Skip to main content

System 4RES – od punktowych i obszarowych prognoz produkcji energii na dzień następny po prognozy prosumenckie i 10-dniowe

By 29 marca, 20236 kwietnia, 2023Badania i Rozwój, Energetyka

Udział Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w globalnej produkcji energii systematycznie rośnie. Rośnie też liczba i różnorodność naszych klientów korzystających z usług prognozowania produkcji z OZE narzędziami 4RES.

4RES jest rozwijanym od niemal 10 lat systemem prognostycznym, który ewoluował od prognoz punktowych dla wskazanych lokalizacji farm wiatrowych, poprzez prognozy obszarowe przemysłowych instalacji fotowoltaicznych po prognozy produkcji z instalacji prosumenckich i ich wpływ na sieć.

Nowe modele prognozowania dla wyższej trafności prognoz

Systematyczna współpraca z klientami przyniosła w ostatnim czasie szereg nowych możliwości systemu podnoszących jego atrakcyjność i konkurencyjność. Od dwóch sezonów dostępny jest model uwzględniający opady śniegu oraz zaleganie i zanikanie pokrywy śnieżnej na panelach PV. Model znacząco poprawił trafność prognoz zmniejszając ich błędy średnio o 25% w okresach opadów.

Różne wykonania obsługiwanych farm słonecznych zainicjowały także rozwój wsparcia dla instalacji z trakerami słonecznymi, dla niestandardowych orientacji paneli, np. ustawianych w kierunku wschód – zachód oraz uwzględnianie wykonania ogniw w układzie bifacial, czyli z możliwością obustronnej produkcji energii z wykorzystaniem światła odbitego lub rozproszonego.

Modele dla tych ostatnich rozwiązań bazują przede wszystkim na uczeniu maszynowym i są obecnie w fazie testów.

4RES API

System 4RES został też wzbogacony o API, które może być udostępniane naszym klientom dając im możliwość:

  • Korekty rzeczywistej mocy biorącej udział w produkcji energii w określonym czasie, a wynikającej z prowadzonych remontów, przeglądów lub odstawień części jednostek wytwórczych;
  • Korekty produkcji spowodowanej ograniczeniami systemowymi;
  • Zmiany zainstalowanej mocy źródeł lub dodania nowego źródła.

Prognozy D+9

Obok standardowych prognoz produkcji na kolejny dzień, tzw. prognoz D+1, wykorzystywanych przez naszych klientów głównie na potrzeby handlu energią, coraz częściej dostarczamy także prognozy w horyzoncie średnioterminowym, z 10-cio dniowym wyprzedzeniem – tzw. prognozy D+9. Beneficjentami tych ostatnich są Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych i Operatorzy Sieci Przesyłowych, którzy wykorzystują je do planowania pracy Krajowego Systemu Energetycznego.

Każdy rodzaj prognoz tworzony jest w oparciu o inne modele meteorologiczne, często brane pod uwagę jednocześnie, ale z różnymi wagami, tak aby uzyskiwać jak najmniejsze błędy.

Obecnie prowadzimy też prace badawcze nad wykorzystaniem bieżących pomiarów produkcji do korekt prognoz ultrakrótkoterminowych na potrzeby rynku dnia bieżącego.

Zainteresował Cię ten artykuł i chcesz dowiedzieć się więcej na temat prognozowania produkcji ze źródeł odnawialnych?

To też może Cię zainteresować