Skip to main content

SymPatia – nowy moduł do obliczeń hydraulicznych

By 19 września, 202015 października, 2020Ciepłownictwo, Smallworld
SymPatia

Celem zarządzania infrastrukturą sieciową przedsiębiorstwa ciepłowniczego lub wodociągowego jest jej efektywne wykorzystanie. Niezbędne jest zatem wykorzystywanie systemów klasy GIS, umożliwiających między innymi budowę modelu sieci, oraz programów obliczeniowych, pozwalających wyznaczyć parametry pracy sieci. Program SymPatia służy do wyznaczania przepływów i strat ciśnienia w sieci ciepłowniczej i wodociągowej, przy zadanych wartościach obciążeń (przepływów) dla węzłów końcowych sieci.

SymPatia obsługuje sieci:

  • symetryczne i niesymetryczne (dot. symetrii między zasilaniem a powrotem w sieciach ciepłowniczych)
  • zawierające wiele źródeł współpracujących
  • z dowolną liczbą cykli
  • z urządzeniami podnoszącymi lub redukującymi ciśnienie w sieci.

Wynikiem działania programu są wartości przepływów i strat ciśnienia w krawędziach sieci oraz wartości ciśnień w węzłach sieci.

heating
Parametry działania SymPatii są dobierane automatycznie, ale użytkownik może je zmienić na żądanie. Program jest odporny na zaistnienie sytuacji niemożliwej do rozwiązania. W takim przypadku zwracany jest komunikat z opisem problemu i wskazaniem miejsca jego wystąpienia lub, opcjonalnie, znajduje rozwiązanie najbliższe rzeczywistości. Na przykład, jeśli podano zbyt wysoką wartość podniesienia lub redukcji, skutkiem czego jest rozbieżność obliczeń w pętli ze stabilizatorem, program wyznaczy maksymalną możliwą wartość.

Program SymPatia współpracuje z systemem EC.GIS, opartym na platformie Smallworld. Możliwe jest też przystosowanie SymPatii do współpracy z innym systemem klasy GIS lub uruchamianie samego silnika obliczeniowego, wykorzystującego dane (odwzorowanie sieci) przygotowane przez użytkownika.

Poznaj nasze rozwiązania dla ciepłownictwa:

iMDC – Mobile Data Collector

iMDC – Mobile Data Collector

Sprawne raportowanie prac w terenie głosem i obrazem, z dokładnym lokalizowaniem

SymPatia

SymPatia

obliczenia hydrauliczne dla sieci ciepłowniczych i wodociągowych

locdoc2

LocDoc

Przestrzenna baza dokumentów

Network Viewer

GE Smallworld GIS

google_portfolio

Google Maps

EC.GIS – zarządzanie zasobami ciepłowniczymi

Zarządzanie Służebnością Przesyłu