Skip to main content

SORAL – co nowego w systemie wspomagania zarządzania siecią kablową SN?

By 17 lutego, 202223 maja, 2022Badania i Rozwój, Energetyka, Wydarzenia

Podczas XX edycji konferencji „Systemy Informatyczne w Energetyce” (SIwE) zaprezentowaliśmy system SORAL, realizowany w ramach jednego z naszych projektów badawczo-rozwojowych, służący do oceny stanu technicznego i ryzyka awarii linii kablowych SN. Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją.

Konferencja Systemy Informatyczne w Energetyce (SIwE) to wydarzenie organizowane przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. W XX edycji konferencji udział wzięło 334 uczestników, wygłoszono 26 referatów, a podczas wydarzenia można było odwiedzić 16 stoisk promocyjnych.

We współpracy z firmą ENERGA-OPERATOR, przedstawiliśmy prezentację „System Informatyczny SORAL – wspomaganie zarządzania siecią kablową SN”, stanowiącą wprowadzenie do projektu i koncepcji działania systemu oraz pokazaliśmy prototyp systemu SORAL.

Do czego służy SORAL?

SORAL to wielopoziomowy system diagnostyki stanu technicznego i oceny ryzyka awarii eksploatowanych linii kablowych średniego napięcia. Celem projektu jest opracowanie klasyfikacji stanu technicznego (Health Index) dla poszczególnych elementów linii kablowej. Dzięki standaryzacji klasyfikacji Health Index może stanowić uniwersalne narzędzie oceny ryzyka awarii.

screeny soral

Umożliwia to operatorom sieci zmianę modelu reaktywnego serwisowania sieci (Corrective Based Maintenance) na model prewencyjnego działania (Condition Based Maintenance). To z kolei pozwala zminimalizować ilość awarii spowodowanych stanem technicznym sieci, a co za tym idzie, znacząco obniżyć koszty jej utrzymania, z korzyścią dla operatora i klienta.

Jakie korzyści niesie ze sobą zastosowanie systemu SORAL?

  • Ograniczenie przerw w dostawie energii elektrycznej spowodowanych awariami sieci
  • Podniesienie jakości usług dystrybucyjnych poprzez poprawę wskaźników SAIDI i SAIFI
  • Zmniejszenie kosztów eksploatacji poprzez ograniczenie liczby awarii i kosztów napraw
  • Efektywniejsze wykorzystanie środków inwestycyjnych poprzez ograniczanie zakresu inwestycji do ściśle określonych fragmentów sieci o wysokim ryzyku awarii

SORAL jest jednym z kilku z naszych projektów badawczo-rozwojowych w obszarze energetyki. Realizujemy go w konsorcjum ze spółką ENERGA-OPERATOR. Projekt jest obecnie w fazie prac przedwdrożeniowych, a jego zakończenie planowane jest na drugi kwartał 2022 roku.

W przypadku zainteresowania systemem lub naszą działalnością badawczo-rozwojową, zapraszamy do kontaktu.