Seminarium dla branży ciepłowniczej
EC.GIS

W dniach 25-26 października w Łodzi odbyło się spotkanie seminaryjno-warsztatowe dla naszych klientów z branży ciepłowniczej, którego motywem przewodnim były „Dane i ich zamiana w informacje”. To pierwsze tego typu spotkanie, podczas którego połączyliśmy nasze prezentacje z dyskusją z uczestnikami i wspólnym poszukiwaniem optymalnych dla branży rozwiązań na najbliższe lata.

Seminarium podzielone było na 4 bloki tematyczne:

  • rozwiązania wspierajace eksploatację sieci
  • skuteczne wsparcie procesów biznesowych
  • dane zawsze aktualne
  • nowe usługi rozszerzające wsparcie serwisowe systemów.

Przedyskutowaliśmy koncepcję rozwoju EC.GIS i obudowania go dodatkowymi narzędziami, takimi jak GESUT_GLB, GeoTask i GeoGrid. Przeprowadziliśmy także ankietę dotyczącą potrzeb biznesowych branży w aspekcie rozwoju GeoGrid do GeoPerformance – narzędzia przetwarzającego dane z wielu różnych źródeł w syntetyczne i kontekstowe informacje.

Prezentacje do pobrania