Globema na konferencji „Systemy Informatyczne w Energetyce”

Autor 30 listopada, 202010 grudnia, 2020Badania i Rozwój, Ciepłownictwo, Energetyka, Smart Grid, Wydarzenia
konferencja SIwE

25 i 26 listopada 2020 przedstawiciele Globemy wzięli udział w XIX konferencji „Systemy Informatyczne w Energetyce”, zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Zapraszamy do krótkiej relacji z wydarzenia oraz zapoznania się z prezentacjami, które przedstawiliśmy uczestnikom.

W konferencji online wzięło udział 160 osób. Głównym tematem tegorocznej edycji były nowe wyzwania działów informatyki i łączności w energetyce oraz najnowsze technologie i wdrożenia informatyczne w branży energetycznej – nie mogło nas więc zabraknąć wśród prezenterów. Zagadnieniami zarządzania majątkiem sieciowym zajmujemy się w Globemie od początku istnienia firmy – mamy wieloletnie doświadczenie w pracy z branżą energetyczną i chętnie dzielimy się wiedzą.

Bezpieczeństwo sieci przemysłowych

Marek Godala, dyrektor ds. wsparcia informatycznego i kontrolingu, w swojej prezentacji „Jak ochronić sieci przemysłowe i spełnić wymagania krajowego systemu cyberbezpieczeństwa” przybliżył zgromadzonym wyzwania bezpieczeństwa elementów automatyki przemysłowej i pomiarowej, znajdującej się w obiektach energetycznych. Wiele miejsca poświęcono wymaganiom wynikającym z ustawy o KSC i ochronie sieci przemysłowych, których spełnienie wspiera system Guardian™ firmy NOZOMI. Marek przeanalizował również zagrożenia płynące z konwergencji sieci ICT i OT, uwzględniając różnice i specyfikę wymagań sieci przemysłowych oraz Internetu Rzeczy.

Prognozowanie produkcji energii ze OZE

Krzysztof Kołodziejczyk, dyrektor ds. sprzedaży i wdrożeń utilities, przedstawił podejście obszarowe w prognozowaniu produkcji energii z OZE (m.in. ze źródeł wiatrowych i słonecznych) ze szczególnym uwzględnieniem prosumentów. Zreferował badania, które pokazują korzyści z wykorzystania obszarowych prognoz pogody opracowanych we współpracy z Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW oraz porównanie błędów prognoz. Wszystkie dane przedstawił na przykładzie systemu 4RES, produktu Globemy, który dzięki zagregowanym modelom predykcyjnym dostarcza prognozy produkcji z OZE, zarówno dla dużych instalacji, jak i prosumentów. Krzysztof przeanalizował też problem bilansowania dla obszarów ze znacznym udziałem generacji rozproszonej pod kątem przepływów energii w głównych węzłach, łączących te obszary z siecią przesyłową.

Dodatkowo Krzysztof Kołodziejczyk wystąpił wraz ze Sławomirem Noske z ENERGA-OPERATOR podczas prezentacji „SORAL – system do zarządzania siecią kablową SN, przejście z prac badawczych do rozwojowych”. Prelegenci przedstawili stan zaawansowania prac nad systemem SORAL, służącego do monitorowania stanu technicznego i oceny ryzyka awarii eksploatowanych linii kablowych średniego napięcia w oparciu o pomiary diagnostyczne oraz informacje techniczne i eksploatacyjne. Projekt jest prowadzony w konsorcjum, którego liderem jest ENERGA OPERATOR.

Masz dodatkowe pytania dotyczące prezentacji lub zainteresowały Cię przedstawione rozwiązania?