Znaczącą role odgrywa tu brak konieczności zapewnienia zasobów sprzętowych, licencyjnych i instalacji systemu na serwerach.
On Premises – długi czas implementacji jest często wymieniany jako duża wada rozwiązań On Premises.

Customizacje – chmurę trudno zmienić

SaaS – rozwiązania oferowane w modelu SaaS są zwykle w pełni konfigurowalne, ale bardzo często w niewielkim stopniu customizowalne (wiele zależy tu jednak od hostingu). Zdarza się wręcz, że zastosowanie rozwiązań chmurowych wymaga wprowadzenia zmian w firmie klienta ze względu na ograniczone możliwości dostosowania rozwiązania.
On Premises – tu sytuacja jest przeważnie dużo lepsza. Oprogramowanie On Premises zwykle można w dużym stopniu dostosować do potrzeb klienta (co jednak pociąga za sobą dodatkowe koszty).

Utrzymanie – co z infrastrukturą?

SaaS – rozwiązania chmurowe znajdują się w całości na infrastrukturze producenta oprogramowania, który odpowiada również za jej utrzymanie.
On Premises – cała infrastruktura pozostaje twoją własnością, co oznacza, że musisz o nią odpowiednio zadbać.

Kontrola – punkt kulminacyjny

SaaS – niektóre firmy nie chcą korzystać z rozwiązań chmurowych właśnie ze względu na (przynajmniej częściową) utratę kontroli. Z jednej strony SaaS pozwala zapomnieć o wielu problemach, ale z drugiej oznacza większe uzależnienie od czynników zewnętrznych (takich jak na przykład dostęp do Internetu).
On Premises – zachowujesz pełną kontrolę nad swoim oprogramowaniem i sam decydujesz o wszystkim. Dla niektórych firm kwestia ta przesądzą sprawę na korzyść rozwiązań On Premises.

SaaS vs On Premises

Co jest lepsze dla mojej firmy?

Nie ma na to pytanie prostej odpowiedzi. Każda sytuacja jest inna, a każda firma ma złożone potrzeby i wymagania, które wpłyną na wybór odpowiedniego modelu. Przed podjęciem decyzji warto przeanalizować dostępne rozwiązania pod kątem opisanych powyżej czynników:

  • rozkład kosztów
  • bezpieczeństwo
  • dostęp do oprogramowania
  • czas wdrożenia
  • dostosowanie rozwiązań OOB
  • utrzymanie systemu/infrastruktury
  • kontrola.