Stylizacja map Google – poznaj nowe narzędzia

By 1 września, 20207 października, 2020Google, Usługi
stylizacja map Google

Czy wiesz, że w ostatniej wersji beta Google udostępnił rozwiązania wspomagające stylizowanie map w Google Cloud Platform? Dowiedz się, jak możesz spersonalizować swoją mapę.  

Nowe narzędzia dają możliwość większej kontroli nad mapą, np. dynamiczną modyfikację stylu bez zmiany kodu źródłowego. Można wybrać np. widok retro lub zupełnie inny, według własnego pomysłu. Wszystko zależy od ciebie – warto się wyróżnić!

Chcesz wiedzieć, jak dokładnie personalizuje się mapy? Udostępniamy poradnik przedstawiający nowe funkcje – specjalnie dla developerów i użytkowników serwisów Google Maps. Pokazujemy w nim krok po kroku, jak utworzyć identyfikator mapy, a następnie zmodyfikować jej styl. Zapraszamy do lektury i pobierania! 

Pobierz bezpłatny poradnik!

    Wyrażam dobrowolną zgodę na przesyłanie informacji o ofercie Globemy z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez Globema sp. z o.o.
    W związku z powyższym oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: * Administratorem danych osobowych jest Globema sp. z o.o. (ul. Wita Stwosza 22, 02-661 Warszawa), NIP 5212743872, KRS 0000024100, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. * Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wita Stwosza 22, 02-661 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres gdpr@globema.com. * Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu marketingu produktów i usług z oferty Globemy, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. * Dane osobowe nie są  poddane profilowaniu. * Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty powiązane (Globema RO SRL, Globema CS s.r.o) oraz uprawnionym na mocy przepisów prawa. * Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów marketingu własnego, ale nie dłużej niż do momentu wypisania się z naszej listy. * Mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. * Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznam, iż przetwarzanie moim danych osobowych narusza przepisy