Skip to main content

Sztuczna inteligencja i cyfryzacja danych: Podsumowanie I-go bloku konferencji “Dane / Wiedza / Innowacje”

By 30 czerwca, 20236 lipca, 2023Sztuczna Inteligencja, Wydarzenia
Blok I Cyfryzacja Danych

Konferencja “Dane / Wiedza / Innowacje” była cenną okazją do zdobycia wiedzy i inspiracji – tak twierdzili uczestnicy zarówno w trakcie wydarzenia, jak i wypełniając ankiety ewaluacyjne ;-). Całość podzieliliśmy na 3 części – dotyczące pozyskiwania, przetwarzania oraz wizualizacji danych. W tym artykule przygotowaliśmy dla Was podsumowanie bloku o cyfryzacji danych.

Prezentacje naszych prelegentów, oparte o case studies (opisy konkretnych projektów), dostarczyły sporej dawki wiedzy nie tylko o rozwiązaniach, które ułatwiają codzienną pracę z danymi, ale również mnóstwo merytorycznej wiedzy. Blok o cyfryzacji danych dotyczył sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, które są nieodłącznymi elementami transformacji cyfrowej.

Postanowiliśmy przybliżyć Wam tematykę prezentacji wraz z krótkim opisem każdej z nich.

Prezentacje w bloku I – Cyfryzacja danych

Jak w kilka minut pozyskać szczegółowe informacje z papierowych dokumentów. Stoen Operator – Case Study na umowach obligacyjnych i aktach notarialnych oraz dokumentacja techniczna z inwestycji źródłem dla AI do budowy bazy danych dla GIS.

Anna Miłek, Krzysztof Matyjek, Karol Kuzimiński (Stoen Operator), Piotr Eljaszak (Globema)

Praca z dużą liczbą dokumentów papierowych lub skanów, z których dane trzeba wprowadzić do systemu, jest wyzwaniem. Ręczne przepisywanie danych jest czasochłonne i żmudne, łatwo zatem o błędy oraz o niespójność danych. Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji do odczytywania danych z różnego typu dokumentów Stoen Operator skrócił czas przeznaczony na ręczną cyfryzację i archiwizację o ponad 60%. Wszystko dzięki rozwiązaniu iDoc, które pozwoliło:

  • Zastąpić ręczną analizę dokumentów ich automatyczną interpretacją
  • Zapewnić większą bezbłędność danych umieszczonych w bazie.
  • Przyspieszyć i uprościć weryfikację dokumentów
  • Zautomatyzować ręczne przepisywanie danych z dokumentów do systemu

iDoc jest elementem platformy GlobIQ do pozyskiwania oraz utrzymania danych.

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe

Zastąp papierowe archiwa wygodną i prostą w obsłudze geoprzestrzenną bazą dokumentów. Wykorzystaj siłę AI/ML.

Piotr Eljaszak (Globema)

Istotną rolę w cyfryzacji odgrywa dokumentacja techniczna. Jest podstawowym źródłem do tworzenia modelu cyfrowego w GIS, wykorzystuje się ją również w realizacji procesów biznesowych. W praktyce nie wszystkie dokumenty są podłączane do GIS, dlatego też obieg papierowej dokumentacji nadal występuje w firmach, a często jest głównym przepływem.

Rozwiązanie LocDoc to pierwszy krok w cyfryzacji dokumentacji papierowej:

  • LocDoc automatycznie kategoryzuje dokumenty techniczne oraz określa atrybuty: data i lokalizacja
  • Aplikacja webowa LocDoc zapewnia dostęp do dokumentacji dla całej firmy przyczyniając się do usprawnienia procesów
  • LocDoc jest pierwszym krokiem do wektoryzacji, gdyż zapewnia sprawne przeglądanie dokumentacji w poszukiwaniu obiektów i atrybutów
Grafika Konferencja Dane / Wiedza / Innowacje

Czy zbieranie danych w terenie musi być takie męczące? Platforma do budowania inteligentnych aplikacji mobilnych wraz z przykładami.

Dariusz Laskowski (Globema)

Aktualne dane są podstawą funkcjonowania każdej firmy. Ułatwiają podejmowanie świadomych i trafnych decyzji oraz mają pozytywny wpływ na jakość świadczonych usług. Potrzeba posiadania jak najbardziej aktualnych informacji powoduje, że do ich zbierania w coraz większym stopniu angażowani są pracownicy terenowi. Praktyka pokazuje jednak, że pozyskiwanie danych w terenie, bez wsparcia w postaci dedykowanych narzędzi mobilnych, bywa czasochłonne, męczące i nie zapewnia odpowiedniej jakości danych.

W prezentacji omówiono wyzwania oraz konsekwencje wynikające ze zbierania danych bez odpowiedniego wsparcia. Zaprezentowano platformę do budowy inteligentnych aplikacji mobilnych, wykorzystujących rozpoznawanie głosu, obrazu oraz sensory urządzenia mobilnego, dzięki której można bardzo łatwo zbudować dedykowane rozwiązanie do efektywnego pozyskiwania danych w terenie oraz zintegrować je z systemami dziedzinowymi używanymi w firmie.

Przedstawiono trzy rozwiązania, zbudowane w oparciu o zaprezentowaną platformę:

geotask-18-ui

Na koniec wskazano korzyści wynikające z wykorzystania inteligentnych aplikacji mobilnych do pozyskiwania danych.

Jeśli chcesz zobaczyć prezentacje, które prezentowali nasi prelegenci w bloku o cyfryzacji – kliknij w przycisk poniżej: